Uklonjen opasan hemijski otpad

03.07.2015. - Referent informisanja

Opasan hemijski otpad koji je prije desetak dana odložen u rejonu Tihotine kod Bihaća uklonjen je danas u prisustvu predstavnika ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa, Kantonalne uprave za šumarstvo i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove. Uklanjanje opasnog otpada izvršila su stručna lica preduzeća „Grioss“ d.o.o Grude koji su ovlašteni za trgovinu, reciklažu i uklanjanje opasnih materija. 


U Rejonu Tihotine kod Bihaća odložen opasan otpad

01.07.2015. - Referent informisanja

Na šumskom zemljištu u rejonu Tihotine kod Bihaća u odjelu 57. Gospodarske jedinice „Risovac-Bihać“, nepoznata osoba ili više njih, odložili su oko dvije stotine kilograma opasnog otpada neposredno uz šumski put.  


Imenovani novi članovi Uprave ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa

29.05.2015. - Referent informisanja
U petak 26.juna 2015. godine u Bosanskoj Krupi održana je sjednica Nadzornog odbora ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa. Veći dio sjednice posvećen je izboru i imenovanju članova Uprave/izvršnih direktora ŠPD-a. 

Decenija rada šumskom žičarom u ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa

25.06.2015. - Referent informisanja
ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa među ovdašnjim šumarima slovi kao najorganizovanije preduzeća šumarstva u BiH. U odnosu na druga šumarska preduzeća, Unsko-sanske šume imaju i određenu crtu specifičnosti u svom radu i organizaciji. Jedna od tih specifičnosti ŠPD-a je korištenje naprednih tehnologija u svom radu i poslovanju, poput šumskih šumskih žičara koje su u Unsko-sanskim šumama prisutne već jednu deceniju. 

Za vršioca dužnosti direktora ŠPD-a izabrana Dženita Velić

25.05.2015. - Referent informisanja

Nadzorni odbor ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa  održao je u petak 22. maja 2015. godine u Bosanskoj Krupi svoju drugu redovnu sjednicu. Članovi nadzornog odbora većinu sjednice posvetili su razmatranju mandata direktora/predsjednika Uprave ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa.

Većinom glasova „ZA“ donesena je odluka kojom se rezrješava dužnosti dosadašnji direktor/predsjednik Uprave ŠPD-a mr.sci. Đevad Muslimović