Počela obnova objekata ŠPD-a oštećenih usljed snježnih padavina u februaru i martu ove godine

18.07.2018. - Referent informisanja

Snježno nevrijeme koje je tokom februara i početkom marta 2018. godine pogodilo područje Unsko-sanskog kantona, osim na šumskim kompleksima, uzrokovalo je i štete  na objektima ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa.  Skoro u svim općinama evidentirane su znatne štete na objektima ŠPD-a koje su najizraženije u podružnicama „Šumarija“ Bosanski Petrovac  i Cazin, te Podružnici „Rasadnik“ Cazin. Kako bi se pravovremeno pristupilo obnovi porušenih i oštećenih objakata, Uprava ŠPD-a je u junu ove godine, razmatrala i usvojila Prijedlog  sanacije objekata na radilištima i naložila da se krene sa planiranim aktivnostima. Sektor za ekologiju i zaštitne šume zajedno sa Podružnicom "Građenje, mehanizacija i održavanje" Bosanski Petrovac bit će glavni nosioci aktivnosti na sanaciji porušenih i oštećenih objekata. Početkom jula 2018 . godine, Sektor za ekologiju već je krenuo sa obnovom dva porušena šadrvana u izletištu Šujnovac u Bosanskoj Krupi čiji radovi su već pri kraju.


Sustizanje zaostataka u proizvodnji i pravovremena isporuka ogrjeva penzionerima i ostalim kupcima, prioritet u narednom periodu

09.07.2018. - Referent informisanja
 U petak 6. jula 2018. godine u prostorijama Direkcije u Bosanskoj Krupi održana je sedma sjednica Stručnog kolegija ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa. Razmatrana je realizacija zaključaka sa prethodne sjednice Stručnog kolegija i Izvještaj proizvodnje za juni 2018. godine i period januar – juni 2018. godine. Prisutni članovi kolegija primili su na znanje i Informaciju o preuzimanju nadležnosti čuvarske službe, kao i Informaciju o certificiranju u ŠPD-u.  


Unsko-sanske šume, veliki pokrovitelj naučnih, kulturnih i sportskih manifestacija

28.06.2018. - Referent informisanja

U posljednjih pet godina, ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa bilo je sponzor brojnim događajima u čiju svrhu je uplaćeno približno 59.000 KM. Sponzorstva su se uglavnom odnosila na finansiranja  različitih naučnih skupova, sportskih događaja, sponzorstava u cilju reklama i prezentacija pa do   finansijske podrške različitim kulurnim, obrazovnim i sportskim institicijama i udruženjima. Sva sponzorstva realizirana su u skladu sa ranije potpisanim ugovorima o sponzorstvu.


Usvojen Plan rada i poslovanja za tekuću i Izvještaj o radu i poslovanju ŠPD-a za prošlu godinu

26.06.2018. - Referent informisanja

Na svojoj redovnoj sjednici održanoj u ponedjeljak 25. juna 2018. godine, Skupština Unsko-sanskog kantona razmatrala je i usvojila Izvještaj o radu i poslovanju ŠPD-a za 2017. godinu, Plan rada i poslovanja ŠPD-a za 2018. godinu kao i trogodišnji Plan rada i poslovanja za period 2018-2020. godina.  


Bajram šerif mubarek olsun!

14.06.2018. - Referent informisanja
Svim zaposlenicima ŠPD-a, poslovnim partnerima i svim građanima islamske vjeroispovijesti želimo sretne nastupajuće dane Ramazanskog bajrama. Bajram šerif mubarek olsun!

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77280 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik


Rječnik šumarskih pojmova