JAVNI POZIV ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA PUTEM LICITACIJE

16.03.2021. - Referent informisanja
Na osnovu člana8.,9.,10.i 11. Procedure o privremenom oduzimanju (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zaplkeenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“doo Bos.KRUPA 2018. Godine , Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“ doo Bos.Krupa 15.03..2021., Komisija pokreće postupak prodaje Licitacije koju možete preuzeti ovdje.

Izvršena kontrola primjene FSC™ standarda u Unsko-sanskim šumama – Dobrim šumama upravljaju dobri šumari

15.03.2021. - Referent informisanja

Šumarski eksperti međunarodne certifkatorske kompanije SGS „Košice“ iz Slovačke, od 10 do 12. marta ove godine, boravili su u Unsko-sanskom kantonu  kako bi izvršili kontrolu provedbe FSC™ cetifikata u ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa.  Zahvaljujući stručnosti i marljivosti naših šumara, ŠPD je vlasnik prestižnog FSC™ certifikata za cjelokupno područje kojim gospodari državnim šumama još od 2010. godine. S obzorom da se ovaj važan dokument izdaje na period važenja od 5 godina, ŠPD  je ušlo u  treći ciklus certificiranja i svaki put prijatno iznenenadilo certifikatore.  Ovom prilikom, ovlašteni certifikatori izvršili su prvi kontrolni nadzor trećeg ciklusa certificiranja. Kontrolu provedbe FSC™ certifikata izvršili su Milan Toth u svojstvu vodećeg ocjenjivača- trenera i Bojan Đurić u svojstvu vodećeg ocjenjivača.


Nesavjesni građani i dalje pale šume

09.03.2021. - Referent informisanja
U posljednje vrijeme, zbog učestalih šumskih požara, ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa, u više navrata upozoravalo je na štetne posljedice nekontroliranog paljenja vatri i pozivalo građane da preventivno djeluju, kako ne bi došlo do šumskog požara. Unatoč svemu, jedan dio nesavjesnih građana nastavio je sa starom praksom nanošenja štete prirodi i društvu namjernim izazvanjem požara. Takav jedan slučaj desio se u srijedu 3. marta 2021. godine, u gospodarskoj jedinici Baštra-Ćorkovača gdje je u 11 sati, za sada nepoznato lice, izazvalo požar na privatnom zemljištu u blizini sela Bulećani koji se tokom dana i cijele naredne noći nastavio širiti. 

Suha trava je nečiji dom, ne palite je!

05.03.2021. - Referent informisanja
Početak proljeća i dolazak toplijih dana, sa sobom uvijek nosi opasnost od šumskih i drugih požara. Prilikom čišćenja imanja, ljudi obično spaljuju organski otpad,  usljed čega zbog ljudske nepažnje dolazi do nekontrolisanog širenja vatre i izbijanja požara. Šumski požari veoma loše utiču na ekosistem a pričinjavaju i ogromne štete koje se često procjenjuju milionima. U požarima teško stradavaju biljke i hiljade životinja. Zato, kad hoćete da zapalite suhu travu ili drugo rastinje, sjetite se da je ona nečiji dom i da ćete uzrokovati smrt nedužnih stvorenja koja tu žive.  
 

LICITACIJA ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA

04.03.2021. - Referent informisanja
Na osnovu člana 8., 9., 10. i 11. Procedure o privremenom oduzimanju (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zapljenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa 2018. godine, Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD „UNSKO-SANSNKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa 04.03.2021 godine, Komisija pokreće postupak prodaje Licitacije putem Javnog poziva kojeg možete preuzeti ovdje za:


Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik


Rječnik šumarskih pojmova