Javne nabavke


021-2746-1-20 Nabavka ulja i maziva


021-2648-1-20 Nabavka auto guma i lanaca


021-2584-1-20 (pregovarački bez objave obavještenja)


021-2568-1-20 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


021-2091-1-20

021-2406-1-20 Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila marke Iveco i Jeep


021-2405-1-20 Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja


021-2404-1-20 Usluge izrade projektne dokumentacije


021-2102-1-20 Usluge obaveznog i kasko osiguranja motornih vozila


021-2087-1-20 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


021-2086-1-20 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


021-2055-1-20 Servisiranje Volksvagen u garantnom roku


021-2054-1-20 Nabavka rezervnih dijelova za Volksvagen, Skoda i Audi


021-2053-1-20 Nabavka rezervnih dijelova za Hyundai, Nissan, Mazda i Ford


021-2052-1-20 Revizija finansijskih izvjestaja SPDa za 2020 godinu


021-1957-1-20 Nabavka električne mobilne brente


021-1707-1-20 Nasipni materijal KZ Sana-Krupa-Cazin-Bihać


021-1706-1-20 Informacija o pregovaračkom postupku


021-1674-1-20 Nabavka nafte B.Krupa


021-1665-1-20 Nabavka nafte Ključ, Sana i Bihać


021-1664-1-20 Nabavka nafte B.Petrovac


021-1647-1-20 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


021-1511-1-20 Usluge geodetskog snimanja


021-1385-1-20 Usluge satelitskog praćanja motornih vozila


021-1302-1-20 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


021-1298-1-20 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


021-1258-1-20 Nabavka rezervnih dijelova za radne mašine i teretna motorna vozila


021-1257-1-20 Nabavka informatičke opreme

021-1095-1-20 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


021-1191-1-20 Usluge servisiranja radne mašine rovokopač HYUNDAI HX 145 u garnatnom roku


021-1189-1-20 LOT 1 „Usluge servisiranja motornih vozila marke „Jeep“, „Iveco“ i „Fiat“
LOT 2 „Usluge servisiranja kamiona marke „Iveco“


021-1180-1-20 Usluge servisiranja motornih vozila Dacia i Nissan


021-1166-1-20 Nabavka HTZ opreme


021-1164-1-20 Usluge prevoza ogrijevnog drveta po ugovorima


021-1102-1-20 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


021-953-1-20 Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila marke LADA NIVA


021-952-1-20 Nabavka dva terenska motorna vozila


021-951-1-20 Nabavka električne mobilne brente


021-924-1-20 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


021-926-1-20 Radovi na rekonstrukciji zgrade radilišta "Turske vode" na području Pogona gospodarenja za Općinu Bosanska Krupa


021-850-1-20 Usluge renoviranja tonera

021-778-1-20 Nabavka motornih pila i rezervnih dijelova za STIHL i HUSQVARNA

021-728-1-20 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


021-695-1-20 Izrada idejnog i glavnog projekta u drvnoj industriji Sanica-Ključ

021-630-1-20 Nabavka kombinovane radne mašine utovarač-rovokopač (skip)

021-629-1-20 Nabavka 2(dva) sniježna pluga-probojne ralice za čišćenje snijega

021-613-1-20 Nabavka teretnog motornog vozila sa dizalicom

021-575-1-20 Revizija finansijskih izvještaja ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa za 2019.godinu

021-542-1-20 Nabavka lima sa ugradnjom


021-541-1-20 Nabavka GPS Uređaja


021-540-1-20 Nabavka koprinih aparata, printera i fax uređaja


021-421-1-20 Usluge servisiranja radne mašine Hyundai rovokopač R210 LC van garantnog roka


021-418-1-20 Nabavka obilježavajućih pločica za šumarstvo sa pripadajućom opremom(tobolci,čekići sa žigom i bez žiga)


