Sastanak sa interesnim grupama općine Bihać

17.03.2023. - Referent informisanja
Dana 16.03.2023 godine u službenim prostorijma Podružnice „Šumarija“ Bihać tim za certificiranje je održao konsultativno-informativni sastanak sa interesnim grupama, pri čemu su doneseni zaključci koji se ogledaju kroz sponzorstvo sadnog materijala, stručnog nadzora, drvenih kanti za smeće odnosno otpad, te klupa i stolova pogodnih za školska dvorišta. Posebno obratiti pažnju i pridonijeti u značajnijoj mjeri samo održavanje šumskih kamionskih puteva što se ogleda kroz nasipanje i održavanje istih kako bi oni bili u svakom momentu prohodni za normalno odvijanje saobraćaja.


LICITACIJA ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA

17.03.2023. - Referent informisanja
Na osnovu člana8.,9.,10.i 11. Procedure o privremenom oduzimanju (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zaplkeenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“doo Bos.KRUPA 2018. Godine , Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“ doo Bos.Krupa 16.03.2023., Komisija pokreće postupak prodaje Licitacije koju možete preuzeti ovdje.

Sastanak sa interesnim grupama općine Bihać

15.03.2023. - Referent informisanja
Povodom predstojeće posjete procjenitelja certifikacijske agencije „SGS“ Košice iz Slovačke, koji će izvršiti godišnju kontrolu provedbe FSC certifikata, upravnici podružnica/Pogona i timovi za certificiranje ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa, održaće u četvrtak 16. marta 2023. godine godišnji konsultativno-informativni sastanak sa svim zainteresiranim lokalnim interesnim grupama sa područja općine Bihać. Sastanak će se održati u 10 sati u službenim prostorijama Podružnice "Šumarija" Bihać. Procjenitelji certifikacijske agencije „SGS“ Košice izvršiće godišnju procjenu certificiranja u ŠPD-u krajem marta ove godine. 

LICITACIJA ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA

14.03.2023. - Referent informisanja
Na osnovu člana 8., 9., 10. i 11. Procedure o privremenom oduzimanje (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zapljenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa 2023. godine, Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa za 2023. godinu, Komisija pokreće postupak prodaje Licitacije koju možete preuzeti ovdje.

Javni konkus

08.03.2023. - Referent informisanja
Na osnovu člana 43. Statuta ŠPD "Unsko - sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa, Nadzorni odbor ŠPD "Unsko - sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora - predsjednika Uprave ŠPD "Unsko - sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa koji možete preuzeti ovdje.

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik

Licitacije / Nabavke


Rječnik šumarskih pojmova
Procedura pravedne
kompezacije