Sretan 8. mart - Dan žena

08.03.2019. - Referent informisanja
Svim pripadnicama ljepšeg spola zaposlenim u ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa, kao i svim građankama naše lijepe domovine, želimo sretan 8. mart - Dan žena!


Izazivanje šumskog požara je krivično djelo koje se kažnjava zatvorom!

05.03.2019. - Referent informisanja

U posljednjih pet dana, na području ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa zabilježeni su i prvi šumski požari u ovoj godini, koji su pričinili  znatnu materijalnu štetu. Šumski požari zabilježeni su u podružnicama „Šumarija“ Sanski Most, Bihać i Cazin kao i u Pogonu gospodarenja za općinu Bosanska Krupa. U četvrtak 28. februara 2019. godine evidentirana su tri požara u šumarijama Bihać i Cazin. Požar u „Šumariji“ Bihać primjećen je u odjelu 35. Gospodarske jedinice „Risovac-Bihać“ u rejonu Kućišta u 18,15 sati. Opožareno je oko dva hektara. Na gašenju je bilo angažovano šest zaposlenika  Podružnice "Šumarija" Bihać koji su u petak 01.03.2019. potpuno ugasili požar. Do sada nije poznato ko je izazvao požar, međutim, sasvim je vidno da je vatra u odjel ušla sa privatnih posjeda.


Sretan Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine!

28.02.2019. - Referent informisanja
Svim zaposlenicima ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa, našim poslovnim saradnicima kao i svim građanima  Bosne i Hercegovine želimo sretan 1. mart - Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine!


Uspostava čuvarske službe ŠPD-a u funkciji efikasnog gospodarenja i zaštite šuma

28.02.2019. - Referent informisanja

Shodno obavezama iz Zakona o šumama, u  drugoj polovini 2018. godine, ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa preuzelo je nadležnosti čuvarske službe od Kantonalne uprave za šumarstvo USK-a , kako bi se poslovi čuvanja državnih šuma unaprijedili u uspostavila efikasnija čuvarska služba  od one koja je u prethodnom periodu egzistirala u Kantonalnoj upravi za šumarstvo i navedene poslove obavljala sa vrlo malo uspjeha.

Čuvarska služba koju je uspostavilo ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa efikasno izvršava poslove iz svoje nadležnosti, iako još uvijek ŠPD čeka da Kantonalna uprava za šumarstvo i Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a obezbijedi prelazak čuvara šuma iz Kantonalne uprave u ŠPD čime bi se u potpunosti okončale aktivnosti uspostave čuvarske službe u ŠPD-u.  Primopredaja nadležnosti čuvarske službe izvršena je po utvrđenom protokolu o postupku primopredaje koji je zajednički utvrđen između ŠPD-a, Kantonalne uprave za šumarstvo, i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a.  Shodno ovom protokolu, Unsko-sanske šume su blagovremeno izvršile sve pripremne radnje za realizaciju protokola te zvršile utvrđene obaveze shodno protokolu.


Sindikat ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o Bosanska Krupa o implementaciji Zakona o šumama, uspostavi čuvarske službe, ispunjenju zahtjeva Sindikata i pozitivnom poslovanju ŠPD-a u 2018. godini

28.02.2019. - Referent informisanja
                                                        U potpunosti spremni preuzeti čuvarsku službu

Izjave pojedinih zvaničnika Kantona o mogućem donošenju  novih izmjena Zakona o šumama  USK, kojim bi se čuvarska služba ponovo vratila u nadležnost Kantonalne uprave za šumarstvo, u Sindikatu ŠPD-a smatraju neopravdanim. ŠPD „Unsko-sanske šume“  je proteklih mjeseci uradilo puno toga na uspostavi čuvarske službe pri ovom preduzeću i u samo pola godine potvrdilo da  je spremno  preuzeti tu obavezu i adekvatno štititi šumsko biogatstvo kojim gospodare. 


Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik


Rječnik šumarskih pojmova