431 Unsko - sanske šume d.o.o. Bosanska Krupa

Javne nabavke


021-1554-1-22 Usluge iznajmljivanja opreme za satelitsko praćanje vozila


021-1534-1-22 Nabavka nafte i naftnih derivata na području općine Bosanski Petrovac


021-1456-1-22 Usluge servisiranja putničkih i lakih teretnih vozila van garantnog roka


021-1451-1-22 Nabavka nafte i naftnih derivata na području grada Cazina


021-1314-1-22 Sječa izvoz iznos


021-1222-1-22 Nabavka pet (5) novih motornih vozila kombi 8+1 sjedišta


021-1215-1-22 Nabavka tri (3) nova terenska motorna vozila


021-1116-1-22 Usluge servisiranja kombinovane radne mašine(skipa) „HIDROMEX SUPRA 102 S“ u garantnom roku


021-1120-1-22 LOT 1 Nabavka zaštitne radne i terenske obuće, LOT 2 Nabavka terenske zaštitne odjeće iz šivanog programa, LOT 3 Nabavka zaštitne odjeće iz šivanog programa, LOT 4 Nabavka zaštitne opreme


021-904-1-22 Usluge osiguranja imovine


021-911-1-22 Nabavka informatičke opreme


021-901-1-22 LOT-1 “Nabavka nasipnog materijala, sa utovarom, prijevozom i razgrtanjem za potrebe Podružnice „Šumarija“ Sanski Most“


01-833-3-22 Usluga stručnog pregleda proizvodnje sadnog materijala i matičnjaka


01-831-3-22 Usluge proljetnog i jesenjeg stručnog pregleda sjemenskih sastojina.


 • 021-814-1-22
 • LOT 1“ Nabavka rezervni dijelova za radne mašine marke HYUNDAI“
 • LOT 2 “Nabavka rezervni dijelova za radnu mašinu buldozer marke CATERPILLAR D6K XL“
 • LOT 3 “Nabavka rezervni dijelova za radnu mašinu marke NOBAS“
 • LOT 4 “Nabavka rezervni dijelova za radnu mašinu marke CASE 590 SLE“
 • LOT 5 “Nabavka rezervni dijelova za radnu mašinu kombinirka JCB 4CX“
 • LOT 6 “Nabavka rezervni dijelova za radnu mašinu grejder marke FIAT-HITACHI G170“

 • 021-802-1-22 Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila Lada Niva


  021-749-1-22 Izrada šumskog kamionskog puta „Babin dol“, na području Podružnice „Šuamrije“ Bihać“


  012-465-6-22 Usluge proljetnog i jesenjeg stručnog pregleda sjemenskih sastojina


  021-475-1-22 Usluge servisiranja putničkih i lakih teretnih motornih vozila „GAZ“, u garantnom roku


  021-701-1-22 Sječa izvoz iznos


  021-680-1-22 Nabavka senzorskih kamera


  021-670-1-22 Nabavka dva nova terenska motorna vozila


  021-646-1-22 LOT-1 Nabavka ulja i maziva za putnička vozila LOT-2 Nabavka ulja i maziva za teretna motorna vozila i radne mašine


  021-607-1-22 Nabavka kancelarijskog materijala


  021-3650-1-21 Nabavka rezervnih dijelova za Volkswagen, Škoda i Audi vozila


  021-482-1-22 Bankarske usluge


  021-457-1-22 Usluge potpunog održavanja multifunkcijskih uređaja A3 i A4 formata


  021-435-1-22 Usluge servisiranja motornih vozila „Dacia i Nissan“, u garantnom roku


  021-443-1-22 Nabavka feromona


  021-441-1-22 Nabavka opreme za šumarstvo


  021-431-1-22 Nabavka čeličnih sajli, lanaca, omči i ostale opreme za izvlačanje drveta u šumarstvu


  021-346-1-21 Sječa izvoz/iznos


  021-301-1 Servis grejdera HMB NOBAS van garantnog roka


  021-292-1-22 Nabavka rezervnih dijelova za LKT traktore


  021-291-1-22 Nabavka peleta


  021-290-1-22 Nabavka obilježavajužih pločica za šumarstvo sa pripadajućom opremom  021-109-1-22 Usluge tehničkog pregleda


