Javne nabavke


021-1878-1-18 LOT Nasipnog materijala, sa utovarom, prijevozom i razgrtanjem za potrebe Podružnice „Šumarija“ Bihać.


021-1821-1-18 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


021-1588-1-18 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


021-1589-1-18 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


021-1528-1-18 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


021-1492-1-18 Poziv za dostav. ponuda, Izjave, Nacrti ugovora i teh.specifikacije za oglas Usluge tehničkog pregleda, vulkanizerske usluge, usluge baždiranja tahografa i pranja mot.vozila


021-1473-1-18 Nabavka HTZ opreme


021-1468-1-18 Radovi miniranja


021-1467-1-18 Nabavka rezervnih dijelova


021-1415-1-18 Nabavka nafte i naftnih derivata Bos. Krupa i Cazin


021-1390-1-18 Usluge prevoza ogrjevnog drveta


021-1414-1-18 Sječa-izvoz-iznos (po nstarom sistemu)


021-1413-1-18 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


021-1394-1-18 Nabavka nasipnog materijala


021-1291-1-18 Nabavka nafte i naftnih derivata za Bihać i S.Most


021-1253-1-18 Nabavka kopirnih aparata, printera i fax aparata


021-1251-1-18 Nabavka građevinskog, vodomaterijala i vodomaterijala


021-1273-1-18 Nabavka rezervnih dijelova za Volkswagen, Audi i Škoda motorna vozila


021-1241-1-18 Sječa, izvoz, iznos (po novom sistemu)


021-980-1-18 Usluge stručnog usavršavanja


021-979-1-18 Usluge reprezentacije, usluge restorana i hotela


021-978-1-18 Notarske usluge


021-1008-1-18 Nabavka ulja i maziva.


021-1086-1-18 Sječa, izvoz, iznos (po novom sistemu)


021-961-1-18 Nabavka HTZ opreme.


021-932-1-18 Sječa, izvoz, iznos (po starom sistemu)


021-931-1-18 Sječa, izvoz, iznos (po novom sistemu)


021-934-1-18 Nabavka sredstava za kafe kuhinju i sredstava za higijenu

021-933-1-18 Usluge renoviranja tonera.


021-881-1-18 Nabavka nasipnog materijala


021-784-1-18 Radovi na adaptaciji zgrade na radilištu „Turske vode“


021-779-1-18 Sječa, izvoz, iznos (po novom sistemu)


021-780-1-18 Sječa, izvoz, iznos (po starom sistemu)


021-722-1-18 stručni pregled proizvodnje sadnog materijala i pregled sjemenskih sastojina. (Pregovarački postupak)


021-658-1-18 Nabavka opreme za šumarstvo


021-650-1-18 Sječa, izvoz, iznos (po starom sistemu)


021-607-1-18 Sječa, izvoz, iznos (po novom sistemu)


021-603-1-18 Nabavka jednog novog teretnog motornog vozila sa dizalicom i prikolicom.


021-445-1-18 Usluge izvršenja knjigovezačkih i grafičkih usluga.


021-488-1-18 Nabavka kancelarijskog materijala


021-444-1-18 Sječa, izvoz, iznos (po starom sistemu)


021-443-1-18 Sječa, izvoz, iznos (po novom sistemu)


021-362-1-18 Nabavka jednog novog buldozer-gusjeničar


021-185-1-18 Nabavka feromona


021-109-1-18 Nabavka rezervnih dijelova za LKT traktore


021-108-1-18 Nabavka alata, opreme i materijala za rasadnik i lovište


021-86-1-18 Nabavka obilježavajućih pločica za šumarstvo, sa pripadajućom opremom


021-78-1-18 Sječa, izvoz, iznos


021-77-1-18 Sječa, izvoz, iznos


021-3770-1-17 Nabavka četiri nova motorna kombi vozila


021-3697-1-17 Usluge servisiranja teretnih motornih vozila marke „IVECO“, van garantnog roka


021-3718-1-17 Sječa, izvoz, iznos

Pitanja vezana za predmet:

1) Da li u obrazac za ponudu stavljamo samo financijsku vrijednost ponude bez mogućeg financijskog odstupanja ili sa financijskim odstupanjem?

