Članovi Uprave ŠPD-a posjetili kompaniju „Natron-Hayat“ d.o.o Maglaj

04.12.2017. - Referent informisanja

U petak 01.decembra 2017.godine, članovi Uprave ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa boravili su u radnoj posjeti preduzeću „Natron-Hayat“ d.o.o Maglaj. Ovom prilikom predstavnici ŠPD-a sastali su se sa najužim rukovodstvom preduzeća „Natron-Hajat“ iz Maglaja sa kojim su održali i radni sastanak. U sklopu ove posjete predstavnici Unsko-sanskih šuma obišli su i postrojenja ovog respektabilnog drvoprerađivačkog preduzeća. Predstavnici ove dvije kompanije izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom poslovnom saradnjom, koja se odvijala na obostrano zadovoljstvo. Podsjećamo da ŠPD njeguje dobre poslovne odnose sa kompanijom „Natron-Hayat“ d.o.o Maglaj još od vremena njenog osnivanja.  
Veliko interesovanje za Program praćenja proizvodnje koji su razvili zaposlenici ŠPD-a

01.12.2017. - Referent informisanja

U četvrtak 30. novembra 2017. godine u posjeti ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa boravila je delegacija JP. ŠPD „Zeničko-dobojskog kantona“  d.o.o Zavidovići,  koji su sa predstavnicima Unsko-sanskih šuma održali sastanak u Bosanskoj Krupi.  Delegaciju su činili izvršni direktor za tehničke poslove Smail Đonlagić, glavni inžinjeri za uređivanje, iskorištavanje i uzgoj i zaštitu šuma Mihret Salamović, Miftar Ličina i Alma Ćurović, rukovodilac Službe plana i analize Sena Isić i  upravnica „Šumarije“ Tešanj Samira Smailbegović.  Predstavnici ova dva šumarska preduzeća, razgovarali su o načinu obračuna naknada za općine, praćenju proizvodnje, realizaciji šumsko-uzgojnih radova, izradi izvedbenih projekata, te kandidovanju projekata finansiranih od strane domaćih i stranih investitora. 


Poziv za dostavljanje dokumentacije radi sklapnja Ugovora za kupovinu četinarskih i lišćarskih trupaca u 2018. godini

01.12.2017. - Referent informisanja
Pozivamo Vas da ukoliko ste zainterosovani za kupovinu trupaca dostavite dokumentaciju predviđenu u prijedlogu „Uslovima i kriterijima raspodjele/prodaje trupaca četinara i lišćara u 2018. godini" i "Odlukom o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata iz državnih šuma na teritoriji Federacije BiH" (sl.Novine F BiH br. 52/09 i 25/10). Kompletna obavijest >>

Poziv za dostavljanje dokumentacije radi sklapnja Ugovora za kupovinu četinarske celuloze (1-2 m), četinarske celuloze u dugom, lišćarskog ogrijeva i lišćarskog ogrijeva u dugom u 2018. godini

01.12.2017. - Referent informisanja
Pozivamo Vas da ukoliko ste zainterosovani za kupovinu četinarske celuloze i lišćarskog ogrijeva dostavite dokumentaciju predviđenu u prijedlogu „Uslovima i kriterijima raspodjele/prodaje četinarske celuloze i lišćarskog ogrijeva u 2018. godini" i "Odlukom o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata iz državnih šuma na teritoriji Federacije BiH" (sl.Novine F BiH br. 52/09 i 25/10. Kompletna obavijest >>

Penzionerima ogrjev na rate i u narednoj godini

30.11.2017. - Referent informisanja
U cilju unaprijeđenja poslovne saradnje ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa sa udruženjima građana penzionera na području Unsko-sanskog kantona, u srijedu 29. novembra ove godine u Bosanskoj Krupi, predstavnici Uprave ŠPD-a održali su sastanak sa predstavnicima svih UGP USK-a.  Razgovaralo se o problematici isporuke ogrjevnog drveta penzionerima kao i zaključivanju ugovora o kupovini ogrjevnog drveta na rate u 2018. godini. Prisutni su mogli iznijeti i svoje primjedbe na eventualne probleme, kao i prijedloge kojima bi se saradnja između ŠPD-a i udruženja penzionera podigla na viši i kvalitetniji nivo. 


Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77280 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik


Rječnik šumarskih pojmova