  021-65-1-22 Javni poziv za usluge seminara


  021-64-1-22 Javni poziv za usluge notara u 2022. godini


  021-63-1-22 Javni poziv za usluge usavršavanja i ostale stručne usluge tokom 2022. godine


  021-62-1-22 Javni poziv za usluge reprezentacije


  021-69-1-22 Nabavka građevinskog, vodomaterijala i elektromaterijala


  021-53-1-22 Nabavka alata, opreme i materijala za rasadnik i lovište


  021-3898-1-21 Nabavka bloka motora i radilice za kamion Mercedes 2635 šticar


  021-3869-1-21 Sječa izvoz/iznos


  021-3610-1-21 Sječa izvoz/iznos


  021-3609-1-21 Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja-servisieanje radne mašine Grejder HMB Nobas


  021-3291-1-21 Nabavka lima sa ugradnjom


  021-3225-1-21 LOT „Nabavka nasipnog materijala sa utovarom, prijevozm i razgrtanjem za potrebe izgradnje protivpožarnog puta Hasin vrh, podružnica „Šumarija“ Bihać“


  021-3214-1-21 Usluge servisiranja radne mašine rovokopač „HYUNDAI HX 145“, u garantnom roku


  021-3211-1-21 Sječa izvoz/iznos


  021-3094-1-21 Nabavka opreme za šumarstvo


  021-3033-1-21 Usluge servisiranja i održavanja poslovnog informacionog programa „Pantheon“


  021-3045-1/21 Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga iz Aneksa II dio B ZJN


  021-2879-1-21 Nabavka rezervnih dijelova za zglobni traktor Hitner


  021-2874-1-21 Nabavka ulja i maziva


  021-2880-1-21 Sječa izvoz iznos


  021-2786-1-21 Nabavka novog bloka motora i radilice za kamion Mercedes 2635 šticar


  01-2797-1-21 Sječa izvoz iznos


  021-2753-1/21 Inf. o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja, za LOT„Nabavka zaštitne odjeće iz šivanog programa“


  01-2727-1-21 Sječa izvoz iznos


  021-2688-1-21 Sječa izvoz iznos


  021-2660-1-21 Usluge prevoza ogrijevnog drveta sa područja Podružnice „Šumarija“ Bosanski Petrovac za područje grada Bihaća u količini od 1.000,00 m3.


  021-2657-1-21 Nabavka dva nova motorna vozila kombi 8+1 sjedišta


  021-2647-1-21 Nabavka usluga servisiranja radne mašine buldozer CATERPILLAR D6K XL van garantnog roka


  01-2636-1-21 Sječa izvoz iznos


  021-2571-1-21 Nabavka opreme za vulkanizersku radionicu


  021-2584-1-21 Nabavka usluga autolimara i autolakirera


  021-2487-1-21 Nabavka auto guma i lanaca


  021-2490-1-21 Obavještenje o nabavci rezervnih dijelova Iveco i Jeep


  021-2495-1-21 Nabavka nasipnog materijala, sa utovarom, prijevozom i razgrtanjem

  LOT 1 “ Nabavka nasipnog materijala, sa utovarom, prijevozom i razgrtanjem za potrebe Podružnice „Šumarija“ Cazin“
  LOT 2“ Nabavka nasipnog materijala, sa utovarom, prijevozom i razgrtanjem za potrebe Podružnice „Šumarija“ Ključ“
  LOT 3 “Nabavka nasipnog materijala, sa utovarom, prijevozom i razgrtanjem za potrebe Podružnice „Šumarija“ Sanski Most“
  LOT 4 “Nabavka nasipnog materijala, sa utovarom, prijevozom i razgrtanjem za potrebe Pogona gospodarenja za općinu Bos.Krupa“.


