Održan sastanak Grupacije šumarstva i drvne industrije

25.10.2006. - Referent informisanja
Održan sastanak Grupacije šumarstva i drvne industrije U organizaciji Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine , u četvrtak 19.10.2006.godine u Sarajevu, održan je sastanak grupacije šumarstva i drvne industrije na kojem je bio prisutan i direktor ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa Đevad Muslimović, dipl.ing.šumarstva. Raspravljalo se o certificiranju šumarstva u BiH što je jedan od bitnih preduvjeta razvoja ovog sektora.

Uspješno realizovana proizvodnja

16.10.2006. - Referent informisanja
Uspješno realizovana proizvodnjaUprkos pogoršanju vremenskih uslova u protekla dva mjeseca, proizvodnju u ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bos. Krupa za mjesec septembar 2006.godine pratio je dobar uspjeh. Sječa drvnih sortimenata na nivou preduzeća izvršena je sa 93%. Od planiranih 59.536 m3 svih drvnih sortimanata realizovano je 56.339 m3.

Obuka o informativnoj kampanji

16.10.2006. - Referent informisanja
Obuka o informativnoj kampanjiOdjeljenje za informacione operacije pri glavnom štabu Multinacionalne operativne grupe sjevero-zapad organizator je edukativnog seminara o informativnoj kampanji koji će biti održan u periodu od 17. do 20. oktobra 2006.godine u hotelu Monument u Nacionalnom parku Kozara.

Korištenje naprednih internet servisa u poslovanju

12.10.2006. - Referent informisanja
Korištenje naprednih internet servisa u poslovanjuU utorak 10.10.2006.godine u prostorijama Privredne komore USK u Bihaću održan je seminar o temi “Korištenje naprednih internet servisa u poslovanju” na kojem su učešće uzeli i predstavnici ŠPD “UNsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa. Organizatori seminara bili su Privredna komora Unsko-sanskog kantona i Privredna komora kantona Sarajevo.

Seminar o Zakonu o javnim nabavkama

12.10.2006. - Referent informisanja
Seminar o Zakonu o javnim nabavkamaU organizaciji Privredne komore Unsko-sanskog kantona u ponedjeljak 09.10.2006.godine u Bihaću održan je seminar pod nazivom “Zakon o javnim nabavkama-robe široke potrošnje”. Cilj seminara bio je da se učesnici upoznaju sa novim Zakonom o javnim nabavkama BiH, kao i da se omogući njegovo bolje razumijevanje i primjena.

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77280 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik


Rječnik šumarskih pojmova