021-417-1-20 Nabavka rezervnih dijelova za LKT traktore


021-416-1-20 Nabavka nafte i naftnih derivata na području grada Cazina


021-438-1-20 Informacija o pregovaračkom-usluge proljetnog i jesenjeg stručnog pregleda sjemenskih sastojina


021-420-1-20 Informacija o pregovaračkom bez obavje obavještenja servisiranje radne mašine buldozer CATERRPILAR u garantnom roku


021-419-1-20 Informacija o pregovaračkom bez objave obavještenja servisiranje zglobnih traktora marke HITNER ECOTRAC 120V u garantnom roku


021-326-1-20 Nabavka kancelarijskog materijala


021-328-1-20 Usluge stručnog pregleda proizvodnje sadnog materijala i matičnjaka


021-283-1-20 Nabavka građevinskog, vodomaterijala i elektromaterijala


021-199-1-20 Nabavka opreme za šumarstvo


021-198-1-20 Nabavka feromona


021-197-1-20 Nabavka alata, opreme i materijala za rasadnik i lovište


021-70-1-20 Nabavka peleta za grijanje


021-139-1-20 Usluge izvršenja knjigovezačkih i grafickih usluga

021-51-2-20 Usluge vulkanizacije, špure, pranja motornih vozila i baždacije tahografa u toku 2020.godine


021-50-2-20 Usluge seminara za radnike ŠPD-a tokom 2020.godine


021-49-1-20 Usluge Tehničkog pregleda


021-48-1-20 Usluge notara u toku 2020.godine


021-47-2-20 Usluge stručnog usavršavanja i ostale stručne usluge za radnike ŠPD-a tokom 2020.godine“


021-46-1-20 Usluge reprezentacije, usluge restorana i hotela u toku 2020.godine021-3933-1-19 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


021-3812-1-19 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


021-3715-1-19  Nabavka rezervnih dijelova za radnu mašinu JCB


021-3689-1-19 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


021-3616-1-19  INFORMACIJU O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA


021-3248-1-19  Nabavka motornih pila i rezervnih dijelova marke STIHL


021-3245-1-19  Nabavka nafte i naftnih derivata na području općine Bosanska Krupa


021-3234-1-19  Nabavka auto guma i lanaca


021-3182-1-19 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


021-3104-1-19 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


021-3061-1-19  Nabavka dva nova terenska motorna vozila


021-3018-1-19 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


021-2866-1-19  Usluge revizije finansijskih izvještaja ŠPD"UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o. Bos.Krupa za 2019.godinu


021-2865-1-19  Nabavka prikolice za prevoz radnih mašina-LABUDICA


021-2861-1-19  Usluge prevoza ogrijevnog drveta


021-2844-1-19 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


021-2810-1-19  Nabavka nafte i naftnih derivata za područje općina Bihać, Sanski Most i Ključ

021-2809-1-19  Nabavka nafte i naftnih derivata na području općine Bosanski Petrovac

021-2806-1-19  Nabavka nasipnog materijala

021-2659-1-19  Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila Iveco i Jeep


021-2600-19


021-2589-1-19  Nabavka kancelarijskog materijala


021-2533-1-19 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


021-2523-1-19 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


021-2259-1-19  Nabavka rezervnih dijelova


021-2468-1-19  Nabavka kombinovane radne mašine utovarač-rovokopač (skip)


021-2459-1-19  Izvođenje radova rekonstrukcije zgrade radilišta „Turske vode“ Pogon gospodarenja za općinu Bos.Krupa


021-2378-8-19


021-2201-1-19 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


021-2218-1-19 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


021-2088-1-19 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


021-2097-1-19 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


021-1982-1-19  Izvođenje radova rekonstrukcije zgrade radilišta „Turske vode“ Pogon gospodarenja za općinu Bos.Krupa


