JAVNI POZIV ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA PUTEM LICITACIJE

13.12.2019. - Referent informisanja
Na osnovu člana 8., 9., 10. i 11. Procedure o privremenom oduzimanju (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zapljenjenih drvnih sortimenata  i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. BOSANSKA KRUPA od 29.01.2019. godine, Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. BOSANSKA KRUPA broj 011-3463-4/18 od 09.01.2019. godine, Komisija pokreće postupak prodaje Licitacije koji možete preuzeti ovdje!

Obavijest o poništavanju dijela Javnog oglasa 021-3552-1/19

06.12.2019. - Referent informisanja
Poništava se dio Javnog oglasa broj 021-3552-1/19, objavljen u dnevnim novinama Oslobođenje dana 29.11.25019. godine, za popunu upražnjenog radnog mjesta:

Služba za komercijalne poslove
- referent za fakturisanje (1 izvršilac)

Održan V međunarodni stručni seminar iz integralne zaštite šuma

05.12.2019. - Referent informisanja

Zdravstveno stanje šuma koje je posljednjih godina posebno narušeno, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u zemljama regiona, bio je povod organizovanja Petog međunarodnog stručnog seminara iz oblasti Integralne zaštite šuma, koji je održan u Bihaću 4. decembra 2019. godine u hotelu Emporium.  Organizator seminara je Udruženje inžinjera i tehničara šumarstva u saradnji sa ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa i Šumarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu. Seminaru su prisustvovali šumarski stručnjaci iz skoro svih preduzeća šumarstva u Bosni i Hercegovini kao i stručnjaci iz Republike Turske, Republike Hrvatske, Srbije i Crne Gore, a značajno učešće dali su  šumarski eksperti iz Instituta za šumarstvo Republike Hrvatske, te šumarskih fakulteta iz Sarajeva i Zagreba. Stručnom seminaru iz oblasti integralne zaštite šuma prisustvovalo je preko 80 učesnika iz 22 institucije i preduzeća iz Bosne i Hercegovine i inostranstva.V međunarodni seminar o integralnoj zaštiti šuma

02.12.2019. - Referent informisanja
U organizaciji Šumsko-privrednog društva "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa, Udruženja inžinjera i tehničara šumarstva F BiH i Šumarskog fakulteta u Sarajevu, u srijedu 4. decembra 2019. godine u hotelu "Emporium" u Bihaću održaće se V međunarodni seminar o integralnoj zaštiti šuma sa početkom u 9 sati. Na seminaru će svoje radove izložiti eminentni stručnjaci iz Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Republike Turske. 

Ovdje možete preuzeti program seminara.

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

29.11.2019. - Referent informisanja
Na osnovu člana 65. Statuta ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa, člana 20a stav (1) i (2) Zakona o radu FBiH ("Službene novine FBiH broj 26/16 i 89/18") člana 13. Pravilnika o radu ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa i Odluke o raspisivanju javnog oglasa broj:021-176-127 od 22.11.2019. godine, ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska krupa raspisuje: JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme koji možete preuzeti ovdje!

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik


Rječnik šumarskih pojmova