Studija o šumarstvu i drvnoj industriji

09.05.2006. - Referent informisanja
Studija o šumarstvu i drvnoj industrijiAgencija za promociju stranih investicija (FIPA), kao koordinator,jučer je u Vanjskotrgovinskoj komori (VTK) BiH predstavila siljeve studija o šumarstvu i drvnoj industriji,koju priprema uz financijsku pomoć vlada Italije i Australije...

Šumarske radionice

03.05.2006. - Referent informisanja
Šumarske radioniceŠPD „Unsko – sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa pokrenule su pogon zbrinjavanja radnika sa umanjenom sposobnošću uokviru novoosnovane Šumarske radionice. Cilj programa je da radnici koji imaju manje ili veće fizičke nedostatke, invaliditet, oslobode težih poslova. Ovim programom obuhvaćeno je 28 radnika raspoređenih po podružnicama na području djelovanja ŠPD-a. Zahvaljujući menadžmentu preduzeća napravljen je program koji je organizaciono vezan za Sektor za ekologiju i upravljanje zaštitom šuma. ...


Dan Planete Zemlje

27.04.2006. - Referent informisanja
Dan Planete ZemljePrirodne katastrofe strahovitih razmjera poput cunamija, velikih šumskih požara, razornih uragana, poplava, velikih snijegova kada im nije vrijeme; zatim ekološke katastrofe, promjena klime, nove bolesti koje prijete pandemijskim razmjerama (ptičija gripa), globalno zagrijavanje itd...

Javni poziv

25.04.2006. - Referent informisanja
Javni pozivJavni poziv za dostavljanje pismenih ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača

I - Za prodaju sljedećih drvnih sortimenata
JELA............................................. SA POČETNOM CIJENOM I klasa 59,42m3.............................................150,00KM/m3 II klasa 60,42m3.............................................130,00KM/m3 III klasa 33,48m3.............................................105,00KM/m3 SMRČA............................................. ..SA POČETNOM CIJENOM I klasa 6,17m3.............................................160,00KM/m3 II klasa 9,36m3.............................................135,00KM/m3 III klasa 4,85m3.............................................110,00KM/m3

Čuvaj šume od požara

14.04.2006. - Referent informisanja
Čuvaj šume od požaraU 2005. godini na području Unsko-sanskog kantona registrirana su 93 šumska požara koji su zahvatili površinu od 443,52 hektara...

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik

Licitacije / Nabavke


Rječnik šumarskih pojmova
Procedura pravedne
kompezacije