Bajram šerif mubarek olsun!

23.06.2016. - Referent informisanja
Svim radnicima ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa, našim poslovnim partnerima i građanima želimo sretne bajramske blagdane.

Oglas za javnu prodaju nekretnina sa pokretnim stvarima

19.06.2017. - Referent informisanja
Na osnovu člana 363., stav (1) Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 66/13 i 100/13), članova 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 17/14), člana 1. stav (4) Odluke Skupštine ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bos. Krupa o uslovima i načinu prodaje nekretnina sa pokretnim stvarima u vlasništvu ŠPD-a broj: 019-639-17/17 od 15.06.2017. godine, Uprava ŠPD "Unsko - sanske šume" d.o.o. Bos. Krupa objavljuje OGLAS za javnu prodaju nekretnina sa pokretnim stvarima u vlasništvu ŠPD "Unsko - sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa putem licitacije. Detalje možete preuzeti ovdje.

Završen Okrugli sto o zdravstvenom stanju šuma na području USK-a

16.06.2017. - Referent informisanja
U organizaciji ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa, u četvrtak 15.06.2017. godine u prostorijama Radničkog doma „Lanište“ u  Podružnici "Šumarija" Ključ je održan okrugli sto o temi „Zdravstveno  stanje šuma na području  USK-a“.   

Reagovanje na prilog emitovan na RTRS u emisiji Pečat 08.06.2017. godine

16.06.2017. - Referent informisanja

Povodom tendenciozno objavljenog priloga na RTRS u emisiji „Pečat“  dana 08.06.2017. godine ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa upućuje sljedeće reagovanje:UPRKOS BROJNIM PROBLEMIMA “UNSKO-SANSKE ŠUME” USPJEŠNO POSLOVALE U 2016. GODINI

01.06.2017. - Referent informisanja

Na 72. sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona usvojen  je Izvještaj o radu ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa za 2016. godinu sa Izvještajem o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za proteklu godinu. Isti je upućen Skupštini USK na razmatranje. Premijer Husein Rošić je kazao da je u ŠPD u prošloj godini ostvarena neto dobit u iznosu 1,232.133 KM te kako od menadžmenta očekuje da dodatno stabilizira stanje u ovom poduzeću.Također je istaknuto da se ove godine, prvi put, iz dobiti “Unsko-sanskih šuma” financira projekt od kantonalnog značaja. Konkretno milion KM dobiti ŠPD-a usmjereno je za obnovu operacionih sala u Kantonalnoj bolnici u Bihaću.    


Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77280 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik

Rječnik šumarskih pojmova