  021-2460-1-21 Izgradnja traktorskih puteva (vlaka) na području podružnice „Šumarije“ Ključ


  01-2324-1-21 Sječa izvoz iznos


  021-2290-1-21 Hotelske i ugostiteljske usluge za VII Sumarijadu FBIH


  021-2285-1-21 Nabavka stolarije za PŠ Bihać


  021-1995-1-21 Usluge informativnog objavljivanja dodataka i pretplate na lokalne novine


  021-2220-1-21


  021-2207-1-21 Nabavka dva nova terenska motorna vozila


  021-2213-1-21 Nabavka dva nova motorna vozila kombi 8+1 sjedišta


  021-2013-1-21 Nabavka opreme za vulkanizersku radionicu


  021-2074-1-21 Nabavka rezervnih dijelova za Hyundai, Nissan, Mazda i Ford vozila


  021-1989-1-21 Sječa izvoz iznos (Aneks II dio B ZJN)


  021-1897-1-21 Usluge sistematskog pregleda radnika ŠPD-a


  021-1896-1-21 Nabavka informatičke opreme


  021-1894-1-21 Nabavka nafte i naftnih derivata za Sanski Most i Ključ


  021-1749-1-21 NABAVKA PVC STOLARIJE


  021-1722-1-21 Obavještenje o nabavci kancelarijskog materijala


  021-1720-1-21 Nabavka nafte i naftnih derivata


  021-1588-1-21 Sječa izvoz iznos


  021-1527-1-21 Sječa izvoz iznos


  021-1519-1-21 Usluge iznajmljivanja opreme za satelitsko praćanje motornih vozila


  021-1518-1-21 Pregovarački postupak bez objave obavještenja o javnoj nabavci usluge servisiranje radne mašine rovokopač „HYUNDAI HX145“, u garantnom roku“


  021-1440-1-21 Usluge renoviranja tonera


  021-1430-1-21 Usluge sistematskih ljekarski pregleda radnika ŠPD "Unsko-sanske šume" sa posebnim uslovima rada-Anex II dio B


  021-1339-1-21 Nabavka rezervnih dijelova za radne mašine i za teretna motorna vozila


  021-1338-1-21 Usluge prijevoza ogrijevnog drveta


  021-1178-1-21 Usluge servisiranja šumskih zglobnih traktora "HITNER ECOTRAC 120V" van garantnog roka


  021-1277-1-21 Usluge servisiranja motornih vozila marke JEEP, IVECO i FIAT i kamiona marke IVECO van garantnog roka  021-1200-1-21 Nabavka nafte i naftnih derivata na području grada Cazina


  021-1126-1-21 Sječa izvoz iznos (novi sistem)


  021-1141-1-21 Obavještenje o nabavci rezervnih dijelova za LADA NIVA


  021-1140-1-21 Nabavka HTZ opreme


  021-1340-1-21 USLUGE SERVISIRANJA MOTORNIH VOZILA DACIA I NISSAN U GARANTNOM ROKU


  021-1139-1-21 NABAVKA PRIKLJUČAKA ZA POLJOPRIVREDNE MAŠINE


  021-1123-1-21 Bušenje i miniranje kamenoloma Bukovača


  021-1078-1-21 Sječa izvoz iznos (novi sistem)


  021-1045-1-21

  LOT-1 Nabavka motornih pila i uređaja

  LOT-2 Nabavka rezervnih dijelova za motorne pile Stihl

  LOT-3 Nabavka rezervnih dijelova za motorne pile Husqvarna (otvoreni postupak, uz zaključivanje okvirnog sporazuma)


  021-1044-1-21 Usluge osiguranja imovine (otvoreni postupak)


  021-1016-1-21 Usluge servisiranja vozila marke Audi, Volkswagen i Škoda van garantnog roka (otvoreni postupak)


  021-962-1-21 Nabavka čeličnih sajli, lanaca, omči i ostale opreme za izvlačenje drveta u šumarstvu (konkurentski zahtjev).


