Strana: < 1 > [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ]

ŠPD obezbijedilo i postavilo novogodišnje jelke na javnim površinama .::
Povodom nastupajućih božićnih i novogodišnjih praznika, ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa je u saradnji sa predstavnicima Župnog ureda Sveti Franjo Asiški iz Zavalja kod Bihaća, predstavnika općina Bihać i Bosanska Krupa te općinskih komunalnih preduzeća obezbijedilo i postavilo više novogodišnjih jelki na javnim površinama. [više]
postavio:administrator datuma:23-12-2014

Sve manji zaostaci u proizvodnji .::
Proizvodnja šumskih drvnih sortimenata u ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa tokom mjeseca novembra odvijala se otežano čemu su doprinijele obilne kišne padavine koje su onemogućavale izvođenje terenskih radova u šumarstvu. Zaposleni u Unsko-sanskim šumama zajedno sa privatnim izvođačima angažovanim na izvršenju usluga sječe, izvoza i iznosa šumskih drvnih sortimenata poduzimaju maksimalne napore kako bi sustigli zaostatke u proizvodnji. Sječu drvnih sortimenata za ovu godinu već su u potpunosti realizovale podružnice „Šumarije“ Bihać, Cazin i Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa. Izvoz drvnih sortimenata u potpunosti je izvršen u Pogonu gospodarenja za općinu Bosanska Krupa i „Šumarijama“ Cazin i Sanski Most. Faza otpreme u potpunosti je realizovana u Pogonu gospodarenja za općinu Bosanska Krupa te „Šumarijama“ Cazin i Sanski Most. [više]
postavio:administrator datuma:23-12-2014

Sretan Dan državnosti BiH .::
Svim zaposlenicima ŠPD-a, našim poslovnim partnerima i svim građanima, želimo sretan 25. novembar - Dan državnosti Bosne i Hercegovine! [više]
postavio:administrator datuma:24-11-2014

Sanacija odjela stradalih u bespravnoj sječi .::
Zaposlenici Direkcije Šumsko-privrednog društva "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa i Pogona gospodarenja za općinu Bosanska Krupa, njih 70, u četvrtak 20. novembra ove godine učestvovali su u akciji pošumljavanja u okolini Ljusine kod Bosanske Krupe. Ovom prilikom izvršena je sanacija odjela 3. Gospodarske jedinice Baštra-Ćorkovača u kojem je skoro u potpunosti uništena šuma od strane nesavjesnih građana-šumokradica. [više]
postavio:administrator datuma:24-11-2014


Strana: < 1 > [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ]
O direktoru
Uređivanje šuma
GIS
Cjenovnik
Plan nabavki za 2015. god .pdf
Odluka - plan nabavki za 2015. god.pdf
Rebalans za 2014. godinu
Plan poslovanja za 2015. godinu
Skraćeni izvještaj o poslovanju za 2010.-2013. god.
Izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki roba, usluga i radova za period 01.01.2013. do 31.12.2013.godine
Izvjestaj o radu za 2013. god.
Certificiranje
FSC certificiranje
Izvještaj o procjeni gazdovanja šumom
Zdravstveno stanje šuma u 2013.
ŠGO za ŠGP Ključko 2011.-2020.
Monitoring šuma visoke zaštitne vrijednosti


BiH - Bosanska Krupa - Radnicka bb
Telefon: ++387 37
473-668 (direktor)
473-669 (centrala)
473-671 (fax)
e-mail: kontakt@ussume.ba