Haris Mešić novi v.d direktor ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa

18.08.2016. - Referent informisanja

Skupština ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa na sjednici održanoj 09. avgusta 2016. godine donila je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o razrješenju direktora - predsjednika   Uprave   i imenovanju vršioca dužnosti direktora - predsjednika Uprave ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o.   Bosanska Krupa. 

Ovom odlukom, na čelo ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa postavljen je mr. sci Haris Mešić, dipl. ing. Šumarstva iz Bosanskog Petrovca zamijenivši dosadašnjeg direktora  mr.sci. Selvedina Ahmetaševića, dipl.pravnika iz Cazina. 


Bajram šerif mubarek olsun!

04.07.2016. - Referent informisanja

Svim zaposlenicima ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa, želimo sretne i blagoslovljene dane
Ramazanskog bajrama

Bajram šerif mubarek olsun!


Unsko-sanske šume upozoravaju: Za trgovinu kradenim drvetom kazne od 200 do 1.500 KM

10.06.2016. - Referent informisanja

Bosna i Hercegovina obiluje prirodnim bogatstvima i ljepotama, a šume predstavljaju njeno posebno blago.  Područje Unsko-sanskog kantona posebno obiluje sa šumskom površinom koja zauzima 190.880 hektara. Državne šume kojima gospodari ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa prostiru se na 179.977 hektara. Prema stručnim procjenama, Unsko-saski kanton ima veći procenat  drvne mase po hektaru od drugih dijelova Federacije Bosne i Hercegovine.

Na žalost, u posljednjih desetak godina šume su izložene bezočnoj krađi od strane šumokradica koje pričinjavaju ogromnu štetu i direktno utiču na deforestaciju, odnosno uništavanje šuma. Ipak, šumokradice ne bi pravili ovoliku štetu da nemaju svoje kupce među nama samima. Da bi uštedili nekakvu sitnicu, građani kupuju drvo „na crno“ ne vodeći računa o tome da tako direktno pomažu nestajanje našeg najvećeg prirodnog blaga, pomažu nestajanje prirodnih fabrika zdravlja, pitke vode i čistog zraka. 

Unsko-sanske šume obilježile Dan planete Zemlje

23.04.2016. - Referent informisanja

Dan planete Zemlje, ovih dana , obilježen je širom Svijeta uz prigodan program i različite akcije kojima je cilj skretanje pažnje na opasnosti koje prijete životu na zemlji te poticanje zajedničke odgovornosti u očuvanju prirode i njenih bogatstava.  Među brojnim institucijama i organizacijama koje su obilježile ovaj značajan ekološki datum svrstalo se i Šumsko-privredno društvo  "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa, koji su proveli opsežnu akciju uklanjanja smeća iz šuma.


Sretna 16. godišnjica rada i poslovanja ŠPD-a

13.04.2016. - Referent informisanja
Svim zaposlenicima Šumsko-privrednog društva "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa želimo sretan 13. april - Dan formiranja ŠPD-a. 

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77280 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik