PRODAJA DRVNIH SORTIMENATA PUTEM LICITACIJE

03.04.2020. - Referent informisanja

Na osnovu člana 8., 9., 10. i 11. Procedure o privremenom oduzimanje (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zapljenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa 2018. godine, Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa 03.04.2020., komisija pokreće postupak prodaje drvnih sortimenata putem Licitacije koju možete preuzeti ovdje.


Obavijest o isporuci ogrijevnog drveta

25.03.2020. - Referent informisanja

U svjetlu trenutne situacije i aktivnosti koje se provode sa ciljem borbe protiv širenja corona virusa, ŠPD Unsko-sanske šume rade smanjenim kapacitetom, kako bi se smanjila izloženost radnika i olakšala borba protiv epidemije.

Iako je broj radnika umanjen i poslovne aktivnosti svedene na minimum, želimo ovim putem obavijestiti javnost da će započeta isporuka ogrijevnog drveta za Udruženja penzionera i druga udruženja teći dogovorenom dinamikom, kao i isporuka ostalih šumskih drvnih sortimenata za naše kupce. Također će dva puta sedmično biti omogućen rad blagajni po šumarijama na kojima se može izvršiti uplata ogrijeva u metrici i ogrijeva u dugom.

Ovaj način organizacije rada će trajati dok se ne promijene okolnosti vezane za pandemiju. ŠPD Unskosanske šume su, u skladu sa svojim kapacitetima, uključene u sistem civilne zaštite i pokušavamo dati svoj doprinos prevazilaženju ove, po sve nas, teške situacije.


Obavijest o vremenu rada blagajni ŠPD-a u vremenu pandemije;

25.03.2020. - Referent informisanja
U svjetlu trenutne situacije i aktivnosti koje se provode sa ciljem borbe protiv širenja corona virusa, ŠPD Unsko-sanske šume rade smanjenim kapacitetom. S tim u vezi , blagajne u podružnicama Unsko-sanskih šuma će raditi po slijedećem rasporedu u vrijeme trajanja pandemije kako slijedi:

Šumarija Bihać - Utorak i četvrtak u vremenu od 08:00-11:00 sati
Šumarija Bos. Petrovac - Ponedeljak i četvrtak vremenu od 08:00-11:00 sati
Šumarija Bos. Krupa - Ponedeljak i četvrtak vremenu od 08:00-11:00 satić
Šumarija Sanski Most- Utorak i četvrtak u vremenu od 08:00-11:00 sati
Šumarija Ključ - Utorak i četvrtak u vremenu od 08:00-11:00 sati
Šumarija Cazin - Srijeda i petak u vremenu od 08:00-11:00 sati

Zbog koronavirusa prekinut rad sa strankama

19.03.2020. - Referent informisanja


Zbog zabrinjavaju?eg stanja izazvanog pandemijom koronavirusa u Bosni i Hercegovini kao i zemljama regiona, Uprava ŠPD Unsko-sanske šume d.o.o Bosanska Krupa, na sjednici održanoj u srijedu 18. marta 2020. godine donijela je odluku da, u cilju zaštite zaposlenika, kao i sprije?avanju širenja opasne bolesti, privremeno prekine rad sa strankama. Tekst zaključka prenosimo u cjelosti:


Novina u ŠPD Unsko - sanskim šumama: Harvester

11.03.2020. - Referent informisanja
Među uspješnim privrednim subjektima u Bosni i Hercegovini, ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa poznate su po tome što slijede moderne trendove i ide ukorak s vremenom. Svaka novina koja zaživi u radu i poslovanju Unsko-sanskim šumama donese i određeno poboljšanje u radu i poslovanju preduzeća, ali i u očuvanju šumskog bogatstva. Jedna od novina koju je u posljednje vrijeme uvelo ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa jeste i rad harvesterom, samohodnom mašinom namjenjenom za sječu i krojenje drvnih sortimenata. Radove sa harvesterom izvodi preduzeće SGG „Tolmin“ Ajdovšćina iz Slovenije koje je odabrano putem javnog natječaja. Sječa i krojenje drveta harvesterom otpočela je 14. novembra prošle godine i trenutno se radovi izvode u Podružnici "Šumarija" Bosanski Petrovac.Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik


Rječnik šumarskih pojmova