JAVNI POZIV ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA PUTEM LICITACIJE

11.12.2020. - Referent informisanja

Na osnovu člana 8., 9., 10. i 11. Procedure o privremenom oduzimanju (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zapljenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD „UNSKO-SANSNKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa 2018. godine, Cjenovnika za prodaju roba i usluga  ŠPD „UNSKO-SANSNKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa 11.12.2020.godine, Komisija pokreće postupak prodaje Licitacije putem JAVNOG POZIVA koji možete preuzeti ovdje.


Katastrofalne posljedice usljed ledoloma na Šumskoprivrednom području “Ključko“

09.12.2020. - Referent informisanja

Izvaljeno nekoliko desetina hiljada stabala

Izuzetno ledena kiša i pad temperature koji su u noći 3 i 4. decembra zahvatili „Ključko“ šumskoprivredno područje uzrokovali su brojne ledolome koji su ostavili katastrofalne posljedice na ovo šumsko područje.  Štete su nastale na vrlo velikom prostoru u visinskoj zoni sa nadmorskom visinom od 450 do 750 m nadmorske visine.  Najugroženija područja su: područje Šiša-Gore, planine Ošljak, te područje Ljubinske planine. 


JAVNI POZIV ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA PUTEM LICITACIJE

08.12.2020. - Referent informisanja

Na osnovu člana 8., 9., 10. i 11. Procedure o privremenom oduzimanju (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zapljenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD „UNSKO-SANSNKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa 2018. godine, Cjenovnika za prodaju roba i usluga  ŠPD „UNSKO-SANSNKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa 07.12.2020.godine, Komisija pokreće postupak prodaje Licitacije putem JAVNOG POZIVA koju možete preuzeti ovdje.


Preminuo Samir Družić

03.12.2020. - Referent informisanja

U utorak 1. decembra 2020. godine, zaposlenici ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa i brojni građani Bosanskog Petrovca oprostili su se od svog radnog kolege i sugrađanina Samira Družića koji je iznenada preminuo nakon kraće i teže bolesti.


JAVNI POZIV ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA PUTEM LICITACIJE

27.11.2020. - Referent informisanja

Na osnovu člana 8., 9., 10. i 11. Procedure o privremenom oduzimanju (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zaplijenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa 2018. godine, Cjenovnika o prodaji roba i usluga ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa 2020. godine, Komisija pokreće postupak prodaje Licitacije putem Javnog poziva koji možete preuzeti ovdje.


Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik


Rječnik šumarskih pojmova