  021-958-1-21 „Radovi na sanaciji transformatorske stanice 10(20)/0.4 kV „DI Sanica“ i sanacija podzemnog SN voda: KB 10(20) kV dionica TS 20/10 kV „Sanica“-TS 10(20)/0.4 kV „DI Sanica“ (otvoreni postupak)


  021-949-1-21 Sječa izvoz iznos (stari sistem)


  021-938-1-21 Nabavka mješalice za beton za radnu mašinu Skip(otvoreni postupak)


  021-913-1-21 Usluge servisiranja radne mašine buldozer CATERRPILAR van garantnog roka (konkurentski zahtjev)


  021-833-1-21 Usluge servisiranja dizalica marke Palfinger (konkurentski zahtjev)


  021-831-1-21 Usluge servisiranja radne mašine HYUNDAI rovokopač R210 LC van garantnog roka (konkurentski zahtjev)


  021-828-1-21 Sječa izvoz-iznos (novi sistem)


  021-707-1-21 Usluge notara u toku 2021. godine (putem Anexa II dio B)


  021-194-1-21 Ispravka obavještenja o nabavci -FEROMONI-


  021-458-1-21 Nabavka čeličnih sajli, lanaca, omči i ostale opreme za izvlačenje drveta u šumarstvu (konkurentski zahtjev)


  021-457-1-21 Usluge servisiranja vozila marke Audi, Volkswagen i Škoda (otvoreni postupak)


  021-456-1-21 Nabavka rezervnih dijelova za LKT traktore (otvoreni postupak uz primjenu okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem)


  021-455-1-21 Nabavaka sjemena za sadnice četinara i lišićara (konkurentski zahtjev)


  021-454-1-21 Stručni pregled proizvodnje sadnog materijala i matičnjaka (informacija o pregovaračkom)


  021-406-1-21 Sječa izvoz iznos (stari sistem)


  021-356-1-21 Usluge kolektivnog osiguranja radnika ŠPD "Unsko-sanske-šume"d.o.o. Bos.Krupa (otvoreni postupak)


  021-355-1-21 Nabavka rezervnih dijelova za zglobne traktore Hitner (otvoreni postupak, uz zaključivanje okvirnog sporazuma-obavještenje o nabavci)


  021-394-2-21 Usluge proljetnog i jesenjeg stručnog pregleda sjemenskih sastojina (pregovarački postupak bez objave obavještenja)


  021-397-1-21 Sječa izvoz iznos (novi sistem)


  021-352-1-21 Nabavka lima sa ugradnjom (konkurentski zahtjev)


  021-354-1-21 Usluge servisiranja Lada vozila sa plinskom instalacijom i izdavanjem atesta (konkurentski zahtjev)


  021-115-1-21 Nabavka kopirnih aparata, printera i fax aparata(konkurentski zahtjev)


  021-227-1-21 Stručno usavršavanje (Anex II dio B)


  021-194-1-21 Nabavka feromona (konkurentski zahtjev)


  021-193-1-21 Nabavka opreme za šumarstvo (otvoreni postupak)


  021-188-1-21 Sječa izvoz iznos (novi sistem)


  021-107-1-21 Nabavka peleta za grijanje (Konkurentski zahtjev)


  021-106-1-21 Poziv (Usluge seminara-Anex II)


  021-105-1-21 Poziv (usluge reprezentacije-Anex II)


  021-75-1-21 Nabavka građevinskog, vodomaterijala i elektromaterijala (otvoreni postupak uz primjenu okvirnog sporazuma, sa jednim ponuđačem)


  021-54-1-21 Nabavka alata, opreme i materijala za rasadnik i lovište (otvoreni postupak, uz primjenu okvirnog sporazuma)


  021-53-1-21 Nabavka rezervnih dijelova za radnu mašinu Skip JCB (otvoreni postupak, uz prmijenu okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem)


  021-52-1-21 Usluge izvršenja knjigovezačkih i grafičkih usluga (konkurentski zahtjev)


  021-51-1-21 Usluge vulkanizacije, špure, pranja motornih vozila i baždacije tahografa


  021-50-1-21 Usluge tehničkog pregleda motornih vozila


  021-46-1-21 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


  021-27-1-21 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


  021-13-1-21 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


  2020. godina

  021-3259-1-20 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


  021-3214-1-20 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


  021-3010-1-20 Usluge servisiranja radnih mašina

 • Obavještenje
 • Odluke o dodjeli

 • 021-3049-1-20 Nabavka informaciono-telekomunikacijskih usluga

 • Obavještenje
 • Odluke o dodjeli
 • Obavještenje o dodjeli

 • 021-3037-1-20 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


  021-2404-1-20 Usluge izrade projektne dokumentacije


  021-2876-1/20 Servisiranje radne mašine


  021-2776-1-20 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


  021-2746-1-20 Nabavka ulja i maziva


  021-2648-1-20 Nabavka auto guma i lanaca


  021-2584-1-20 (pregovarački bez objave obavještenja)


