Unsko-sanske šume upozoravaju: Za trgovinu kradenim drvetom kazne od 200 do 1.500 KM

10.06.2016. - Referent informisanja

Bosna i Hercegovina obiluje prirodnim bogatstvima i ljepotama, a šume predstavljaju njeno posebno blago.  Područje Unsko-sanskog kantona posebno obiluje sa šumskom površinom koja zauzima 190.880 hektara. Državne šume kojima gospodari ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa prostiru se na 179.977 hektara. Prema stručnim procjenama, Unsko-saski kanton ima veći procenat  drvne mase po hektaru od drugih dijelova Federacije Bosne i Hercegovine.

Na žalost, u posljednjih desetak godina šume su izložene bezočnoj krađi od strane šumokradica koje pričinjavaju ogromnu štetu i direktno utiču na deforestaciju, odnosno uništavanje šuma. Ipak, šumokradice ne bi pravili ovoliku štetu da nemaju svoje kupce među nama samima. Da bi uštedili nekakvu sitnicu, građani kupuju drvo „na crno“ ne vodeći računa o tome da tako direktno pomažu nestajanje našeg najvećeg prirodnog blaga, pomažu nestajanje prirodnih fabrika zdravlja, pitke vode i čistog zraka. 

Unsko-sanske šume obilježile Dan planete Zemlje

23.04.2016. - Referent informisanja

Dan planete Zemlje, ovih dana , obilježen je širom Svijeta uz prigodan program i različite akcije kojima je cilj skretanje pažnje na opasnosti koje prijete životu na zemlji te poticanje zajedničke odgovornosti u očuvanju prirode i njenih bogatstava.  Među brojnim institucijama i organizacijama koje su obilježile ovaj značajan ekološki datum svrstalo se i Šumsko-privredno društvo  "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa, koji su proveli opsežnu akciju uklanjanja smeća iz šuma.


Sretna 16. godišnjica rada i poslovanja ŠPD-a

13.04.2016. - Referent informisanja
Svim zaposlenicima Šumsko-privrednog društva "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa želimo sretan 13. april - Dan formiranja ŠPD-a. 

Međunarodni stručnjaci potvrdili da Unsko-sanske šume pravilno i kvalitetno gospodare državnim šumama

14.04.2016. - Referent informisanja
Eksperti međunarodne certifikacijske kuće „SGS Slovakia“ iz Slovačke boravili su 12. i 13. aprila ove godine u Unsko-sanskom kantonu kojom prilikom su izvršili redovnu godišnju kontrolu FSC certifikata u ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa. Nakon pregleda neophodne dokumentacije i uvida u stanje na terenu, certifikatori su utvrdili sa ŠPD pravilno i odgovorno gospodari državnim šumama uvažavajući pri tom ekonomske, ekološke i socijalne principe. Certifikatori su izrazili svoje zadovoljstvo načinom na koji ŠPD upravlja državnim šumama i istaknuli su da ovo preduzeće u potpunosti zaslužuje da bude nosilac prestižnog FSC certifukata. 

Zaštita šuma od bolesti i štetnih insekata prioritetan zadatak

13.04.2016. - Referent informisanja

U petak 08 aprila 2016. godine u Bosanskoj Krupi održana je četvrta redovna sjednica Stručnog kolegija. Raspravljalo se o  realizaciji  zaključaka sa prethodne sjednice Stručnog kolegija ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa te o  Izvještaju  proizvodnje za mart i period januar - mart 2016. godine. Članovi kolegija upoznati su i sa Informacijom o certificiranju u ŠPD-u.

U cilju što uspješnijeg rada i poslovanja Preduzeća doneseno je više zaključaka. Kako bi se blagovremeno izvršili šumsko-uzgojni radovi   upravnicima podružnica/Pogona, naloženo je da do završetka proljetnog pošumljavanja, prema potrebi organizuju rad i u dane vikenda kroz preraspodjelu radnog vremena.