LICITACIJA ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA

05.10.2021. - Referent informisanja
Na osnovu člana 8., 9., 10. i 11. Procedure o privremenom oduzimanje (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zapljenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa 2021. godine, Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa 03.10.2021., komisija pokreće postupak prodaje Licitacije koju možete preuzeti ovdje.

Javni poziv za prikuplanje pismenih ponuda za prodaju sekundarnih sirovina

05.10.2021. - Referent informisanja
Javni poziv za prikupljanje pismenih ponuda za prodaju sekundarnih sirovina možete preuzeti ovdje.

LICITACIJA ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA

27.09.2021. - Referent informisanja
Na osnovu člana 8., 9., 10. i 11. Procedure o privremenom oduzimanje (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zapljenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa 2021. godine, Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa 27.09.2021., komisija pokreće postupak prodaje Licitacije koju možete preuzeti ovdje.

JAVNI POZIV ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA PUTEM LICITACIJE

27.09.2021. - Referent informisanja
Na osnovu člana 8., 9., 10. i 11. Procedure o privremenom oduzimanju (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zapljenjenih drvnih sortimenata  i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. BOSANSKA KRUPA od 29.01.2019. godine, Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. BOSANSKA KRUPA broj 011-3067-2/20 iz decembra 2020. godine, Komisija pokreće postupak prodaje Licitacije koju možete preuzeti ovdje.

Borba protiv mina se nastavlja

27.09.2021. - Referent informisanja

Iako je od završetka rata pa do danas prošlo 26 godina, minska polja i neeksplodirana ubojita sredstva i dalje su itekako prisutna u neposrednoj blizini naselja ili na lokalitetima na kojima često borave ljudi. Kako bi svijest o opasnosti od mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava  podigli na viši nivo, ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa izradilo je brošuru pod nazivom “Opasnosti od mina”. Brošura o opasnosti od minsko-eksplozivnih sredstava umnožena je u 1000 primjeraka i trenutno se  distribuira po lokanim zajedicama i udruženjima građana (lovačka udruženja, planinarska društva, ribolovna društva, eko društva, izvođači radova i drugo).  Cilj ove brošure, u izdanju Šumskoprivrednog društva “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa je da upozna, prije svega djecu i druge ljubitelje prirode, sa opasnostima koje još uvijek skriveno i podmuklo prijete iz naših šuma.  ŠPD “Unsko-sanske šume” gospodare državnim šumama na području Unsko-sanskog kantona na površini od 178.494,4 ha. Od ove površine na minirana i sumljiva područja otpada 18.860,0 ha ili 10,6 %.


Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik

Obrasci za prijavu

VII Šumarijada FBiH 2021Rječnik šumarskih pojmova
Procedura pravedne
kompezacije