JAVNI POZIV ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA PUTEM LICITACIJE

10.09.2019. - Referent informisanja
Na osnovu člana 8.,9.,10. i 11. procedure o privremenom oduzimanju (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zapljenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“doo Bos.KRUPA 2018. Godine , Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“ doo Bos.Krupa 10.09.2019, Komisija pokreće postupak prodaje Licitacije koje možete preuzeti na sljedećim linkovima:

U Tuzli održana VI "Šumarijada F BiH"

09.02.2019. - Referent informisanja

U petak i subotu 30. i 31. augusta 2019. godine, u krugu Kampusa Univerziteta u Tuzli, održana je šesta po redu tradicionalna manifestacija „Šumarijada F BiH“. Organizator ovogodišnje šumarijade na kojoj je učešće uzelo preko 300 takmičara i gostiju,  bilo je  Javno preduzeće  „Šume Tuzlanskog kantona“ DD Kladanj. Svojim prtisustvom, Šumarijadu u Tuzli uljepšali su i uveličali predstavnici svih  preduzeća šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, Šumarskog fakulteta Univerziteta Sarajevu, predstavnici ministarstva PVŠ F BiH, Srednje škole za okoliš i drvni dizajn u Sarajevu kao i predstavnici „Šuma Rapublike Turske“ i nekih ekoloških udruženja.Javni oglas za prijem pripravnika

09.08.2019. - Referent informisanja
Oglas za prijem pripravnika možete preuzeti OVDJE.

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

05.08.2019. - Referent informisanja
Raspisuje se oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme koji možete preuzeti OVDJE.

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik


Rječnik šumarskih pojmova