Skupština USK-a usvojila Izvjestaj o radu i poslovanju SPD-a

09.06.2006. - Referent informisanja
Skupština USK-a usvojila Izvjestaj o radu i poslovanju SPD-aSkupstina Unsko-sanskog kantona na svojoj 47. sjednici održanoj 30.maja ove godine razmatrala je i jednoglasno usvojila Izvjestaj o radu i poslovanju ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bos.Krupa za period 01.01-31.12.2005.godine...

Proizvodnja u aprilu

25.05.2006. - Referent informisanja
Proizvodnja u aprilu Iako je mjesec april obilovao padavinama koje su uveliko ometale rad u šumarstvu, proizvodnja u «Unsko-sanskim šumama» ipak je polučila dobre rezultate. Radovi na eksploataciji šuma prebačeni su u svim fazama. Sječa na nivou Preduzeća realizovana je sa 117%...

Sjednica Stručnog kolegija ŠPD

25.05.2006. - Referent informisanja
Sjednica Stručnog kolegija ŠPDPeta sjednica stručnog kolegija ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bos.Krupa održana je u ponedjeljak 8.maja 2006.godine. Razmatran je Izvještaj o proizvodnji za mjesec april i period januar-april, Izvještaj o potrošnji goriva, maziva i rezervnih dijelova te Izvještaj i analiza rada projektanata, taksatora i pomoćnih radnika primljenih na određeno vrijeme za april 2006.godine...

Prodaja drvnih sortimenata putem licitacije

09.05.2006. - Referent informisanja
Prodaja drvnih sortimenata putem licitacijeU ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bos.Krupa primjenjen je novi način poslovanja koji se ogleda u prodaji drvnih sortimenata putem licitacije. Ovakav vid prodaje realizovan je ogledno i po prvi put dok rezultati nisu izostali...

Studija o šumarstvu i drvnoj industriji

09.05.2006. - Referent informisanja
Studija o šumarstvu i drvnoj industrijiAgencija za promociju stranih investicija (FIPA), kao koordinator,jučer je u Vanjskotrgovinskoj komori (VTK) BiH predstavila siljeve studija o šumarstvu i drvnoj industriji,koju priprema uz financijsku pomoć vlada Italije i Australije...

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik


Rječnik šumarskih pojmova