Šumske krađe i nelegalne sječe i dalje prisutne

20.06.2006. - Referent informisanja
Šumske krađe i nelegalne sječe i dalje prisutneUprkos velikim naporima koje ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bos.Krupa poduzima na čuvanju i zaštiti šuma, bespravne sječe, krađe, nelegalan promet i šumski požari i dalje su prisutni na području USK-a. Samo u 2005.godini, na području kojim gazduje ŠPD evidentirana je šteta od 2.477 m3 svih drvnih sortimenata čija ukupna vrijednost iznosi 158.927,00 KM.

Evidentan uspjeh u proizvodnji

15.06.2006. - Referent informisanja
Evidentan uspjeh u proizvodnjiProizvodnju za mjesec maj i period januar-maj 2006.godine u ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bosanska Krupa, pratio je izuzetno dobar uspjeh. Sječa drvnih sortimenata na nivou Preduzeća za mjesec maj realizovana je sa 133% . Ukupno izvršenje u ovoj fazi iznosi 51.142 m3 svih drvnih sortimanata što je za oko 11.000 m3 više od planirane količine.

Šesta sjednica Stručnog kolegija ŠPD-a

15.06.2006. - Referent informisanja
Šesta sjednica Stručnog kolegija ŠPD-aU utorak 6.juna ove godine u prostorijama Direkcije ŠPD-a održana je šesta sjednca Stručnog kolegija Preduzeća. Raspravljalo se o izvršenju proizvodnje za mjesec maj 2006.godine i period januar-maj 2006.godine, a bilo je i riječi o radu sektora ŠPD-a. Konstatovano je da su planirane aktivnosti za mjesec maj i period januar-maj uspješno realizovane. Faza sječe za mjesec maj ove godine, na nivou Preduzeća, realizovana je sa 133%, izvoz sa 146%, a iznos sa 138%.

Skupština USK-a usvojila Izvjestaj o radu i poslovanju SPD-a

09.06.2006. - Referent informisanja
Skupština USK-a usvojila Izvjestaj o radu i poslovanju SPD-aSkupstina Unsko-sanskog kantona na svojoj 47. sjednici održanoj 30.maja ove godine razmatrala je i jednoglasno usvojila Izvjestaj o radu i poslovanju ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bos.Krupa za period 01.01-31.12.2005.godine...

Proizvodnja u aprilu

25.05.2006. - Referent informisanja
Proizvodnja u aprilu Iako je mjesec april obilovao padavinama koje su uveliko ometale rad u šumarstvu, proizvodnja u «Unsko-sanskim šumama» ipak je polučila dobre rezultate. Radovi na eksploataciji šuma prebačeni su u svim fazama. Sječa na nivou Preduzeća realizovana je sa 117%...

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik


Rječnik šumarskih pojmova