021-1966-1-19  Usluge osiguranja motornih vozila

021-1788-1-19 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


021-1735-1-19  Usluge renoviranja tonera


021-1684-1-19  Nabavka HTZ opreme


021-1476-1-19  Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila


021-1475-1-19  Usluge prevoza ogrijevnog drveta


021-1474-1-19  Nabavka nafte i naftnih derivata na području Grada Cazina


021-1440-1-19  Nabavka rezervnih dijelova za motorne pile Husqvarna


021-1439-1-19  Nabavka kancelarijskog materijala


021-1393-1-19  Nabavka građevinskog, vodomaterijala i elektromaterijala


021-1323-1-19 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


021-1326-1-19 Usluge deminiranja lokacije K.O. Jelašinovci, Općina Sanski Most


021-3220-1-19 Usluge deminiranja


021-1304-1-19 Nabavka ulja i maziva


021-1284-1-19 Nabavka HTZ opreme


021-1271-1-19 Usluge satelitskog praćenja motornih vozila


021-1270-1-19 Nabavka PVC prozora, sa ugradnjom


021-1248-1-19 Nabavka peći za centralno grijanje sa ugradnjom


021-1249-1-19 Usluge izrade projekta


021-928-1-19 Usluge servisiranja motornih vozila


021-998-1-19 Nabavka kopirnih aparata, printera i fax aparata


021-925-1-19 Nabavka lima sa ugradnjom


021-894-1-19 Nabavka rezervnih dijelova za LKT traktore


021-973-1-19 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


021-743-1-19 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


021-490-1-19 Usluge izvršenja knjigovezačkih i grafičkih usluga


021-487-1-19 Nabavka peleta za grijanje


021-491-1-19 Nabavka koprnih aparata, printera i fax aparata


021-488-1-19 Nabavka opreme za šumarstvo


021-489-1-19 Nabavka feromona


021-486-1-19 Nabavka alata,opreme i materijala za rasadnik i lovište


021-485-1-19 Usluge osiguranja motornih vozila


021-507-1-19 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


021-403-1-19 Nabavka obilježavajućih pločica za šumarstvo, sa pripadajućom opremom


021-402-1-19 Nabavka kancelarijskog materijala


021-405-1-19 Usluge sistematskih ljekarskih pregleda


021-315-1-19 USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA


021-314-1-19 USLUGE VULKANIZACIJE, ŠPURE, PRANJE MOTORNIH VOZILA


021-313-1-19 Usluge stručnog usavršavanja


021-312-1-19 Notarske usluge


021-311-1-19 Usluge reprezentacije


021-264-1-19 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


021-24-1-19 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


021-3442-1-18 Usluge servisiranja radne mašine rovokopač „Hyundai“, van garantnog roka


021-3499-1-18 Nabavka lima sa ugradnjom


021-3381-1-18 Nabavka auto guma i lanaca


021-3381-1-18 Nabavka auto guma i lanaca


021-3380-1-18 Nabavka informatičke opreme


021-3379-1-18 Nabavka motornih pila i rezervnih dijelova


021-3378-1-18 Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila Lada Niva


021-3384-1-18 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


021-3387-1-18 Usluge izrade projektne dokumentacije za šumske kamionske puteve


021-3219-1-18 Nabavka unutrašnje solarija sa ugradnjom


021-3218-1-18 Usluge izrade projektne dokumentacije


021-3315-1-18 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


021-3217-1-18 Nabavka jednog novog šumskog zglobnog traktora


021-2900-1-18 Nabavka jednog novog šumskog zglobnog traktora


021-2602-1-18 Nabavka nafte i naftnih derivata na području općine Ključ


021-2973-1-18 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


021-2961-1-18 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


021-2938-1-18


021-2937-1-18


021-2852-1-18 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


021-2816-1-18


021-2694-1-18


021-2690-1-18 Nabavka snježnog varijabilnog pluga za čišćenje snijega


021-2696-1-18 Usluge servisiranja hidrauličnih sklopova radnih mašina


021-2495-1-18 „Nabavka peći za centralno grijanje sa ugradnjom“


021-2185-1-18 Nabavka rezervih dijelova za motorna vozila


021-2184-1-18 Telekomunikacijske usluge


021-2691-1-18 Usluge zimskog održavanja šumskih kamionskih puteva


021-2488-1-18 Obavještenje o nabavci


021-2647-1-18 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


021-2623-1-18 USLUGE REVIZIJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJ ŠPD-a ZA 2018


