Dokumenti


Cjenovnik
Katalog

Javne nabavke

Izmjena plana javnih nabavki juni - 2019. pdf   | postavljeno: 21.06.2019.god.
Izmjena plana javnih nabavki za 2019. pdf   | postavljeno: 03.04.2019.god.
Plan javnih nabavki za 2019. pdf   | postavljeno: 14.01.2019.god.
Izmjena plana javnih nabavki za 2018 . pdf   | postavljeno: 22.01.2019.god.
Izmjena plana javnih nabavki za 2018 . pdf   | postavljeno: 03.09.2018.god.
Plan javnih nabavki za 2018. pdf   | postavljeno: 15.12.2017.god.Plan i poslovanje

Revidirani Plan rada i poslovanja za 2019. godinu
Rebalans Plana rada i poslovanja za 2018. godinu
Plan rada i poslovanja za 2018. godinu
Trogodiišnji plan rada i poslovanja za period 2018-2020. god.
Rebalans Plana rada i poslovanja za 2017. god.
Revidirani plan poslovanja za 2017. godinu


Obrasci

VII Izjava 1
VII Izjava 2
IX Izjava
Zahtjev za računare i računarsku opremuOstalo

Izvještaj o radu i poslovanju za 2018. godinu
Etički Kodeks
Zdravstveno stanje šuma u 2016. godini
Skraćeni izvještaj o poslovanju za 2010.-2013. god. 
Izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki roba, usluga i radova za period 01.01.2013. do 31.12.2013.godine
Rječnik šumarskih pojmova

Arhiva

Izvještaj o radu i poslovanju za 2017. godinu
Izmjena plana javnih nabavki za 2017 - decembar. pdf   | postavljeno: 18.01.2018.god.
Izmjena plana javnih nabavki za 2017 - august. pdf   | postavljeno: 11.09.2017.god.
Plan javnih nabavki za 2017. pdf   | postavljeno: 25.01.2017.god.
Izmjena plana nabavki decemar - 2016 .god.pdf  | postavljeno: 05.01.2017.god.
Izmjena plana nabavki 2016.god.pdf 

Odluka - Izmjena plana nabavki 2016.pdf 
Plan javnih nabavki za 2016. pdf 
Izvještaj o radu i poslovanju za 2016. godinu

Izmjena plana nabavki od 27.10.2015.god.pdf 

Odluka - Izmjena plana nabavki od 21.08.2015. za 2015. god .pdf
Izmjena plana nabavki od 21.08.2015. za 2015. god .pdf 
Izmjena plana nabavki za 2015. god .pdf 
Odluka - Izmjena plana nabavki za 2015. god.pdf 
Plan nabavki za 2015. god .pdf 
Odluka - plan nabavki za 2015. god.pdf 

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik


Rječnik šumarskih pojmova