Razgovor s direktorom

31.03.2006. - Referent informisanja
Razgovor s direktorom1. Šta nam možete reći o potpisivanju ugovora sa poslovnim partnerima za 2006.godinu? Krajem devetog i početkom desetog mjeseca prošle godine usvojen je Cjenovnik šumskih drvnih sortimenata kao Cjenovnik proizvoda i usluga u šumarstvu za poslovnu 2006.godinu što predstavlja jedan od uslova za zaključivanje i potpisivanje ugovora...

Snažan vjetar uzrokovao štete ŠPD-u

30.03.2006. - Referent informisanja
Snažan vjetar uzrokovao štete ŠPD-uŠtetni orkanski vjetar koji je puhao 26 i 27. novembra 2005.godine, „Unsko-sanskim šumama“ uzrokovao je velike štete i nevolje a koje se ogledaju pojavom vjetroizvala i vjetroloma...

Prodaja celuloznog drveta

06.02.2006. - Referent informisanja
Prodaja celuloznog drvetaOglašavamo prodaju četinarske celuloze u dugom i četinarske cijepane celuloze (1-2m) na područjima (lokacijama) šumarija...

Problem novih putnih pravaca

04.01.2006. - Referent informisanja
Problem novih putnih pravacaPosljednjih dana na području kojim gospodari Podružnica Šumarija Ključ prisutan je problem korištenja novih putnih pravaca koje traži Šumsko gazdinstvo Ribnik...

SRETNA VAM NOVA GODINA

30.12.2005. - Referent informisanja
SRETNA VAM NOVA GODINASvim zaposlenicima, poslovnim partnerima, kao i ostalim građanima BiH želimo sretnu i uspješnu Novu 2006. godinu!

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik


Rječnik šumarskih pojmova