Kontrola certificiranja u ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa .::

Eksperti međunarodne certifikatorske kuće SGS »Slovakia» iz Slovačke 25. i 26. februara 2013. godine boravit će u Unsko-sanskom kantonu. Razlog je kontrola provedbe FSC standarda na području državnih šuma kojima gospodari ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bosanska Krupa, a koje je ovaj prestižni certifikat dobilo 2011. godine. Prema riječima mr. Sabahudina Solakovića, vođe Tima za certificiranje ŠPD «Unsko-sanske šume», sve je spremno za dolazak eksperata.

„Većih problema i nije bilo. Na terenu smo otklonili sve nedostatke a oni su se prije svega odnosili na zaštitu lagera u šumi, tj. međustovarišta. Prošli put su nam eksperti ukazali na to da moramo propisati odgovarajuću HTZ opremu za kočijaše koje angažiraju izvođači radova. Mi nemamo svoje kočijaše, već ih angažiraju izvođači ali smo mi u obavezi propisati kakvu opremu ta lica moraju nositi dok obavljaju poslove za koje su angažirani. Sugerirali su nam da uradimo ekološku provjeru projekata za kamionske puteve, ali konkretno ne uopćeno kao što smo radili ranije, i na koncu zadnja njihova primjedba se odnosila na to da se izvođačima radova pomogne više u edukaciji. Sve primjedbe smo uvažili i primijenili tako da očekujem da će kontrola, koja nam slijedi, dobro proći i da ćemo zadržati FSC certifikat za cijelo područje kojim gospodarimo“ ističe Solaković.

Ono što je važno napomenuti jest da pored međunarodnih eksperata certifikacijske kuće SGS «Slovakia» iz Slovačke dolazi i supervizor iz FSC-a koji će ocjenjivati njihov rad. Prema riječima mr. Solakovića, ovo je na neki način dvostruka kontrola, odnosno bit će to super kontrola. Ipak tim za certificiranje ŠPD «Unskosanske-šume» d.o.o. Bosanska Krupa s optimizmom gleda na posao koji predstoji i očekuju da će sve biti u redu jer su od prvog dana, od kada posjeduju FSC certifikat, radili --
postavio:administrator datuma:22-02-2013

O direktoru
Uređivanje šuma
GIS
Cjenovnik
Plan nabavki za 2015. god .pdf
Odluka - plan nabavki za 2015. god.pdf
Rebalans za 2014. godinu
Plan poslovanja za 2015. godinu
Skraćeni izvještaj o poslovanju za 2010.-2013. god.
Izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki roba, usluga i radova za period 01.01.2013. do 31.12.2013.godine
Izvjestaj o radu za 2013. god.
Certificiranje
FSC certificiranje
Izvještaj o procjeni gazdovanja šumom
Zdravstveno stanje šuma u 2013.
ŠGO za ŠGP Ključko 2011.-2020.
Monitoring šuma visoke zaštitne vrijednosti


BiH - Bosanska Krupa - Radnicka bb
Telefon: ++387 37
473-668 (direktor)
473-669 (centrala)
473-671 (fax)
e-mail: kontakt@ussume.ba