U Bosanskom Petrovcu uručene donacije iz dobiti Unsko-sanskih šuma za 2015. godinu

18.09.2017. - Referent informisanja

Za Dom zdravlja Bosanski Petrovac 132.000 KM

Upetak 15. septembra 2017. godine u Bosanskom  Petrovcu izvršana je primopredaja dva motorna vozila za potrebe Doma zdravlja Bosanski Petrovac. Vozila su kupljena iz dobiti ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa za 2015. godinu. Pored vozila za potrebe Doma zdravlja iz istih sredstava nabavljen je savremeni aparat za ultrazvuk-color dopler. Radi se o najsavremenijem medicinskom uređaju ove vrste na području Unsko-sanskog kantona, kojih trenutno u Bosni i Hercegovini ima samo četiri.


Bajram šerif mubarek olsun!

31.08.2017. - Referent informisanja
Svim zaposlenim u ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa, poslovnim partnerima i svim građanima islamske vjeroispovijesti želimo sretne nastupajuće dane Kurban-bajrama! 

Bajram šerif Mubarek Olsun!


Rezultati Šumarijade F BiH

28.08.2017. - Referent informisanja

U  subotu, 26. avgusta u Kupresu, završena je V  Šumarijada F BiH na kojoj je učešće uzelo oko 500 učesnika. Takmičenje je organizovano u tri kategorije: šumarske, sportske i fakultativne discipline. Najbolji u ekipnom bodovanju u šumarskim disciplinama ove godine bili su takmičari iz JP "Šume Tuzlanskog kantona. Drugo mjesto pripalo je ŠGD/ŠPD "Srednjobosanske šume" i treće mjesto pripalo je JP ŠPD "Šume Zeničko-dobojskog kantona". Takmičari iz ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa osvojili su 8 medalja, od toga 2 zlatne, 1 srebrena i 5 bronzanih medalja. U nastavku teksta donosimo cjelokupne rezultate takmičenja.


Intervju sa direktorom ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa

22.08.2017. - Referent informisanja

Unatoč brojnim problemima koji su otežavali izvršanje plana rada i poslovanja ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa tokom 2017. godine, ovo preduzeće poslovalo je uspješno. U kakvom poslovnom ambijentu se odvijalo poslovanje ŠPD-a kao i o problemima koji su otežavali realizaciju Plana razgovarali smo sa prvim čovjekom ovoga preduzeća, direktorom ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa mr.sci. Harisom Mešićem, dip.ing.šumarstva.

ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa godinama se svrstava u najrespektivija i po rezultatima rada najuspješnija preduzeća u Federaciji  BiH. Međutim, svjedoci smo da je u zadnje vrijeme zbog neimenovanja stalnih upravljačkih struktura preduzeće poslovalo u dosta složenimm uvjetima. U kojoj mjeri je takva politika proizvela negativne efekte u samom poslovanju preduzeća i kako ste uspjeli ispuniti sve planske obaveze u to vrijeme?


Trećinu zaposlenih u ŠPD-u čine demobilisani borci

02.08.2017. - Referent informisanja

Kako su se u poljednje vrijeme mogla čuti razna govorkanja da ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa nije učinio mnogo kada je u pitanju pomoć pripadnicima boračkih populacija, posebno demobilisanim borcima, iznijećemo nekoliko zanimljivih informacija koje će dokazati upravo suprotno. Od 644 zaposlena radnika u ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa, demobilisanih boraca je 202 od čega je 161 stalno zaposlen i 41 na određeno vrijeme. Naravno, ovi podaci nisu potpuni, i broj demobilisanih boraca zaposlenih u ŠPD-u je veći, jer znatan broj radnika nije dostavio dokumentaciju vezanu za njihov angažman u oružanim snagama BiH. Najveći broj demobilisanih boraca u ŠPD-u angažovano je u Direkciji Društva gdje ih je 59 stalno zaposlenih. 


Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77280 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik

Rječnik šumarskih pojmova