U penziju nakon 38 godina provedenih u šumarstvu

05.09.2018. - Referent informisanja


Semira Arapović, rukovodilac Komercijalne službe ŠPD-a ispraćena u penziju

 

Zaposlenici Direkcije ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa , danas su ispratili u zasluženu penziju dugogodišnju radnu Kolegicu Semiru Arapović iz Sanskog Mosta. Cijeli radni vijek Semira je provela u šumarstvu. Prvi radni odnos zasnovala je 07.03.1977. godine u ŠIP „Sana“ Sanski Most. Od prvog radnog dana do danas, uz izuzeće ratnog perioda, Semira je radila na poslovima ekonomske struke. Formiranjem ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa radila je u službama za finansije, plan i analizu, komercijalne poslove i računovodstvo. U periodu 2016/2017. godina,  bila je vršilac dužnosti izvršnog direktora za oblast ekonomije.  Posljednjih godinu dana radila je poslove rukovodioca Službe za komercijalne poslove ŠPD-a.


PREDMET PRODAJE: Rabljena vozila i staro željezo

03.09.2018. - Referent informisanja
Na osnovu člana 65. Statuta ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa i Rješenja Uprave ŠPD-a broj 021-1784-19/17 od 11.07.2018.godine, Uprava ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa objavljuje:

O G L A S
za javnu prodaju putem pismenih ponuda

I. PREDMET PRODAJE: Rabljena vozila i staro željezo
Oglas preuzmite OVDJE

Bajram šerif mubarek olsun!

20.08.2018. - Referent informisanja
Svim zaposlenicima ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa, našim poslovnim partnerima i svim građanima Bosne i Hercegovine želimo sretne nastupajuće blagdane Kurban-bajrama. Bajram šerif mubarek olsun!


Počela obnova objekata ŠPD-a oštećenih usljed snježnih padavina u februaru i martu ove godine

18.07.2018. - Referent informisanja

Snježno nevrijeme koje je tokom februara i početkom marta 2018. godine pogodilo područje Unsko-sanskog kantona, osim na šumskim kompleksima, uzrokovalo je i štete  na objektima ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa.  Skoro u svim općinama evidentirane su znatne štete na objektima ŠPD-a koje su najizraženije u podružnicama „Šumarija“ Bosanski Petrovac  i Cazin, te Podružnici „Rasadnik“ Cazin. Kako bi se pravovremeno pristupilo obnovi porušenih i oštećenih objakata, Uprava ŠPD-a je u junu ove godine, razmatrala i usvojila Prijedlog  sanacije objekata na radilištima i naložila da se krene sa planiranim aktivnostima. Sektor za ekologiju i zaštitne šume zajedno sa Podružnicom "Građenje, mehanizacija i održavanje" Bosanski Petrovac bit će glavni nosioci aktivnosti na sanaciji porušenih i oštećenih objekata. Početkom jula 2018 . godine, Sektor za ekologiju već je krenuo sa obnovom dva porušena šadrvana u izletištu Šujnovac u Bosanskoj Krupi čiji radovi su već pri kraju.


Sustizanje zaostataka u proizvodnji i pravovremena isporuka ogrjeva penzionerima i ostalim kupcima, prioritet u narednom periodu

09.07.2018. - Referent informisanja
 U petak 6. jula 2018. godine u prostorijama Direkcije u Bosanskoj Krupi održana je sedma sjednica Stručnog kolegija ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa. Razmatrana je realizacija zaključaka sa prethodne sjednice Stručnog kolegija i Izvještaj proizvodnje za juni 2018. godine i period januar – juni 2018. godine. Prisutni članovi kolegija primili su na znanje i Informaciju o preuzimanju nadležnosti čuvarske službe, kao i Informaciju o certificiranju u ŠPD-u.  


Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77280 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik


Rječnik šumarskih pojmova