Održana edukacija za uposlenike

24.02.2017. - Referent informisanja
Stručno osposobljavanje i educiranje zaposlenika u ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa  zauzima važno mjesto. Seminari i edukacije održavaju se obično u zimskom periodu kada se, zbog nepovoljnih vremenskih uslova, proizvodnja odvija umanjenom dinamikom. Jedna u nizu edukacija za radnike Unsko-sanskih šuma održana je u četvrtak 23.februara 2017. godine u Direkciji ŠPD-a u Bosanskoj Krupi. 

Širenje neistina i bespotrebno dizanje tenzija na informativnim portalima

17.02.2017. - Referent informisanja

Povodom pisanja pojedinih informativnih portala o raspodjeli šumskih drvnih sortimenata gdje se ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa optužuje da  raspodjelu sirovine vrši u korist „podobnih pilanara“, želimo da javnosti uputimo potpunu  i istinitu, a ne netačnu informaciju koja je po mjeri nekih drvoprerađivača, ako se mogu uopće tako i nazvati.


Sa dva konja izvukli 800 kubika

03.02.2017. - Referent informisanja
ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa gospodari državnim šumama na površini od 179.977 hektara  koje odlikuju razni tipovi zemljišta  i terena. Znatan dio državnih šuma nalazi se na krajnje teškim i nepristupačnim terenima pa se u proizvodnji koristi, pored uobičajenih radnih mašina, i animalna snaga. Rad uz pomoć životinjske radne snage veoma je efikasan na neprohodnim i nepristupačnim terenima, a pored toga je i ekološki prihvatljiv. 

Unatoč poteškoćama poslovna 2016. godina okončana uspješno

20.01.2017. - Referent informisanja

Nepovoljni vremenski uvjeti, prvenstveno u prvom dijelu godine, zatim određeni problemi sa izvođačima radova,  u značajnoj mjeri su otežavali pravovremeno izvršenje godišnjeg plana proizvodnje šumskih drvnih sortimenata na nivou ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa. Ipak, konstantnim praćenjem procesa proizvodnje i pravovremenim donošenjem mjera  do kraja poslovne 2016. godine ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa uspjelo je sustići sve zaostatke, čak i ostvariti prebačaj godišnjeg plana.   


Izvršen Plan šumsko-uzgojnih radova, te proizvodnje,otpreme i prevoza šumskih drvnih sortimenata i sadnog materijala

17.01.2017. - Referent informisanja

              U četvrtak 12. januara ove godine u Bosanskoj Krupi  održana je  prva redovna sjednica stručnog kolegija ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa. Raspravljalo se o realiaciji zaključaka sa prethodne sjednice Stručnog kolegija kao i o Izvještaju proizvodnje za decembar i period januar – decembar  2016. godine. Članovi kolegija primili su  na i znanje Informaciju o certificiranju u ŠPD-u. Nakon upriličene diskusije po svim tačkama dnevnog reda, članovi Stručnog kolegija donijeli su nekoliko zaključaka.

  Konstatovano je da je na nivou predezeća u potpunosti izvršen Plan šumsko-uzgojnih radova te proizvodnje, otpreme, prevoza šumskih drvnih sortimenata i sadnog materijala.  Sječa drvnih sortimenata u 2016. godini izvršena je sa 103 % , izvoz sa 101% i otprema sa 99%. Ukupno izvršenje šumsko-uzgojnih radova bilo je 103%.

 


Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik