Sustići zaostatke u proizvodnji i organizovati akcije prikupljanja šumskog sjemena

15.11.2019. - Referent informisanja

U utorak 12. novembra 2019. godine u  Bosanskoj Krupi održana je sjednica Stručnog kolegija ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa. Razgovaralo se o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice Stručnog kolegija, a veći dio sjednice protekao je u razmatranju Izvještaja proizvodnje za oktobar i period januar - oktobar 2019. godine. Kako bi se obezbijedio kontinuitet proizvodnje i osigurala isporuka drvnih sortimenata kupcima,  zaključeno je da se  upravnici podružnica/Pogona zaduže da poduzmu sve neophodne mjere i aktivnosti kako bi u potpunosti sustigli zaostatke u proizvodnji i povećali udio lišćarskih i četinarskih trupaca u cjelokupnom procesu proizvodnje.


JAVNI POZIV ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA PUTEM LICITACIJE

12.11.2019. - Referent informisanja
Na osnovu člana 8.,9.,10. i 11. procedure o privremenom oduzimanju (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zapljenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“doo Bos.KRUPA 2018. Godine , Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“ doo Bos.Krupa 31.05.2019, Komisija pokreće postupak prodaje Licitacije koje možete preuzeti na sljede?im linkovima:

Poziv za dostavljanje dokumentacije radi sklapnja Ugovora za kupovinu četinarske celuloze (1-2 m), četinarske celuloze u dugom, lišćarskog ogrijeva i lišćarskog ogrijeva u dugom u 2020. godini

08.11.2019. - Referent informisanja
Pozivamo Vas da ukoliko ste zainterosovani za kupovinu četinarske celuloze i lišćarskog ogrijeva dostavite dokumentaciju predviđenu u prijedlogu „Uslovima i kriterijima raspodjele/prodaje četinarske celuloze i lišćarskog ogrijeva u 2020. godini" i "Odlukom o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata iz državnih šuma na teritoriji Federacije BiH" (sl.Novine F BiH br. 52/09 i 25/10).

Ovdje možete preuzeti kompletan poziv.
Ovdje možete preuzeti izjavu (Obrazac).

Poziv za dostavljanje dokumentacije radi sklapnja Ugovora za kupovinu četinarskih i lišćarskih trupaca u 2020. godini

08.11.2019. - Referent informisanja
Pozivamo Vas da ukoliko ste zainterosovani za kupovinu trupaca dostavite dokumentaciju predviđenu u prijedlogu „Uslovima i kriterijima raspodjele/prodaje trupaca četinara i lišćara u 2020. godini" i "Odlukom o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata iz državnih šuma na teritoriji Federacije BiH" (sl.Novine F BiH br. 52/09 i 25/10).

Ovdje možete preuzeti kompletan poziv.
Ovdje možete preuzeti izjavu (Obrazac).


Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

08.11.2019. - Referent informisanja
Na osnovu člana 65. Statuta ŠPD "Unsko - sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa, člana 20a stav (1) i (2) Zakona o radu FBiH ("Službene novine FBiH" broj 26/16 i 89/18), člana 13. Pravilnika o radu ŠPD "Unsko - sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa i Odluke o raspisivanju javnog oglasa broj: 021-176-116 od 05.11.2019. godine, ŠPD "Unsko - sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme koji možete u potpunosti preuzeti ovdje.

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik


Rječnik šumarskih pojmova