ODRŽANA SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

17.11.2005. - Referent informisanja
ODRŽANA  SJEDNICA  STRUČNOG  KOLEGIJAU ponedjeljak 7. novembra 2005.godine u prostorijama Direkcije ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa održana je deseta sjednica Stručnog kolegija preduzeća. Na sastanku se razmatrao Izvještaj o proizvodnji za mjesec oktobar i period januar-oktobar 2005.godine, Prijedlog trogodišnjeg plana rada i poslovanja ŠPD, a bilo je riječi i o zadacima za tekući mjesec te njihovoj realizaciji...

Izgrađen put u Jelovskom potoku

27.10.2005. - Referent informisanja
Izgrađen put u Jelovskom potokuPodružnica «Građenje, mehanizacija, održavanje» Bosanski Petrovac i proteklih mjeseci bila je aktivna u izgradnji šumskih puteva. Krajem maja ove godine izgrađena je još jedna dionica puta u dužini 650 metara u Jelovskom potoku...


Kontrola prometa drvnih sortimenata

13.10.2005. - Referent informisanja
Kontrola prometa drvnih sortimenataAkcija na spriječavanju bespravnih sječa i prometa drvnih sortimenata na području Unsko-sanskog kantona, koja je otpočela još u ponedjeljak 3.oktobra ove godine, okončana je u petak 07.10.2005.godine u 13 sati. Organizatori akcije bili su ŠPD «Unsko-sanske šume», Kantonalni MUP, nadležne inspekcije, Kantonalna šumarska uprava te jedinice EUROR-a i Državne granične službe BiH.

Odrzan simpozij

03.10.2005. - Referent informisanja
Odrzan simpozijVlada Unsko-sanskog kantona, Veterinarski i Šumarski fakultet u Sarajevu, te Biotehnički fakultet u Bihaću bili su organizatori III Simpozija poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije koji se održavao u Sanskom Mostu od 28. do 30 septembra ove godine.

Sjednica Stručnog kolegija

09.09.2005. - Referent informisanja
Sjednica Stručnog kolegijaU ponedjeljak 5. septembra ove godine u prostorijama direkcije ŠPD-a „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa održana je sjednica Stručnog kolegija preduzeća na kom su bili prisutni direktor ŠPD-a, rukovodioci sektora te predstavnici podružica i pogona gospodarenja Bos. Krupa...

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik


Rječnik šumarskih pojmova