Poziv za dostavljanje dokumentacije radi sklapnja Ugovora za kupovinu četinarske celuloze (1-2 m), četinarske celuloze u dugom, lišćarskog ogrijeva i lišćarskog ogrijeva u dugom u 2020. godini

08.11.2019. - Referent informisanja
Pozivamo Vas da ukoliko ste zainterosovani za kupovinu četinarske celuloze i lišćarskog ogrijeva dostavite dokumentaciju predviđenu u prijedlogu „Uslovima i kriterijima raspodjele/prodaje četinarske celuloze i lišćarskog ogrijeva u 2020. godini" i "Odlukom o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata iz državnih šuma na teritoriji Federacije BiH" (sl.Novine F BiH br. 52/09 i 25/10).

Ovdje možete preuzeti kompletan poziv.
Ovdje možete preuzeti izjavu (Obrazac).

Poziv za dostavljanje dokumentacije radi sklapnja Ugovora za kupovinu četinarskih i lišćarskih trupaca u 2020. godini

08.11.2019. - Referent informisanja
Pozivamo Vas da ukoliko ste zainterosovani za kupovinu trupaca dostavite dokumentaciju predviđenu u prijedlogu „Uslovima i kriterijima raspodjele/prodaje trupaca četinara i lišćara u 2020. godini" i "Odlukom o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata iz državnih šuma na teritoriji Federacije BiH" (sl.Novine F BiH br. 52/09 i 25/10).

Ovdje možete preuzeti kompletan poziv.
Ovdje možete preuzeti izjavu (Obrazac).


Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

08.11.2019. - Referent informisanja
Na osnovu člana 65. Statuta ŠPD "Unsko - sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa, člana 20a stav (1) i (2) Zakona o radu FBiH ("Službene novine FBiH" broj 26/16 i 89/18), člana 13. Pravilnika o radu ŠPD "Unsko - sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa i Odluke o raspisivanju javnog oglasa broj: 021-176-116 od 05.11.2019. godine, ŠPD "Unsko - sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme koji možete u potpunosti preuzeti ovdje.

Migranti zapalili „Šumarski dom“ na Plješevici

07.11.2019. - Referent informisanja

Šumarska kuća u Pršinim uvalama na Plješevici, danas je stradala u požaru izazvanom od migranta koji su u njoj boravili. Kako saznajemo od pomoćnika upravnika „Šumarije“ Bihać Zlatana Lonića, požar je izbio u jutarnjim satima, a odmah po dojavi upućena je vatrogasna jedinica na lice mjesta. Požar je u potpunosti zahvatio drveninu i krov objekta, tako da je nanešena velika materijalna šteta. O jačini požara svjedoči činjenica, da se dim koji se izvijao iz zapaljene zgrade, vidio čak iz Bihaća.  Služba za zaštitu zaposlenika i imovine ŠPD-a kao i pripadnici policije, također su upućeni na lice mjesta kako bi izvršili uviđaj. Obim pričinjene štete bit će objavljen nakon što se izradi detaljniji izvještaj o požaru.


JAVNI POZIV ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA PUTEM LICITACIJE

29.10.2019. - Referent informisanja
Na osnovu člana 8.,9.,10. i 11. procedure o privremenom oduzimanju (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zapljenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“doo Bos.KRUPA 2018. Godine , Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“ doo Bos.Krupa 29.10.2019, Komisija pokreće postupak prodaje Licitacije koje možete preuzeti na sljede?im linkovima:

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik


Rječnik šumarskih pojmova