Klasiranje šumskih drvnih sortimenata i primjena važećih standarda

26.01.2007. - Referent informisanja
Klasiranje šumskih drvnih sortimenata i primjena važećih standardaMenadžment ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bosanska Krupa organizator je okruglog stola i prezentacije o temi «Klasiranje šumskih drvnih sortimenata i primjena važećih standarda» kojem će pored predstavnika ŠPD-a, prisustvovati i drvoprerađivači sa područja Unsko-sanskog kantona. Okrugli sto i prezentacija će se održati u hotelu «Stari Grad» i «Šumarskoj radioni» u Bosanskoj Krupi u četvrtak 1. februara sa početkom u 09 sati.

Šumski požari u 2007.godini

19.01.2007. - Referent informisanja
Šumski požari u 2007.godiniNedostatak padavina i suho vrijeme, skoro uvijek u ovo doba godine, popraćeni su šumskim požarima. Nesavjestan odnos građana prema prirodi i popustljivost zakona prema krivcima, uveliko pogoduju ovom problemu. U 2006.godini na području kojim gospodari ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa registrovano je 40 požara, a opožarena površina iznosi 215,55 hektara. Ukupna šteta procijenjena je na 204.082 KM. Rizik od izbijanja šumskih požara povećan je u 2007. godini. Samo u prvoj polovini mjeseca januara registrovano je 10 požara koji su, uglavnom, nastali kao posljedica nekontrolisanog paljenja korova prilikom pripremnih radova na privatnim imanjima. Visina štete u ovoj godini još nije procijenjena.

Nacrt FSC Nacionalnih Standarda za Bosnu i Hercegovinu

16.01.2007. - Referent informisanja
Nacrt FSC Nacionalnih Standarda za Bosnu i Hercegovinu Opće prihvaćeno uvjerenje je kako šumama i šumskim površinama treba gospodariti na način koji će zadovoljiti društvene, ekonomske, kulturne i duhovne potrebe sadašnjih i budućih naraštaja. Isto tako, rastuća društvena svijest o uništavanju i propadanju šuma, dovela je do toga da potrošači kupnjom drveta i ostalih šumskih proizvoda ne žele pridonositi uništavanju i propadanju šuma, nego naprotiv, dati svoj doprinos očuvanju šumskih resursa. Kao odgovor na ovakve zahtjeve potrošača na tržištu su se pojavili programi za certifikaciju i autocertifikaciju drvnih proizvoda.

Implementacija Zakona o šumama F BiH

11.01.2007. - Referent informisanja
Implementacija Zakona o šumama F BiHZakon o šumama F BiH donesen je 2002. godine, dok se sa njegovom implementacijom počelo 2006. godine, kada su se stekli uvjeti za to. Ovim zakonom je definisano da se dva posto od prihoda, ostvarenog prodajom drvnih sortimenata i ostalih sekundarnih proizvoda na području određene općine od strane Šumskog privrednog društva "Unsko-sanske šume", izdvaja za općine.

SRETNA VAM NOVA GODINA

28.12.2006. - Referent informisanja
SRETNA VAM NOVA GODINA Svim zaposlenicima, poslovnim partnerima, kao i ostalim građanima BiH želimo sretnu i uspješnu Novu 2007. godinu!

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik


Rječnik šumarskih pojmova