Šumarske radionice

03.05.2006. - Referent informisanja
Šumarske radioniceŠPD „Unsko – sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa pokrenule su pogon zbrinjavanja radnika sa umanjenom sposobnošću uokviru novoosnovane Šumarske radionice. Cilj programa je da radnici koji imaju manje ili veće fizičke nedostatke, invaliditet, oslobode težih poslova. Ovim programom obuhvaćeno je 28 radnika raspoređenih po podružnicama na području djelovanja ŠPD-a. Zahvaljujući menadžmentu preduzeća napravljen je program koji je organizaciono vezan za Sektor za ekologiju i upravljanje zaštitom šuma. ...


Dan Planete Zemlje

27.04.2006. - Referent informisanja
Dan Planete ZemljePrirodne katastrofe strahovitih razmjera poput cunamija, velikih šumskih požara, razornih uragana, poplava, velikih snijegova kada im nije vrijeme; zatim ekološke katastrofe, promjena klime, nove bolesti koje prijete pandemijskim razmjerama (ptičija gripa), globalno zagrijavanje itd...

Javni poziv

25.04.2006. - Referent informisanja
Javni pozivJavni poziv za dostavljanje pismenih ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača

I - Za prodaju sljedećih drvnih sortimenata
JELA............................................. SA POČETNOM CIJENOM I klasa 59,42m3.............................................150,00KM/m3 II klasa 60,42m3.............................................130,00KM/m3 III klasa 33,48m3.............................................105,00KM/m3 SMRČA............................................. ..SA POČETNOM CIJENOM I klasa 6,17m3.............................................160,00KM/m3 II klasa 9,36m3.............................................135,00KM/m3 III klasa 4,85m3.............................................110,00KM/m3

Čuvaj šume od požara

14.04.2006. - Referent informisanja
Čuvaj šume od požaraU 2005. godini na području Unsko-sanskog kantona registrirana su 93 šumska požara koji su zahvatili površinu od 443,52 hektara...

Razgovor s direktorom

31.03.2006. - Referent informisanja
Razgovor s direktorom1. Šta nam možete reći o potpisivanju ugovora sa poslovnim partnerima za 2006.godinu? Krajem devetog i početkom desetog mjeseca prošle godine usvojen je Cjenovnik šumskih drvnih sortimenata kao Cjenovnik proizvoda i usluga u šumarstvu za poslovnu 2006.godinu što predstavlja jedan od uslova za zaključivanje i potpisivanje ugovora...

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77280 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik


Rječnik šumarskih pojmova