Javni poziv

25.04.2006. - Referent informisanja
Javni pozivJavni poziv za dostavljanje pismenih ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača

I - Za prodaju sljedećih drvnih sortimenata
JELA............................................. SA POČETNOM CIJENOM I klasa 59,42m3.............................................150,00KM/m3 II klasa 60,42m3.............................................130,00KM/m3 III klasa 33,48m3.............................................105,00KM/m3 SMRČA............................................. ..SA POČETNOM CIJENOM I klasa 6,17m3.............................................160,00KM/m3 II klasa 9,36m3.............................................135,00KM/m3 III klasa 4,85m3.............................................110,00KM/m3

Čuvaj šume od požara

14.04.2006. - Referent informisanja
Čuvaj šume od požaraU 2005. godini na području Unsko-sanskog kantona registrirana su 93 šumska požara koji su zahvatili površinu od 443,52 hektara...

Razgovor s direktorom

31.03.2006. - Referent informisanja
Razgovor s direktorom1. Šta nam možete reći o potpisivanju ugovora sa poslovnim partnerima za 2006.godinu? Krajem devetog i početkom desetog mjeseca prošle godine usvojen je Cjenovnik šumskih drvnih sortimenata kao Cjenovnik proizvoda i usluga u šumarstvu za poslovnu 2006.godinu što predstavlja jedan od uslova za zaključivanje i potpisivanje ugovora...

Snažan vjetar uzrokovao štete ŠPD-u

30.03.2006. - Referent informisanja
Snažan vjetar uzrokovao štete ŠPD-uŠtetni orkanski vjetar koji je puhao 26 i 27. novembra 2005.godine, „Unsko-sanskim šumama“ uzrokovao je velike štete i nevolje a koje se ogledaju pojavom vjetroizvala i vjetroloma...

Prodaja celuloznog drveta

06.02.2006. - Referent informisanja
Prodaja celuloznog drvetaOglašavamo prodaju četinarske celuloze u dugom i četinarske cijepane celuloze (1-2m) na područjima (lokacijama) šumarija...

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik


Rječnik šumarskih pojmova