Za vršioca dužnosti direktora ŠPD-a izabrana Dženita Velić

25.05.2015. - Referent informisanja

Nadzorni odbor ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa  održao je u petak 22. maja 2015. godine u Bosanskoj Krupi svoju drugu redovnu sjednicu. Članovi nadzornog odbora većinu sjednice posvetili su razmatranju mandata direktora/predsjednika Uprave ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa.

Većinom glasova „ZA“ donesena je odluka kojom se rezrješava dužnosti dosadašnji direktor/predsjednik Uprave ŠPD-a mr.sci. Đevad Muslimović

Proizvodnja ŠPD-a za april 2015. godine

21.05.2015. - Referent informisanja


Proizvodnja ŠPD-a za april 2015. godine

Najuspješnija Podružnica „Šumarija“ Sanski Most 

Nepovoljni vremenski uslovi praćeni obilnim kišnim padavinama i visok snijeg koji se sve do kraja aprila zadržao na višim predjelima, uveliko su se odrazili na proizvodnju šumskih drvnih sortimenata u ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa. Dodatan problem u proizvodnji šumskih drvnih sortimenata predstavljale su i smanjene mogućnosti izvođača radova vršioca usluga sječe, izvoza i iznosa drvnih sortimenata angažovanih u ŠPD-u. 


Obuka zaposlenika iz oblasti protupožarne zaštite

18.05.2015. - Referent informisanja

 U posljednjih 5 godine, pored poduzetih mjera, na području kojim gospordari ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa, zabilježena su 183 šumska požara, a procijenjena šteta sa troškovima gašenja iznosi približno četiri miliona maraka.  S pravom možemo reći da je šteta višestruko veća, jer opće koristi šuma nekoliko puta prevazilaze i nadmašuju  korist koju imamo od šumske sirovine. 

Kako bi šumske požare spremno dočekali, a samim tim i zaštitili šumske površine od štetnih uticaja požara, ŠPD kontinuirano organizuje edukacije o šumskim požarima, njihovom sprječavanju i gašenju. Jedna od takvih obuka organizovana je u utorak  12. maja 2015. godine na lokalitetu Laništa u  Podružnici "Šumarija" Ključ. Edukacija je namijenjena zajeničkim Timovima za gašenje požara koje čine zaposlenici Unsko-sanskih šuma i Kantonalne uprave za šumarstvo.   


PETNAEST GODINA POSLOVANJA
ŠPD“UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. BOSANSKA KRUPA

14.04.2015. - Referent informisanja
           Dana 13.04.2015.godine se navršava 15 (petnaest)  godina od početka rada ŠPD “UNSKO-SANSKE ŠUME“  d.o.o. Bosanska Krupa, koje je osnovala Skupština Unsko-sanskog kantona.
           Na osnovu  člana 10 r) odjeljak A poglavlje V Ustava Unsko-sanskog kantona i člana 25. Zakona o šumama Unsko-sanskog kantona (Sl.glasnik USK-a broj: 5/97), Skupština Unsko-sanskog kantona, na prijedlog Vlade USK-a na 20. Sjednici održanoj 08.09.1998.godine, donijela je Odluku broj: 01-1-104/98 o osnivanju Javnog preduzeća “UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa (Sl. glasnik USK-a broj: 11/98)...

April - mjesec čistoće
Akciji se pridružili i zaposlenici Podružnice "Šumarija" Cazin

08.04.2015. - Referent informisanja

Ekološka akcija pod nazivom „april-mjesec čistoće“ koja se već dugi niz godina organizuje u brojnim općinama BiH tokom mjeseca aprila,  zvanično je otpočela. Među brojnim savjesnim pojedincima i organizacijama koji već tradicionalno ovoj akciji daju svoj doprinos, ubrajaju se i zaposlenici   Podružnice  "Šumarija"  Cazin.