  021-2568-1-20 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


  021-2091-1-20

  021-2406-1-20 Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila marke Iveco i Jeep


  021-2405-1-20 Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja


  021-2102-1-20 Usluge obaveznog i kasko osiguranja motornih vozila


  021-2087-1-20 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


  021-2086-1-20 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


  021-2055-1-20 Servisiranje Volksvagen u garantnom roku


  021-2054-1-20 Nabavka rezervnih dijelova za Volksvagen, Skoda i Audi


  021-2053-1-20 Nabavka rezervnih dijelova za Hyundai, Nissan, Mazda i Ford


  021-2052-1-20 Revizija finansijskih izvjestaja SPDa za 2020 godinu


  021-1957-1-20 Nabavka električne mobilne brente


  021-1707-1-20 Nasipni materijal KZ Sana-Krupa-Cazin-Bihać


  021-1706-1-20 Informacija o pregovaračkom postupku


  021-1674-1-20 Nabavka nafte B.Krupa


  021-1665-1-20 Nabavka nafte Ključ, Sana i Bihać


  021-1664-1-20 Nabavka nafte B.Petrovac


  021-1647-1-20 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


  021-1511-1-20 Usluge geodetskog snimanja


  021-1385-1-20 Usluge satelitskog praćanja motornih vozila


  021-1302-1-20 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


  021-1298-1-20 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


  021-1258-1-20 Nabavka rezervnih dijelova za radne mašine i teretna motorna vozila


  021-1257-1-20 Nabavka informatičke opreme

  021-1095-1-20 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


  021-1191-1-20 Usluge servisiranja radne mašine rovokopač HYUNDAI HX 145 u garnatnom roku


  021-1189-1-20 LOT 1 „Usluge servisiranja motornih vozila marke „Jeep“, „Iveco“ i „Fiat“
  LOT 2 „Usluge servisiranja kamiona marke „Iveco“


  021-1180-1-20 Usluge servisiranja motornih vozila Dacia i Nissan


  021-1166-1-20 Nabavka HTZ opreme


  021-1164-1-20 Usluge prevoza ogrijevnog drveta po ugovorima


  021-1102-1-20 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


  021-953-1-20 Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila marke LADA NIVA


  021-952-1-20 Nabavka dva terenska motorna vozila


  021-951-1-20 Nabavka električne mobilne brente


  021-924-1-20 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


  021-926-1-20 Radovi na rekonstrukciji zgrade radilišta "Turske vode" na području Pogona gospodarenja za Općinu Bosanska Krupa


  021-850-1-20 Usluge renoviranja tonera

  021-778-1-20 Nabavka motornih pila i rezervnih dijelova za STIHL i HUSQVARNA

  021-728-1-20 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


  021-695-1-20 Izrada idejnog i glavnog projekta u drvnoj industriji Sanica-Ključ

  021-630-1-20 Nabavka kombinovane radne mašine utovarač-rovokopač (skip)

  021-629-1-20 Nabavka 2(dva) sniježna pluga-probojne ralice za čišćenje snijega

  021-613-1-20 Nabavka teretnog motornog vozila sa dizalicom

  021-575-1-20 Revizija finansijskih izvještaja ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa za 2019.godinu

  021-542-1-20 Nabavka lima sa ugradnjom


  021-541-1-20 Nabavka GPS Uređaja


  021-540-1-20 Nabavka koprinih aparata, printera i fax uređaja


  021-421-1-20 Usluge servisiranja radne mašine Hyundai rovokopač R210 LC van garantnog roka


  021-418-1-20 Nabavka obilježavajućih pločica za šumarstvo sa pripadajućom opremom(tobolci,čekići sa žigom i bez žiga)


