Unsko-sanske šume obilježile Dan planete Zemlje

23.04.2016. - Referent informisanja

Dan planete Zemlje, ovih dana , obilježen je širom Svijeta uz prigodan program i različite akcije kojima je cilj skretanje pažnje na opasnosti koje prijete životu na zemlji te poticanje zajedničke odgovornosti u očuvanju prirode i njenih bogatstava.  Među brojnim institucijama i organizacijama koje su obilježile ovaj značajan ekološki datum svrstalo se i Šumsko-privredno društvo  "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa, koji su proveli opsežnu akciju uklanjanja smeća iz šuma.


Sretna 16. godišnjica rada i poslovanja ŠPD-a

13.04.2016. - Referent informisanja
Svim zaposlenicima Šumsko-privrednog društva "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa želimo sretan 13. april - Dan formiranja ŠPD-a. 

Međunarodni stručnjaci potvrdili da Unsko-sanske šume pravilno i kvalitetno gospodare državnim šumama

14.04.2016. - Referent informisanja
Eksperti međunarodne certifikacijske kuće „SGS Slovakia“ iz Slovačke boravili su 12. i 13. aprila ove godine u Unsko-sanskom kantonu kojom prilikom su izvršili redovnu godišnju kontrolu FSC certifikata u ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa. Nakon pregleda neophodne dokumentacije i uvida u stanje na terenu, certifikatori su utvrdili sa ŠPD pravilno i odgovorno gospodari državnim šumama uvažavajući pri tom ekonomske, ekološke i socijalne principe. Certifikatori su izrazili svoje zadovoljstvo načinom na koji ŠPD upravlja državnim šumama i istaknuli su da ovo preduzeće u potpunosti zaslužuje da bude nosilac prestižnog FSC certifukata. 

Zaštita šuma od bolesti i štetnih insekata prioritetan zadatak

13.04.2016. - Referent informisanja

U petak 08 aprila 2016. godine u Bosanskoj Krupi održana je četvrta redovna sjednica Stručnog kolegija. Raspravljalo se o  realizaciji  zaključaka sa prethodne sjednice Stručnog kolegija ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa te o  Izvještaju  proizvodnje za mart i period januar - mart 2016. godine. Članovi kolegija upoznati su i sa Informacijom o certificiranju u ŠPD-u.

U cilju što uspješnijeg rada i poslovanja Preduzeća doneseno je više zaključaka. Kako bi se blagovremeno izvršili šumsko-uzgojni radovi   upravnicima podružnica/Pogona, naloženo je da do završetka proljetnog pošumljavanja, prema potrebi organizuju rad i u dane vikenda kroz preraspodjelu radnog vremena.


Održan sastanak sa predstavnicima Kantonalne uprave za inspekcijske poslove

11.04.2016. - Referent informisanja

      Članovi Uprave ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa i upravnici podružnica inicirali su sastanak sa predstavnicima Uprave za inspekcijske poslove Unsko-sanskog kantona koji je održan u petak 09. aprila 2016. godine. Na sastanku su analizirane aktivnosti  provođenja mjera zaštite šuma koje ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa poduzima posebno na zaštiti šuma od štetnih bolesti i insekata (potkornjaka).