Sa 38. sjednice Nadzornog odbora
-Pojeftinio dio ogrjeva u dugom-

26.12.2006. - Referent informisanja
Sa 38. sjednice Nadzornog odbora <br> -Pojeftinio dio ogrjeva u dugom-Na 38. sjednici Nadzornog odbora Preduzeća razmatran je i usvojen prečišćeni tekst Cjenovnika o prodaji roba i usluga ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o Bos.Krupa te Prijedlog Odluke o smanjenju cijena određene količine drvnih sortimenata Zbog nešto slabijeg kvaliteta i veće udaljenosti odjela sa drvnim sortimentima od sjedišta podružnice, umanjene su cijene jedne količine ogrjeva u dugom za određeni procenat.

Zaključci koji obavezuju

Održana 12. sjednica Stručnog kolegija Preduzeća

07.12.2006. - Referent informisanja
Zaključci koji obavezuju<br><br> <i>Održana 12. sjednica Stručnog kolegija Preduzeća</i>U srijedu 6. decembra 2006.godine u Direkciji ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bosanska Krupa održana je 12 sjednica Stručnog kolegija Preduzeća. Pored pomoćnika direktora i upravnika podružnica i Pogona gospodarenja, sjednici su prisustvovali i rukovodioci sektora ŠPD-a. Raspravljalo se o izvršenju proizvodnje za period januar-novembar 2006.godine, usaglašavanju načina rada u mjesecu decembru 2006.godine i pripremi proizvodnog ulaza u narednu 2007.godinu.

Inventura šuma Bosne i Hercegovine
Državna inventura šuma-preduvjet za održivo upravljanje ovim važnim prirodnim resursom BiH

30.11.2006. - Referent informisanja
Inventura šuma Bosne i Hercegovine <br><i> Državna inventura šuma-preduvjet za održivo upravljanje ovim važnim prirodnim resursom BiH </i>Vlade bh entiteta zatražile su od šumarskih fakulteta u Sarajevu i Banja Luci da izrade metodologiju za provedbu projekta inventure bh šuma u junu 2005.godine. Podršku projektu pružila je Svjetska banka. USAID CCA je odlučio da u prvoj fazi podrži pilot-projekt tzv. daljinskog mjerenja koji uključuje interpretaciju satelitskih snimaka šumskog terena.

U Bosanskom Petrovcu zasjedao Nadzorni odbor ŠPD-a

29.11.2006. - Referent informisanja
U Bosanskom Petrovcu zasjedao Nadzorni odbor ŠPD-a U petak 24. novembra ove godine u prostorijama Podružnice «Šumarija» Bosanski Petrovac održana je 37. sjednica Nadzornog odbora ŠPD-a. Na sastanku se raspravljalo o Planu rada i poslovanja ŠPD-a za 2007.godinu te Elaboratu o popisu drvnih sortimenata i sadnog materijala zaključno sa 30.09.2006.godine.

Zaposlenici Podružnice "Šumarija" Bosanski Petrovac na pošumljavanju

20.11.2006. - Referent informisanja
Zaposlenici Podružnice Kasnu jesen, pored obilja plodova i boja, karakterišu i radovi na pošumljavanju koji su u Unsko-sanskim šumama uveliko otpočeli. Jedan od onih udarnih dana koji će mnogim zaposlenicima ŠPD-a ostati u sjećanju je 10. novembar ove godine. Uprkos lošem vremenu 66 zaposlenika Podružnice «Šumarija» Bosanski Petrovac i Direkcije ŠPD-a tog dana su učestvovali u akciji jesenjeg pošumljavanja.

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77280 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik


Rječnik šumarskih pojmova