  021-417-1-20 Nabavka rezervnih dijelova za LKT traktore


  021-416-1-20 Nabavka nafte i naftnih derivata na području grada Cazina


  021-438-1-20 Informacija o pregovaračkom-usluge proljetnog i jesenjeg stručnog pregleda sjemenskih sastojina


  021-420-1-20 Informacija o pregovaračkom bez obavje obavještenja servisiranje radne mašine buldozer CATERRPILAR u garantnom roku


  021-419-1-20 Informacija o pregovaračkom bez objave obavještenja servisiranje zglobnih traktora marke HITNER ECOTRAC 120V u garantnom roku


  021-326-1-20 Nabavka kancelarijskog materijala


  021-328-1-20 Usluge stručnog pregleda proizvodnje sadnog materijala i matičnjaka


  021-283-1-20 Nabavka građevinskog, vodomaterijala i elektromaterijala


  021-199-1-20 Nabavka opreme za šumarstvo


  021-198-1-20 Nabavka feromona


  021-197-1-20 Nabavka alata, opreme i materijala za rasadnik i lovište


  021-70-1-20 Nabavka peleta za grijanje


  021-139-1-20 Usluge izvršenja knjigovezačkih i grafickih usluga

  021-51-2-20 Usluge vulkanizacije, špure, pranja motornih vozila i baždacije tahografa u toku 2020.godine


  021-50-2-20 Usluge seminara za radnike ŠPD-a tokom 2020.godine


  021-49-1-20 Usluge Tehničkog pregleda


  021-48-1-20 Usluge notara u toku 2020.godine


  021-47-2-20 Usluge stručnog usavršavanja i ostale stručne usluge za radnike ŠPD-a tokom 2020.godine“


  021-46-1-20 Usluge reprezentacije, usluge restorana i hotela u toku 2020.godine  021-3933-1-19 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


  021-3812-1-19 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


  021-3715-1-19  Nabavka rezervnih dijelova za radnu mašinu JCB


  021-3689-1-19 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


  021-3616-1-19  INFORMACIJU O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA


  021-3248-1-19  Nabavka motornih pila i rezervnih dijelova marke STIHL


  021-3245-1-19  Nabavka nafte i naftnih derivata na području općine Bosanska Krupa


  021-3234-1-19  Nabavka auto guma i lanaca


  021-3182-1-19 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


  021-3104-1-19 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


  021-3061-1-19  Nabavka dva nova terenska motorna vozila


  021-3018-1-19 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


  021-2866-1-19  Usluge revizije finansijskih izvještaja ŠPD"UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o. Bos.Krupa za 2019.godinu


  021-2865-1-19  Nabavka prikolice za prevoz radnih mašina-LABUDICA


  021-2861-1-19  Usluge prevoza ogrijevnog drveta


  021-2844-1-19 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


  021-2810-1-19  Nabavka nafte i naftnih derivata za područje općina Bihać, Sanski Most i Ključ

  021-2809-1-19  Nabavka nafte i naftnih derivata na području općine Bosanski Petrovac

  021-2806-1-19  Nabavka nasipnog materijala

  021-2659-1-19  Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila Iveco i Jeep


  021-2600-19


  021-2589-1-19  Nabavka kancelarijskog materijala


  021-2533-1-19 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


  021-2523-1-19 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


  021-2259-1-19  Nabavka rezervnih dijelova


  021-2468-1-19  Nabavka kombinovane radne mašine utovarač-rovokopač (skip)


  021-2459-1-19  Izvođenje radova rekonstrukcije zgrade radilišta „Turske vode“ Pogon gospodarenja za općinu Bos.Krupa


  021-2378-8-19


  021-2201-1-19 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


  021-2218-1-19 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


  021-2088-1-19 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


  021-2097-1-19 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


  021-1982-1-19  Izvođenje radova rekonstrukcije zgrade radilišta „Turske vode“ Pogon gospodarenja za općinu Bos.Krupa