2)Da li u obrascu cijena ponude-usluga navodmo količinu i financijsku vrijednost bez mogućeg odstupanja ili sa financijskim odstupanjem?
Odgovor na Vaša pitanja glasi DA sa odstupanjem!

021-3507-1-17 Sječa, izvoz, iznos


021-3488-1-17 Nabavka kancelarijskog materijala


021-3484-1-17 Usluge osiguranja motornih vozila


021-3302-1-17 Sječa, izvoz, iznos


021-3242-1-17 Usluge izrade Studije o uticaju na vode


021-3151-1-17 Usluge remonta servo uređaja i obnavljanja frikcionih elemenata


021-3183-1-17 Usluge servisiranja radnih mašina i vatrogasne cisterne


021-3186-1-17 Nabavka peleta za grijanje


021-3166-1-17 Nabavka motornih pila i rezervnih dijelova


021-3115-1-17 Nabavka rezervnih dijelova


021-3112-1-17 Nabavka novih auto guma i lanaca


021-3175-1-17 Sječa, izvoz, iznos


021-2963-1-17 Nabavka ulja i maziva


021-3089-1-17 Nabavka metalnih polica za arhivu i metalnih ormara za kartoteku, po mjeri


021-3044-1-17 Nabavka alata i opreme


021-3021-1-17 Usluge prevoza ogrijevnog drveta


021-2959-1-17 Usluge revizije financijskih izvještaja


021-2958-1-17 Nabavka informatičke opreme


021-2940-1-17 Sječa, izvoz, iznos


021-2504-1-17 Nabavka nafte Bos. Petrovac


021-2853-1-17 Sječa, izvoz, iznos


021-2598-1-17 Nabavka peleta


021-2561-1-17 Nabavka lima


021-2589-1-17 Sječa, izvoz, iznos


021-2504-1-17 Nabavka nafte i naftnih derivata Bosanski Petrovac


021-2503-1-17 Nabavka kombi vozila


021-2038-1-17 Vulkanizerske usluge


021-2416-1-17 Sječa, izvoz, iznos


021-2325-1-17 Usluge prevoza ogrijevnog drveta


021-2282-1-17 Sječa, izvoz, iznos


021-2196-1-17 Nabavka peći za centralo grijanje na pelet, sa ugradnjom


021-2195-1-17 Nabavka motornih pila i rezervnih dijelova


021-2056-1-17 Usluge izrade projekata za šumske kamionske puteve


021-2055-1-17 Usluge servisiranja radnih mašina i servisiranja vatrogasne cisterne


021-2054-1-17 Usluge servisiranja hidrauličnih sklopova radnih mašina i servisiranja sistema ubrizgavanja goriva i auto dijagnostike


021-2139-1-17 Sječa, izvoz, iznos


021-1905-1-17 Nabavka namještaja


021-1776-1-17 Nabavka ulja i maziva


021-1970-1-17 Sječa, izvoz, iznos


021-1858-1-17 Sječa, izvoz, iznos


021-1816-1-17 Nabavka nasipnog materijala


021-1627-1-17 Sječa, izvoz, iznos


021-1533-1-17 Tehnički pregledi i vulkanizerske usluge


021-1515-1-17 Sječa, izvoz, iznos


021-1490-1-17 Nabavka boja i lakova


021-1489-1-17 Nabavka kancelarijskog materijala


021-1488-1-17 Nabavka dijelova - kamioni


021-1487-1-17 Nabavka informatičke opreme


021-1485-1-17 Nabavka nafte i naftnih derivata na području općina Bos. Krupa i Cazin


021-1484-1-17 Nabavka bagera021-1492-1-17 Usluge sječe, izvoza, iznosa


021-1279-1-17 Usluge sječe, izvoza, iznosa


021-1022-1-17 Nabavka motornih vozila


021-1025-1-17 Usluge sječe, izvoza, iznosa


021-1051-1-17 Usluge vještačenja


021-867-1-17 Nabavka kopirnih aparata,printera i fax uređaja, sa pripadajućom opremom


021-866-1-17 Radovi bušenja i miniranja na majdanu Bukovača


021-865-1-17 nabavka nasipnopg materijala


021-834-1-17 Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila Volkswagen,Audi i Škoda


