Imenovani novi članovi Uprave ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa

29.05.2015. - Referent informisanja
U petak 26.juna 2015. godine u Bosanskoj Krupi održana je sjednica Nadzornog odbora ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa. Veći dio sjednice posvećen je izboru i imenovanju članova Uprave/izvršnih direktora ŠPD-a. 

Decenija rada šumskom žičarom u ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa

25.06.2015. - Referent informisanja
ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa među ovdašnjim šumarima slovi kao najorganizovanije preduzeća šumarstva u BiH. U odnosu na druga šumarska preduzeća, Unsko-sanske šume imaju i određenu crtu specifičnosti u svom radu i organizaciji. Jedna od tih specifičnosti ŠPD-a je korištenje naprednih tehnologija u svom radu i poslovanju, poput šumskih šumskih žičara koje su u Unsko-sanskim šumama prisutne već jednu deceniju. 

Za vršioca dužnosti direktora ŠPD-a izabrana Dženita Velić

25.05.2015. - Referent informisanja

Nadzorni odbor ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa  održao je u petak 22. maja 2015. godine u Bosanskoj Krupi svoju drugu redovnu sjednicu. Članovi nadzornog odbora većinu sjednice posvetili su razmatranju mandata direktora/predsjednika Uprave ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa.

Većinom glasova „ZA“ donesena je odluka kojom se rezrješava dužnosti dosadašnji direktor/predsjednik Uprave ŠPD-a mr.sci. Đevad Muslimović

Proizvodnja ŠPD-a za april 2015. godine

21.05.2015. - Referent informisanja

Proizvodnja ŠPD-a za april 2015. godine

Najuspješnija Podružnica „Šumarija“ Sanski Most 

Nepovoljni vremenski uslovi praćeni obilnim kišnim padavinama i visok snijeg koji se sve do kraja aprila zadržao na višim predjelima, uveliko su se odrazili na proizvodnju šumskih drvnih sortimenata u ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa. Dodatan problem u proizvodnji šumskih drvnih sortimenata predstavljale su i smanjene mogućnosti izvođača radova vršioca usluga sječe, izvoza i iznosa drvnih sortimenata angažovanih u ŠPD-u. 


Obuka zaposlenika iz oblasti protupožarne zaštite

18.05.2015. - Referent informisanja

 U posljednjih 5 godine, pored poduzetih mjera, na području kojim gospordari ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa, zabilježena su 183 šumska požara, a procijenjena šteta sa troškovima gašenja iznosi približno četiri miliona maraka.  S pravom možemo reći da je šteta višestruko veća, jer opće koristi šuma nekoliko puta prevazilaze i nadmašuju  korist koju imamo od šumske sirovine. 

Kako bi šumske požare spremno dočekali, a samim tim i zaštitili šumske površine od štetnih uticaja požara, ŠPD kontinuirano organizuje edukacije o šumskim požarima, njihovom sprječavanju i gašenju. Jedna od takvih obuka organizovana je u utorak  12. maja 2015. godine na lokalitetu Laništa u  Podružnici "Šumarija" Ključ. Edukacija je namijenjena zajeničkim Timovima za gašenje požara koje čine zaposlenici Unsko-sanskih šuma i Kantonalne uprave za šumarstvo.