Interesne grupe / ŠU Bos. Petrovac


PODRUŽNICA “Šumarija” Bosanski Petrovac

LISTA

interesnih grupa

NAZIV INTERESNE GRUPE

ADRESA

KONTAKT OSOBA

JAVNA PREDUZEĆA I OBRAZOVNE ORGANIZACIJE

JU OŠ Bosanski Petrovac

V. Korpusa bb, Bosanski Petrovac Tel: 037/881-047; 883-336; e-mail: [email protected]

Mujesira Kavaz

JU MSŠ Bosanski Petrovac

Bosanska 125, Bosanski Petrovac Tel: 037/883-347; e-mail: [email protected]

Nedret Delić

JU Dječiji vrtić

V. Korpusa bb, Bosanski Petrovac Tel: 037/881-173

Jasmina Ramić

KUPCI

DOO “RHM”

V. Korpusa bb, Bosanski Petrovac Tel: 061/180-644; 061/180-633; 037/881-099

Zijad Ramić, Midhat Hidić

DOO “List”

Omladinska 51, Bosanski Petrovac Tel: 061/790-317

Emir Kartal

DOO “Husetić”

Drvarska bb, Bosanski Petrovac Tel: 065/763-403

Redovan Peno

DOO “ Željeznik”

Krnjeuša bb, Bosanski Petrovac Tel: 037/884-016; 066/095-843

Dragana Stupar

DOO “Profilholz”

Bišćani bb, Bosanski Petrovac Tel: 061/023-240; 037/881-264; 062/160-232

Edina Omeragić, Anel Omeragić

DOO “ASIKS”

Didovići bb, Bosanski Petrovac Tel:  062/808-818;   

Kerim Silnović

DOO “Čokos Sarajevo” poslovnica “Una wood”

V. Korpusa bb, Bosanski Petrovac Tel: 062/452-263

Neđib Hanjalić

DOO “Herc”

Krnjeuša bb, Bosanski Petrovac Tel: 066/810-600; 066/810-705

Marijana Erceg, Mile Erceg

DOO “Hujić-Ramić

Revenik bb, Bosanski Petrovac Tel: 061/993-849

Mirzad Melić

LOVAČKA DRUŠTVA

Lovačko društvo “Srndač”

Bosanska bb, Bosanski Petrovac Tel: 061/464-221

Ado Ramić

IZVOĐAČI RADOVA

DOO Lapić

Ploča bb, Bosanski Petrovac Tel: 061/822-733

Senad Lapić

DOO Lozić

Didovići bb, Bosanski Petrovac Tel: 061/535-002; 061/404-229

Enes Lozić; Mustafa Lozić

DOO Miki trans

Drinić bb Tel: 065/529-558

Mirko Latković

DOO “M-Eko”

Krnjeuša bb, 066/376-117

Milanko Milanović

DOO Mele Kompani

Prvomajska  bb, Bosanski Petrovac Tel: 061/996-591

Šaban Melić

PLANINARSKA I OSTALA SPORTSKA DRUŠTVA

KES “Crni vrh”

S. Kulenovića 4 L, Bos. Petrovac Tel: 065/916-012

Sonja Stojanović

Pčelarsko društvo Medeno polje

Bosanska bb, 061/464-221

Ado Ramić

AŽURIRANO 02.02.2023. GODINE

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik

Licitacije / Nabavke


Rječnik šumarskih pojmova
Procedura pravedne
kompezacije