Seminar o procjeni sociološko-okolišnog utjecaja u procesu gospodarenja šumskim resursima

27.12.2006. - Referent informisanja
Seminar o procjeni sociološko-okolišnog utjecaja u procesu gospodarenja šumskim resursima U organizaciji Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u periodu 21-22.12.2006.godine na Igmanu, u nastavnom objektu «Čavli», održan je seminar o temi «Procjena sociološko-okolišnog utjecaja u procesu gospodarenja šumskim resursima». Ovo je prvo u nizu budućih predavanja, vezanih za ovu temu. Predavači su bili profesori sa Šumarskog Fakulteta u Sarajevu, glavni federalni inspektor i savjetnik u Federalnom ministarstvu za prostorno uređenje i okoliš.

Blagdanska čestitka

26.12.2006. - Referent informisanja
Blagdanska čestitkaSvim građanima Bosne i Hercegovine želimo sretne blagdane sa željom da ih ugodno provedu.

Kolektiv ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o.
Bosanska Krupa

Sa 38. sjednice Nadzornog odbora
-Pojeftinio dio ogrjeva u dugom-

26.12.2006. - Referent informisanja
Sa 38. sjednice Nadzornog odbora <br> -Pojeftinio dio ogrjeva u dugom-Na 38. sjednici Nadzornog odbora Preduzeća razmatran je i usvojen prečišćeni tekst Cjenovnika o prodaji roba i usluga ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o Bos.Krupa te Prijedlog Odluke o smanjenju cijena određene količine drvnih sortimenata Zbog nešto slabijeg kvaliteta i veće udaljenosti odjela sa drvnim sortimentima od sjedišta podružnice, umanjene su cijene jedne količine ogrjeva u dugom za određeni procenat.

Zaključci koji obavezuju

Održana 12. sjednica Stručnog kolegija Preduzeća

07.12.2006. - Referent informisanja
Zaključci koji obavezuju<br><br> <i>Održana 12. sjednica Stručnog kolegija Preduzeća</i>U srijedu 6. decembra 2006.godine u Direkciji ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bosanska Krupa održana je 12 sjednica Stručnog kolegija Preduzeća. Pored pomoćnika direktora i upravnika podružnica i Pogona gospodarenja, sjednici su prisustvovali i rukovodioci sektora ŠPD-a. Raspravljalo se o izvršenju proizvodnje za period januar-novembar 2006.godine, usaglašavanju načina rada u mjesecu decembru 2006.godine i pripremi proizvodnog ulaza u narednu 2007.godinu.

Inventura šuma Bosne i Hercegovine
Državna inventura šuma-preduvjet za održivo upravljanje ovim važnim prirodnim resursom BiH

30.11.2006. - Referent informisanja
Inventura šuma Bosne i Hercegovine <br><i> Državna inventura šuma-preduvjet za održivo upravljanje ovim važnim prirodnim resursom BiH </i>Vlade bh entiteta zatražile su od šumarskih fakulteta u Sarajevu i Banja Luci da izrade metodologiju za provedbu projekta inventure bh šuma u junu 2005.godine. Podršku projektu pružila je Svjetska banka. USAID CCA je odlučio da u prvoj fazi podrži pilot-projekt tzv. daljinskog mjerenja koji uključuje interpretaciju satelitskih snimaka šumskog terena.

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik


Rječnik šumarskih pojmova