Ptpočela izgradnja šumarske kuće u Bosanskom Petrovcu

22.09.2016. - Referent informisanja

Posljednjih par mjeseci u Podružnici „Šumarija“ Bosanski Petrovac aktuelna je izgradnja šumarske kuće koju vlastitim sredstvima financira ova podružnica. Radovi na izgradnji ovog objekta, koji se nalazi u krugu „Šumarije“  otpočeli su polovinom jula ove godine, nakon što je pripremljena sva dokumentacija i urađen projekat za izvođenje. 


Javni konkurs za Nadzorni odbor

08.09.2016. - Referent informisanja
Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora ŠPD „Unsko – sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa. Ovdje možete preuzeti kompletan oglas.

Održani radni sastanci u svim podružnicama ŠPD-a

31.08.2016. - Referent informisanja

          Vršilac dužnosti direktora ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa mr.sci. Haris Mešić, neposredno po stupanju na dužnost, upriličio je obilazak svih podružnica/Pogona  ŠPD-a  sa čijim upravnicima je održao čitav niz tematskih  sastanaka. Ovim sastancima prisustvovao je i izvršni direktor za oblast šumarstva Mensud Tuzlak  kao i izvođači radova angažovani na vršenju usluga sječe,izvoza i iznosa  drvnih sortimenata u šumarijama.  Cilj ovih sastanaka bio je je upoznavanje direktora/predsjednika Uprave ŠPD-a sa radom podružnica kao i problemima koji ih
prate.


Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a posjetio Unsko-sanske šume

30.08.2016. - Referent informisanja

  Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona Dragan Polimanac u srijedu 24. avgusta 2016. godine posjetio je Šumsko-privredno društvo Unsko-sanske šume, kojom prilikom se sastao sa v.d direktorom/predsjednikom Uprave ŠPD-a  mr.sci. Harisom Mešićem, dipl.ing. šumarstva i izvršnim direktorom za oblast šumarstva Mensudom Tuzlakom, dipl.ing. šumarstva.  Cilj posjete bilo je upoznavanje sa novim članovima Uprave i aktuelnom problematikom unutar preduzeća.  


Haris Mešić novi v.d direktor ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa

18.08.2016. - Referent informisanja

Skupština ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa na sjednici održanoj 09. avgusta 2016. godine donila je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o razrješenju direktora - predsjednika   Uprave   i imenovanju vršioca dužnosti direktora - predsjednika Uprave ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o.   Bosanska Krupa. 

Ovom odlukom, na čelo ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa postavljen je mr. sci Haris Mešić, dipl. ing. Šumarstva iz Bosanskog Petrovca zamijenivši dosadašnjeg direktora  mr.sci. Selvedina Ahmetaševića, dipl.pravnika iz Cazina. 


Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77280 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik