Implementacija Zakona o šumama F BiH

11.01.2007. - Referent informisanja
Implementacija Zakona o šumama F BiHZakon o šumama F BiH donesen je 2002. godine, dok se sa njegovom implementacijom počelo 2006. godine, kada su se stekli uvjeti za to. Ovim zakonom je definisano da se dva posto od prihoda, ostvarenog prodajom drvnih sortimenata i ostalih sekundarnih proizvoda na području određene općine od strane Šumskog privrednog društva "Unsko-sanske šume", izdvaja za općine.

SRETNA VAM NOVA GODINA

28.12.2006. - Referent informisanja
SRETNA VAM NOVA GODINA Svim zaposlenicima, poslovnim partnerima, kao i ostalim građanima BiH želimo sretnu i uspješnu Novu 2007. godinu!

Seminar o procjeni sociološko-okolišnog utjecaja u procesu gospodarenja šumskim resursima

27.12.2006. - Referent informisanja
Seminar o procjeni sociološko-okolišnog utjecaja u procesu gospodarenja šumskim resursima U organizaciji Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u periodu 21-22.12.2006.godine na Igmanu, u nastavnom objektu «Čavli», održan je seminar o temi «Procjena sociološko-okolišnog utjecaja u procesu gospodarenja šumskim resursima». Ovo je prvo u nizu budućih predavanja, vezanih za ovu temu. Predavači su bili profesori sa Šumarskog Fakulteta u Sarajevu, glavni federalni inspektor i savjetnik u Federalnom ministarstvu za prostorno uređenje i okoliš.

Blagdanska čestitka

26.12.2006. - Referent informisanja
Blagdanska čestitkaSvim građanima Bosne i Hercegovine želimo sretne blagdane sa željom da ih ugodno provedu.

Kolektiv ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o.
Bosanska Krupa

Sa 38. sjednice Nadzornog odbora
-Pojeftinio dio ogrjeva u dugom-

26.12.2006. - Referent informisanja
Sa 38. sjednice Nadzornog odbora <br> -Pojeftinio dio ogrjeva u dugom-Na 38. sjednici Nadzornog odbora Preduzeća razmatran je i usvojen prečišćeni tekst Cjenovnika o prodaji roba i usluga ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o Bos.Krupa te Prijedlog Odluke o smanjenju cijena određene količine drvnih sortimenata Zbog nešto slabijeg kvaliteta i veće udaljenosti odjela sa drvnim sortimentima od sjedišta podružnice, umanjene su cijene jedne količine ogrjeva u dugom za određeni procenat.

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik


Rječnik šumarskih pojmova