Sretan Božić

06.01.2017. - Referent informisanja
Svim zaposlenicima, poslovnim partnerima i građanima pravoslavne vjeroispovjesti želimo sretan Božić!

INTERVJU SA IZVRŠNIM DIREKTOROM ZA OBLAST ŠUMARSTVA ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o. BOSANSKA KRUPA

06.01.2017. - Referent informisanja

       Poslovna 2016. godina je na kraju. Po mnogo čemu ostat će upamćena kao teška godina u raznim segmentima rada i života uopće. Koliko uspješna je bila za ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa razgovarali smo sa Mensudom Tuzlakom, izvr šnim direktorom za oblast šumarstva. 


Sretna nova godina

30.12.2016. - Referent informisanja
Svim zaposlenicima ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa, poslovnim partnerima, saradnicima kao i svim građanima, želimo sretnu i uspješnu novu 2017. godinu!

Poziv za dostavljanje dokumentacije radi sklapanja Ugovora za kupovinu četinarske celuloze (l-2m), četinarske celuloze u dugom, lišćarskog ogrijeva i lišćarskog ogrijeva u dugom u 2017. godini

30.11.2016. - Referent informisanja
Pozivamo Vas da ukoliko ste zainteresirani za kupovinu četinarske celuloze i lišćarskog ogrijeva dostavite dokumentaciju predviđenu u prijedlogu „Uslovima i kriterijima/prodaje četinarske celuloze i lišćarskog ogrijeva u 2017. godini44 i „Odlukom o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata iz državnih šuma na teritoriji Federacije BiH44 (SI.novine F BiH broj: 52/09 i 25/10).

Poziv za dostavljenje dokumentacije radi sklapanja Ugovora za kupovinu četinarskih i lišćarskih trupaca u 2017

30.11.2016. - Referent informisanja

Pozivamo Vas da ukoliko ste zainteresirani za kupvinu trupaca dostavite dokumentaciju predviđenu u prijedlogu „Uslovima i kriterijima/prodaje trupaca i lišćara za 2017. godini" i „Odlukom o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata iz državnih šuma na terijtoriji Federacije BiH“ (Sl.novine F BiH broj: 52/09 i 25/10).


Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik