Održana 11. sjednica Stručnog kolegija

13.11.2006. - Referent informisanja
Održana 11. sjednica Stručnog kolegijaU ponedjeljak 06.11.2006.godine, u prostorijama Direkcije ŠPD u Bosanskoj Krupi, održana je jedanaesta sjednica Stručnog kolegija Preduzeća. Nakon upoznavanja prisutnih sa Izvještajem o izvršenju proizvodnje za mjesec oktobar 2006.godine i period januar-oktobar 2006.godine, raspravljalo se o organizacionoj problematici unutar ŠPD-a i mogućnosti otklanjanja negativnosti u cilju poboljšanja rezultata rada. Na sastanku je konstatovano da je fizički obim proizvodnje za period januar-oktobar uspješno realizovan.

Održana 36.sjednica Nadzornog odbora ŠPD-a

03.11.2006. - Referent informisanja
Održana 36.sjednica Nadzornog odbora ŠPD-aU prostorijama Podružnice «Šumarija» Bihać, u utorak 31.oktobra ove godine, održana je 36. sjednica Nadzornog odbora ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bos. Krupa. Raspravljalo se o Prijedlogu Statuta ŠPD-a, Odluci o raspisivanju javnog konkursa za predlaganje kandidata za predsjednika i članove Odbora za reviziju te Prijedlogu uslova i kriterija za raspodjelu sirovina između ŠPD-a i drvoprerađivača sa područja Unsko-sanskog kantona.

Završen Seminar o razvoju informacije

25.10.2006. - Referent informisanja
Završen Seminar o razvoju informacije U petak 20.oktobra ove godine, u prostorijama hotela Monument u Mrakovici, završen je trodnevni Seminar o razvoju informacije kojeg je organizovalo Odjeljenje za informativne operacije pri glavnom štabu Multinacionalne operativne grupe sjevero-zapad.

Održan sastanak Grupacije šumarstva i drvne industrije

25.10.2006. - Referent informisanja
Održan sastanak Grupacije šumarstva i drvne industrije U organizaciji Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine , u četvrtak 19.10.2006.godine u Sarajevu, održan je sastanak grupacije šumarstva i drvne industrije na kojem je bio prisutan i direktor ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa Đevad Muslimović, dipl.ing.šumarstva. Raspravljalo se o certificiranju šumarstva u BiH što je jedan od bitnih preduvjeta razvoja ovog sektora.

Uspješno realizovana proizvodnja

16.10.2006. - Referent informisanja
Uspješno realizovana proizvodnjaUprkos pogoršanju vremenskih uslova u protekla dva mjeseca, proizvodnju u ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bos. Krupa za mjesec septembar 2006.godine pratio je dobar uspjeh. Sječa drvnih sortimenata na nivou preduzeća izvršena je sa 93%. Od planiranih 59.536 m3 svih drvnih sortimanata realizovano je 56.339 m3.

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik


Rječnik šumarskih pojmova