PETNAEST GODINA POSLOVANJA
ŠPD“UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. BOSANSKA KRUPA

14.04.2015. - Referent informisanja
           Dana 13.04.2015.godine se navršava 15 (petnaest)  godina od početka rada ŠPD “UNSKO-SANSKE ŠUME“  d.o.o. Bosanska Krupa, koje je osnovala Skupština Unsko-sanskog kantona.
           Na osnovu  člana 10 r) odjeljak A poglavlje V Ustava Unsko-sanskog kantona i člana 25. Zakona o šumama Unsko-sanskog kantona (Sl.glasnik USK-a broj: 5/97), Skupština Unsko-sanskog kantona, na prijedlog Vlade USK-a na 20. Sjednici održanoj 08.09.1998.godine, donijela je Odluku broj: 01-1-104/98 o osnivanju Javnog preduzeća “UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa (Sl. glasnik USK-a broj: 11/98)...

April - mjesec čistoće
Akciji se pridružili i zaposlenici Podružnice "Šumarija" Cazin

08.04.2015. - Referent informisanja

Ekološka akcija pod nazivom „april-mjesec čistoće“ koja se već dugi niz godina organizuje u brojnim općinama BiH tokom mjeseca aprila,  zvanično je otpočela. Među brojnim savjesnim pojedincima i organizacijama koji već tradicionalno ovoj akciji daju svoj doprinos, ubrajaju se i zaposlenici   Podružnice  "Šumarija"  Cazin. 


Prioritet sustizanje zaostataka u proizvodnji, poštivanje ugovorenih obaveza i zakonitosti u radu

08.04.2015. - Referent informisanja
U ponedjeljak 06.aprila 2015. godine u Bosanskoj Krupi održana je četvrta sjednica Stručnog kolegija ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa. Na sjednici je razmatrana realizacija zaključaka sa prethodne sjednice Stručnog kolegija ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa kao i Izvještaj proizvodnje za mart i period januar-mart 2015. godine kojem je posvećen veći dio sjednice. Prisutni članovi stručnog kolegija primili su na znanje i nekoliko informacija.

Odstrjeljen vuk

07.04.2015. - Referent informisanja
U posebnom lovištu "Plješevica" u noći s nedjelje na ponedjeljak 29.03. na 30.03.2015. godine u 2 sata i 45 minuta odstrjeljen po prvim procjenama kapitalni vuk na lokalitetu Kilavi do.


Nepovoljni vremenski uvjeti paralizovali proizvodnju u Unsko-sanskim šumama

02.03.2015. - Referent informisanja
Šumsko-privredno društvo Unsko-sanske šume iz Bosanske Krupe zbog ekstremnih snježnih i kišnih padavina, koje su posebno došle do izražaja tokom januara i februara ove godine, bilo je prinuđeno da u potpunosti obustavi proizvodnju šumskih drvnih sortimenata. Iako je u posljednjih sedam dana došlo do prestanka snježnih padavina i porasta temperature, visok snijeg se zadržao u višim predjelima, gdje zavisno od terena , dostiže visinu i do dva metra. 

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77280 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
kontakt@ussume.ba
Cjenovnik