Proizvodnja ŠPD-a u junu 2006.godine bilježi uspjeh

21.07.2006. - Referent informisanja
Proizvodnja ŠPD-a u junu 2006.godine bilježi uspjehPovoljni vremenski uslovi u protekla dva mjeseca pozitivno su se odrazili na proizvodnju ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bosanska Krupa, za mjesec juni i period januar-juni 2006.godine. Kao i mjeseca maja, proizvodnja u mjesecu junu u potpunosti je izvršena pa čak i prebačena u svim fazama. Sječa na nivou preduzeća izvršena je sa 123%. Od planirane količine od 41.136 kubnih metara, posječeno je 41.418 m3 drvnih sortimenata što je više za 282 m3.

Preminuo Nine Trninić

05.07.2006. - Referent informisanja
Preminuo Nine TrninićU utorak 28.juna ove godine, brojne zaposlenike ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bosanska Krupa neprijatno je iznenadila vijest o smrti diplomiranog inžinjera šumarstva Nine Trninića, samostalnog projektanta u Sekciji za uređivanje šuma. «Napustio nas je čovjek koji je toliko volio život, volio prirodu i čitav svoj život posvetio prirodi a najviše šumi», riječi su upravnika Podružnice «Šumarija» Bosanski Petrovac Fadila Šehića upućene prisutnim na Nininom posljednjem ispraćaju. Nine Trninić rođen je 5. septembra 1947. godine u Dobrom Selu, općina Bosanski Petrovac, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1972.godine. Krajem iste godine počeo je raditi u ŠIP «Oštrelj» u Bosanskom Petrovcu, prvo kao pripravnik, potom u doznaci, pa na mjestu upravnika radilišta «Vrletina». Od 1978-1982 godine veoma uspješno je obavljao poslove općinskog šumarskog inspektora. Nakon ove dužnosti , ponovo se vraća u ŠIP «Oštrelj» gdje u dva navrata vrši dužnost direktora preduzeća. Formiranjem ŠPD »Unsko-sanske šume» d.o.o. Bos.Krupa radio je prvo na mjestu projektanta a potom i kao pomoćnik upravnika za uzgoj u Podružnici «Šumarija» Bosanski Petrovac. Svoje veliko znanje i iskustvo u struci, čitavo vrijeme, prenosio je na mlađe kolege, a svoj poseban doprinos dao je u radu Udruženja šumara USK-a, gdje je bio član predsjedništva udruženja. Zato, hvala inžinjeru Nini Trniniću za sve što je učinio za Unsko-sanske šume i šumarsku struku!

Šumske krađe i nelegalne sječe i dalje prisutne

20.06.2006. - Referent informisanja
Šumske krađe i nelegalne sječe i dalje prisutneUprkos velikim naporima koje ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bos.Krupa poduzima na čuvanju i zaštiti šuma, bespravne sječe, krađe, nelegalan promet i šumski požari i dalje su prisutni na području USK-a. Samo u 2005.godini, na području kojim gazduje ŠPD evidentirana je šteta od 2.477 m3 svih drvnih sortimenata čija ukupna vrijednost iznosi 158.927,00 KM.

Evidentan uspjeh u proizvodnji

15.06.2006. - Referent informisanja
Evidentan uspjeh u proizvodnjiProizvodnju za mjesec maj i period januar-maj 2006.godine u ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bosanska Krupa, pratio je izuzetno dobar uspjeh. Sječa drvnih sortimenata na nivou Preduzeća za mjesec maj realizovana je sa 133% . Ukupno izvršenje u ovoj fazi iznosi 51.142 m3 svih drvnih sortimanata što je za oko 11.000 m3 više od planirane količine.

Šesta sjednica Stručnog kolegija ŠPD-a

15.06.2006. - Referent informisanja
Šesta sjednica Stručnog kolegija ŠPD-aU utorak 6.juna ove godine u prostorijama Direkcije ŠPD-a održana je šesta sjednca Stručnog kolegija Preduzeća. Raspravljalo se o izvršenju proizvodnje za mjesec maj 2006.godine i period januar-maj 2006.godine, a bilo je i riječi o radu sektora ŠPD-a. Konstatovano je da su planirane aktivnosti za mjesec maj i period januar-maj uspješno realizovane. Faza sječe za mjesec maj ove godine, na nivou Preduzeća, realizovana je sa 133%, izvoz sa 146%, a iznos sa 138%.

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik


Rječnik šumarskih pojmova