Sjednica Stručnog kolegija ŠPD

25.05.2006. - Referent informisanja
Sjednica Stručnog kolegija ŠPDPeta sjednica stručnog kolegija ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bos.Krupa održana je u ponedjeljak 8.maja 2006.godine. Razmatran je Izvještaj o proizvodnji za mjesec april i period januar-april, Izvještaj o potrošnji goriva, maziva i rezervnih dijelova te Izvještaj i analiza rada projektanata, taksatora i pomoćnih radnika primljenih na određeno vrijeme za april 2006.godine...

Prodaja drvnih sortimenata putem licitacije

09.05.2006. - Referent informisanja
Prodaja drvnih sortimenata putem licitacijeU ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bos.Krupa primjenjen je novi način poslovanja koji se ogleda u prodaji drvnih sortimenata putem licitacije. Ovakav vid prodaje realizovan je ogledno i po prvi put dok rezultati nisu izostali...

Studija o šumarstvu i drvnoj industriji

09.05.2006. - Referent informisanja
Studija o šumarstvu i drvnoj industrijiAgencija za promociju stranih investicija (FIPA), kao koordinator,jučer je u Vanjskotrgovinskoj komori (VTK) BiH predstavila siljeve studija o šumarstvu i drvnoj industriji,koju priprema uz financijsku pomoć vlada Italije i Australije...

Šumarske radionice

03.05.2006. - Referent informisanja
Šumarske radioniceŠPD „Unsko – sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa pokrenule su pogon zbrinjavanja radnika sa umanjenom sposobnošću uokviru novoosnovane Šumarske radionice. Cilj programa je da radnici koji imaju manje ili veće fizičke nedostatke, invaliditet, oslobode težih poslova. Ovim programom obuhvaćeno je 28 radnika raspoređenih po podružnicama na području djelovanja ŠPD-a. Zahvaljujući menadžmentu preduzeća napravljen je program koji je organizaciono vezan za Sektor za ekologiju i upravljanje zaštitom šuma. ...


Dan Planete Zemlje

27.04.2006. - Referent informisanja
Dan Planete ZemljePrirodne katastrofe strahovitih razmjera poput cunamija, velikih šumskih požara, razornih uragana, poplava, velikih snijegova kada im nije vrijeme; zatim ekološke katastrofe, promjena klime, nove bolesti koje prijete pandemijskim razmjerama (ptičija gripa), globalno zagrijavanje itd...

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik


Rječnik šumarskih pojmova