U Bosanskom Petrovcu zasjedao Nadzorni odbor ŠPD-a

29.11.2006. - Referent informisanja
U Bosanskom Petrovcu zasjedao Nadzorni odbor ŠPD-a U petak 24. novembra ove godine u prostorijama Podružnice «Šumarija» Bosanski Petrovac održana je 37. sjednica Nadzornog odbora ŠPD-a. Na sastanku se raspravljalo o Planu rada i poslovanja ŠPD-a za 2007.godinu te Elaboratu o popisu drvnih sortimenata i sadnog materijala zaključno sa 30.09.2006.godine.

Zaposlenici Podružnice "Šumarija" Bosanski Petrovac na pošumljavanju

20.11.2006. - Referent informisanja
Zaposlenici Podružnice Kasnu jesen, pored obilja plodova i boja, karakterišu i radovi na pošumljavanju koji su u Unsko-sanskim šumama uveliko otpočeli. Jedan od onih udarnih dana koji će mnogim zaposlenicima ŠPD-a ostati u sjećanju je 10. novembar ove godine. Uprkos lošem vremenu 66 zaposlenika Podružnice «Šumarija» Bosanski Petrovac i Direkcije ŠPD-a tog dana su učestvovali u akciji jesenjeg pošumljavanja.

Uspješno realizovana proizvodnja

13.11.2006. - Referent informisanja
Uspješno realizovana proizvodnjaProizvodnja na nivou ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bos. Krupa za mjesec oktobar 2006.godine i period januar-oktobar 2006.godine ponovo bilježi uspjeh. Šumsko-uzgojni radovi na nivou preduzeća za ovaj period realizovani su sa 108%.

Održana 11. sjednica Stručnog kolegija

13.11.2006. - Referent informisanja
Održana 11. sjednica Stručnog kolegijaU ponedjeljak 06.11.2006.godine, u prostorijama Direkcije ŠPD u Bosanskoj Krupi, održana je jedanaesta sjednica Stručnog kolegija Preduzeća. Nakon upoznavanja prisutnih sa Izvještajem o izvršenju proizvodnje za mjesec oktobar 2006.godine i period januar-oktobar 2006.godine, raspravljalo se o organizacionoj problematici unutar ŠPD-a i mogućnosti otklanjanja negativnosti u cilju poboljšanja rezultata rada. Na sastanku je konstatovano da je fizički obim proizvodnje za period januar-oktobar uspješno realizovan.

Održana 36.sjednica Nadzornog odbora ŠPD-a

03.11.2006. - Referent informisanja
Održana 36.sjednica Nadzornog odbora ŠPD-aU prostorijama Podružnice «Šumarija» Bihać, u utorak 31.oktobra ove godine, održana je 36. sjednica Nadzornog odbora ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bos. Krupa. Raspravljalo se o Prijedlogu Statuta ŠPD-a, Odluci o raspisivanju javnog konkursa za predlaganje kandidata za predsjednika i članove Odbora za reviziju te Prijedlogu uslova i kriterija za raspodjelu sirovina između ŠPD-a i drvoprerađivača sa područja Unsko-sanskog kantona.

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik


Rječnik šumarskih pojmova