Svečano otvorena obnovljena i dograđena zgrada Direkcije ŠPD-a

25.12.2017. - Referent informisanja

U prisustvu nekoliko desetina zaposlenika Šumsko-privrednog društva Unsko-sanske šume“ d.o.o Bosanska Krupa kao i predstavnika javnog i političkog života Unsko-sanskog kantona, danas je u Bihaću svečano otvorena obnovljena i dograđena zgrada Direkcije ovog Šumsko-privrednog društva. Čast da presječe vrpcu pripala je dvojici bivših zaposlenika Unsko-sanskih šuma Nijazu Jakupoviću i Jusufu Mamukiću koji su ovoga mjeseca otišli u zaslužene penzije. Ovim simboličnim aktom odato je  svojevrsno priznanje ljudima,koji su veći dio svog života ugradili u ovo preduzeće.


Olujno nevrijeme uzrokovalo velike štete u šumama

22.12.2017. - Referent informisanja

Snažno olujno nevrijeme koje je 11. i 12. decembra 2017. godine pogodilo područje Unsko-sanskog kantona, uzrokovalo je velike štete kako na šumskim površinama, tako i na objektima. Najveće štete zabilježene su u državnim šumama na području Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa. U rejonu Tubana u odjelima 98,99 i 100 Gospodarske jedinice „Risovac-Krupa“ snažan vjetar izvalio je i polomio veći broj stabala jele i smrče. Štete na objektima nisu primjećene.  


Svečano otvorena novoizgrađena zgrada Podružnice "Šumarija" Bosanski Petrovac

20.12.2017. - Referent informisanja
U petak 15.12.2017. godine u Bosanskom Petrovcu svečano je otvorena novoizgrađena zgrada  Podružnice "Šumarija" Bosanski Petrovac. Čast da prerežu vrpcu pripala je dvojici zaposlenika ŠPD-a Seimu Hujiću i Smailu Hodžiću, koji ovog mjeseca odlaze u zaslužene penzije.  


Terenska obuka za buduće šumare

14.12.2017. - Referent informisanja

Šumsko-privredno društvo "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa njeguje veoma dobre odnose sa lokalnim zajednicama sa kojima, ne tako rijetko, organizuje i određene zajedničke aktivnosti. Dobar primjer ovakve saradnje zabilježili smo ovih dana u Bosanskom Petrovcu gdje je  Podružnica "Šumarija" Bosanski Petrovac u saradnji sa Mješovitom srednjom školom iz Bosanskog petrovca 8. decambra ove godine, organizovala i realizovala terensku nastavu za učenike prvog razreda srednje šumarske škole. 

 


Članovi Uprave ŠPD-a posjetili kompaniju „Natron-Hayat“ d.o.o Maglaj

04.12.2017. - Referent informisanja

U petak 01.decembra 2017.godine, članovi Uprave ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa boravili su u radnoj posjeti preduzeću „Natron-Hayat“ d.o.o Maglaj. Ovom prilikom predstavnici ŠPD-a sastali su se sa najužim rukovodstvom preduzeća „Natron-Hajat“ iz Maglaja sa kojim su održali i radni sastanak. U sklopu ove posjete predstavnici Unsko-sanskih šuma obišli su i postrojenja ovog respektabilnog drvoprerađivačkog preduzeća. Predstavnici ove dvije kompanije izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom poslovnom saradnjom, koja se odvijala na obostrano zadovoljstvo. Podsjećamo da ŠPD njeguje dobre poslovne odnose sa kompanijom „Natron-Hayat“ d.o.o Maglaj još od vremena njenog osnivanja.  
Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77280 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik


Rječnik šumarskih pojmova