  021-1966-1-19  Usluge osiguranja motornih vozila

  021-1788-1-19 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


  021-1735-1-19  Usluge renoviranja tonera


  021-1684-1-19  Nabavka HTZ opreme


  021-1476-1-19  Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila


  021-1475-1-19  Usluge prevoza ogrijevnog drveta


  021-1474-1-19  Nabavka nafte i naftnih derivata na području Grada Cazina


  021-1440-1-19  Nabavka rezervnih dijelova za motorne pile Husqvarna


  021-1439-1-19  Nabavka kancelarijskog materijala


  021-1393-1-19  Nabavka građevinskog, vodomaterijala i elektromaterijala


  021-1323-1-19 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


  021-1326-1-19 Usluge deminiranja lokacije K.O. Jelašinovci, Općina Sanski Most


  021-3220-1-19 Usluge deminiranja


  021-1304-1-19 Nabavka ulja i maziva


  021-1284-1-19 Nabavka HTZ opreme


  021-1271-1-19 Usluge satelitskog praćenja motornih vozila


  021-1270-1-19 Nabavka PVC prozora, sa ugradnjom


  021-1248-1-19 Nabavka peći za centralno grijanje sa ugradnjom


  021-1249-1-19 Usluge izrade projekta


  021-928-1-19 Usluge servisiranja motornih vozila


  021-998-1-19 Nabavka kopirnih aparata, printera i fax aparata


  021-925-1-19 Nabavka lima sa ugradnjom


  021-894-1-19 Nabavka rezervnih dijelova za LKT traktore


  021-973-1-19 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


  021-743-1-19 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


  021-490-1-19 Usluge izvršenja knjigovezačkih i grafičkih usluga


  021-487-1-19 Nabavka peleta za grijanje


  021-491-1-19 Nabavka koprnih aparata, printera i fax aparata


  021-488-1-19 Nabavka opreme za šumarstvo


  021-489-1-19 Nabavka feromona


  021-486-1-19 Nabavka alata,opreme i materijala za rasadnik i lovište


  021-485-1-19 Usluge osiguranja motornih vozila


  021-507-1-19 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


  021-403-1-19 Nabavka obilježavajućih pločica za šumarstvo, sa pripadajućom opremom


  021-402-1-19 Nabavka kancelarijskog materijala


  021-405-1-19 Usluge sistematskih ljekarskih pregleda


  021-315-1-19 USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA


  021-314-1-19 USLUGE VULKANIZACIJE, ŠPURE, PRANJE MOTORNIH VOZILA


  021-313-1-19 Usluge stručnog usavršavanja


  021-312-1-19 Notarske usluge


  021-311-1-19 Usluge reprezentacije


  021-264-1-19 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


  021-24-1-19 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


  021-3442-1-18 Usluge servisiranja radne mašine rovokopač „Hyundai“, van garantnog roka


  021-3499-1-18 Nabavka lima sa ugradnjom


  021-3381-1-18 Nabavka auto guma i lanaca


  021-3381-1-18 Nabavka auto guma i lanaca


  021-3380-1-18 Nabavka informatičke opreme


  021-3379-1-18 Nabavka motornih pila i rezervnih dijelova


  021-3378-1-18 Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila Lada Niva


  021-3384-1-18 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


  021-3387-1-18 Usluge izrade projektne dokumentacije za šumske kamionske puteve


  021-3219-1-18 Nabavka unutrašnje solarija sa ugradnjom


  021-3218-1-18 Usluge izrade projektne dokumentacije


  021-3315-1-18 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


  021-3217-1-18 Nabavka jednog novog šumskog zglobnog traktora


  021-2900-1-18 Nabavka jednog novog šumskog zglobnog traktora


  021-2602-1-18 Nabavka nafte i naftnih derivata na području općine Ključ


  021-2973-1-18 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


  021-2961-1-18 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


  021-2938-1-18


  021-2937-1-18


  021-2852-1-18 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


  021-2816-1-18


  021-2694-1-18


  021-2690-1-18 Nabavka snježnog varijabilnog pluga za čišćenje snijega


  021-2696-1-18 Usluge servisiranja hidrauličnih sklopova radnih mašina


  021-2495-1-18 „Nabavka peći za centralno grijanje sa ugradnjom“


  021-2185-1-18 Nabavka rezervih dijelova za motorna vozila


  021-2184-1-18 Telekomunikacijske usluge


  021-2691-1-18 Usluge zimskog održavanja šumskih kamionskih puteva


  021-2488-1-18 Obavještenje o nabavci


  021-2647-1-18 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


  021-2623-1-18 USLUGE REVIZIJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJ ŠPD-a ZA 2018