021-2616-1-18 Nabavka jednog novog Grejdera


021-2512-1-18 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


021-2249-1-18 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


021-2248-1-18 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


021-2215-1-18 Poziv za dostavljanje pouda za nabavku usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama Usluge vulkanizacije, špure, pranja motornih vozila i baždacije tahografa

021-2180-1/18 Poziv za dostavljanje pouda za nabavku usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama Usluge tehničkih pregleda motornih vozila

Specifikacije


021-2143-1-18 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


021-2142-1-18 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


021-2144-1-18 Usluge prevoza ogrijevnog drveta


021-2132-1-18 Preg. postupak, Izvođenje dodatnih radova na izgradnji šumskog kaionskog puta Bjelajske uvale, odjeli 38, 44, 45 i 49


021-2130-1-18 Nabavka nafte i naftnih derivata


021-1997-1-18 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


021-1996-4-18 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


021-1978-1-18 Radovi bušenja i miniranja


021-1955-1-18 Usluge prevoza ogr. drveta


021-1878-1-18 LOT Nasipnog materijala, sa utovarom, prijevozom i razgrtanjem za potrebe Podružnice „Šumarija“ Bihać.


021-1821-1-18 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


021-1588-1-18 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


021-1589-1-18 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


021-1528-1-18 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


021-1492-1-18 Poziv za dostav. ponuda, Izjave, Nacrti ugovora i teh.specifikacije za oglas Usluge tehničkog pregleda, vulkanizerske usluge, usluge baždiranja tahografa i pranja mot.vozila


021-1473-1-18 Nabavka HTZ opreme


021-1468-1-18 Radovi miniranja


021-1467-1-18 Nabavka rezervnih dijelova


021-1415-1-18 Nabavka nafte i naftnih derivata Bos. Krupa i Cazin


021-1393-1-18


021-1390-1-18 Usluge prevoza ogrjevnog drveta


021-1414-1-18 Sječa-izvoz-iznos (po nstarom sistemu)


021-1413-1-18 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


021-1394-1-18 Nabavka nasipnog materijala


021-1291-1-18 Nabavka nafte i naftnih derivata za Bihać i S.Most


021-1253-1-18 Nabavka kopirnih aparata, printera i fax aparata


021-1251-1-18 Nabavka građevinskog, vodomaterijala i vodomaterijala


021-1273-1-18 Nabavka rezervnih dijelova za Volkswagen, Audi i Škoda motorna vozila


021-1241-1-18 Sječa, izvoz, iznos (po novom sistemu)


021-1155-1-18


021-1111-1-18


021-980-1-18 Usluge stručnog usavršavanja


021-979-1-18 Usluge reprezentacije, usluge restorana i hotela


021-978-1-18 Notarske usluge


021-1008-1-18 Nabavka ulja i maziva.


021-1086-1-18 Sječa, izvoz, iznos (po novom sistemu)


021-961-1-18 Nabavka HTZ opreme.


021-932-1-18 Sječa, izvoz, iznos (po starom sistemu)


021-931-1-18 Sječa, izvoz, iznos (po novom sistemu)


021-934-1-18 Nabavka sredstava za kafe kuhinju i sredstava za higijenu

021-933-1-18 Usluge renoviranja tonera.


021-924-1-18


021-881-1-18 Nabavka nasipnog materijala


021-784-1-18 Radovi na adaptaciji zgrade na radilištu „Turske vode“


021-779-1-18 Sječa, izvoz, iznos (po novom sistemu)


021-780-1-18 Sječa, izvoz, iznos (po starom sistemu)

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik


Rječnik šumarskih pojmova