LICITACIJA ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA

05.08.2020. - Referent informisanja
Na osnovu člana 8., 9., 10. i 11. Procedure o privremenom oduzimanje (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zapljenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa 2020. godine, Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa 05.08.2020., komisija pokreće postupak prodaje Licitacije ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA koju možete preuzeti ovdje.

LICITACIJA ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA

24.07.2020. - Referent informisanja

Na osnovu člana 8., 9., 10. i 11. Procedure o privremenom oduzimanju (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zapljenjenih drvnih sortimenata  i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. BOSANSKA KRUPA od 29.01.2019. godine, Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. BOSANSKA KRUPA broj 011-3488-3/19 iz novembra 2019. godine, Komisija pokreće postupak prodaje Licitacije putem Javnog poziva koji možete preuzeti ovdje.


JAVNOG POZIVA ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA PUTEM LICITACIJE

24.07.2020. - Referent informisanja

Na osnovu člana8.,9.,10.i 11. Procedure o privremenom oduzimanju (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zaplkeenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“doo Bos.KRUPA 2018. Godine , Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“ doo Bos.Krupa 23.07.2020., Komisija pokreće postupak prodaje Licitacije putem Javnog poziva koji možete preuzeti ovdje.


Izvršena sanacija puta Turske vode – Vodice – Risovac

22.07.2020. - Referent informisanja
Obilne padavine koje su u protekla dva mjeseca usporile odvijenje prcesa proizvodnje u ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa, uzrokovale su i niz drugih problema, od kojih je najizraženiji problem oštećenja putnih komunikacija. Posebno velike štete koje su uzrokovale kišne padavine primjećene su na šumskom kamionskom putu Turske vode – Vodice – Risovac, gdje je na jednom dijelu došlo do klizišta, koji je ovu saobraćajnicu učinio potpuno neprohodnom. 


Šumari u akciji uređenja obala Une i izletišta Šujnovac

21.07.2020. - Referent informisanja
Zaposlenici ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa, oduvijek su bili korisni članovi društvene zajednice. Pored svojih redovnih poslova i radnih zadataka, često provode i razne aktivnosti od opće koristi i značaja. Primjer za to nalazimo u Bosanskoj  Krupi gdje je općinski načelnik Armin Halitović u saradnji sa pomoćnikom upravnika Pogona gospodarenja za općinu Bosanska Krupa Sebihom Pašalić i direktorom JKP „10. juli“ Zihadom Jašaragićem pokrenuo akciju čišćenja i uređenja izletišta Šujnovac. 


Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik


Rječnik šumarskih pojmova