  021-2616-1-18 Nabavka jednog novog Grejdera


  021-2512-1-18 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


  021-2249-1-18 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


  021-2248-1-18 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


  021-2215-1-18 Poziv za dostavljanje pouda za nabavku usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama Usluge vulkanizacije, špure, pranja motornih vozila i baždacije tahografa

  021-2180-1/18 Poziv za dostavljanje pouda za nabavku usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama Usluge tehničkih pregleda motornih vozila

  Specifikacije


  021-2143-1-18 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


  021-2142-1-18 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


  021-2144-1-18 Usluge prevoza ogrijevnog drveta


  021-2132-1-18 Preg. postupak, Izvođenje dodatnih radova na izgradnji šumskog kaionskog puta Bjelajske uvale, odjeli 38, 44, 45 i 49


  021-2130-1-18 Nabavka nafte i naftnih derivata


  021-1997-1-18 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


  021-1996-4-18 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


  021-1978-1-18 Radovi bušenja i miniranja


  021-1955-1-18 Usluge prevoza ogr. drveta


  021-1878-1-18 LOT Nasipnog materijala, sa utovarom, prijevozom i razgrtanjem za potrebe Podružnice „Šumarija“ Bihać.


  021-1821-1-18 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


  021-1588-1-18 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


  021-1589-1-18 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


  021-1528-1-18 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


  021-1492-1-18 Poziv za dostav. ponuda, Izjave, Nacrti ugovora i teh.specifikacije za oglas Usluge tehničkog pregleda, vulkanizerske usluge, usluge baždiranja tahografa i pranja mot.vozila


  021-1473-1-18 Nabavka HTZ opreme


  021-1468-1-18 Radovi miniranja


  021-1467-1-18 Nabavka rezervnih dijelova


  021-1415-1-18 Nabavka nafte i naftnih derivata Bos. Krupa i Cazin


  021-1393-1-18


  021-1390-1-18 Usluge prevoza ogrjevnog drveta


  021-1414-1-18 Sječa-izvoz-iznos (po nstarom sistemu)


  021-1413-1-18 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


  021-1394-1-18 Nabavka nasipnog materijala


  021-1291-1-18 Nabavka nafte i naftnih derivata za Bihać i S.Most


  021-1253-1-18 Nabavka kopirnih aparata, printera i fax aparata


  021-1251-1-18 Nabavka građevinskog, vodomaterijala i vodomaterijala


  021-1273-1-18 Nabavka rezervnih dijelova za Volkswagen, Audi i Škoda motorna vozila


  021-1241-1-18 Sječa, izvoz, iznos (po novom sistemu)


  021-1155-1-18


  021-1111-1-18


  021-980-1-18 Usluge stručnog usavršavanja


  021-979-1-18 Usluge reprezentacije, usluge restorana i hotela


  021-978-1-18 Notarske usluge


  021-1008-1-18 Nabavka ulja i maziva.


  021-1086-1-18 Sječa, izvoz, iznos (po novom sistemu)


  021-961-1-18 Nabavka HTZ opreme.


  021-932-1-18 Sječa, izvoz, iznos (po starom sistemu)


  021-931-1-18 Sječa, izvoz, iznos (po novom sistemu)


  021-934-1-18 Nabavka sredstava za kafe kuhinju i sredstava za higijenu

  021-933-1-18 Usluge renoviranja tonera.


  021-924-1-18


  021-881-1-18 Nabavka nasipnog materijala


  021-784-1-18 Radovi na adaptaciji zgrade na radilištu „Turske vode“


  021-779-1-18 Sječa, izvoz, iznos (po novom sistemu)


  021-780-1-18 Sječa, izvoz, iznos (po starom sistemu)

  Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
  Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
  T: + 387 (0)37 476 901
  F: + 387 (0)37 476 929
  [email protected]
  Cjenovnik

  Licitacije / Nabavke


  Rječnik šumarskih pojmova
  Procedura pravedne
  kompezacije