021-777-1-17 Nabavka građevinskog, elektro i vodo materijala


021-730-1-17 Nabavka motornih vozila


021-411-1-17 Renoviranje tonera


021-409-1-17 Nabavka robe za kafe kuhinju


021-589-1-17 Nabavka opreme za šumarstvo


021-588-1-17 Nabavka feromona


021-527-1-17 Nabavka obilježavajućih pločica za šumarstvo sa pripadajućom opremom


021-526-1-17 Nabavka grafičkih i knjigovezačkih usluga


021-525-1-17 Pregovarački - Unsko sanske novine


021-201-1-17 Nabavka rez. dijelova LKT


021-200-1-17 Nabavka nafte i naftnih derivata


021-211-1-17 Sječa, izvoz, iznos drvnih sortimenata


021-4125-1-16 Stručne, obrazovne i savjetodavne usluge u šumarstvu021-4126-1-16 Sječa, izvoz, iznos drvnih sortimenata021-3843-1-16 Sječa, izvoz, iznos drvnih sortimenata021-3722-1-16 Sječa, izvoz, iznos drvnih sortimenata021-3505-1-16 Sječa, izvoz, iznos drvnih sortimenata021-3306-1-16 Usluge zdravstvene i socijalne usluge021-3180-1-16 Sječa,izvoz,iznos drvnih sortimenata
021-3178-1-16 Nabavka GPS uređaja
021-3177-1-16 Usluge ispitivanja gromobranske i elektro instalacije
021-3106-1-16 Izvođenje krovopokrivačkih radova
021-3105-1-16 Nabavka fiskalnih kasa
021-3055-1-16 Nabavka nafte i naftnih derivata za općine Bos. Krupa i Ključ
021-2992-1-16 Izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade turske vode021-3013-1/16 Sječa, izvoz, iznos drvnih sortimenata


021-2991-1-16 Nabavka nafte po općinama021-2834-1-16 Nabavka nasipnog materijala021-2837-1-16 Servisiranje VW motornih vozila u garantnom roku021-2840-1-16 Nabavka priključaka za poljoprivredne mašine021-2838-1-16 Nabavka novih auto guma i lanaca021-2835-1/16 Usluge teh. pregleda motornih vozila021-2836-1-16 Izvođenje krovopokrivačkih radova limom021-1851-1-16 Usluge servisiranja Iveco teretnih vozila van garantnog roka


021-2608-1-16 Kamionski put Bjelajske uvale


021-2112-1-16 Oprema za gašenje požara


021-2701-1/16 Sječa, izvoz, iznos drvnih sortimenata


021-2325-1/16 Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila Lada Niva021-2324-1/16 Nabavka pumpe za istakanje i točenje goriva


021-2431-1/16 Sječa, izvoz, iznos drvnih sortimenata021-2346-1/16 Nabavka kancelarijskog materijala


021-2179-1/16 Nabavka rezervnih dijelova za rovokopač JCB 4CX


021-1852-1-16 Usluge servisiranja hidrauličnih sklopova radnih mašina


021-2179-1/16 Nabavka nafte i naftnih derivata Cazin


021-2155-1/16 Osiguranje motornih vozila


021-2109-1/16 Nabavka HTZ opreme


021-2000-1/16 Sječa, izvoz, iznos drvnih sortimenata


021-2144-1/16 Nabavka nasipnog materijala


021-2099-1/16 Nabavka naftnih derivata na području općine Bosanski Petrovac


021-2105-1/16 Nabavka boja i lakova


021-2114-1/16 Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila Jeep i Iveco


021-1850-1/16 Usluge tehničkog pregleda, vulkanizerske usluge i usluge špure


021-1987-1-16 Nabavka alata opreme i materijala


021-1986-1-16 Motorne pile


021-1828-1-16 Ulja i maziva


021-1654-1-16 Nabavka kopir aparata i printera


021-1653-1-16 Nabavka novih autoguma i lanaca

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77280 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik


Rječnik šumarskih pojmova
Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77280 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
FSC logo


©Sva prava zadržana 2015 - ŠPD Unsko - sanske šume d.o.o. Bosanska Krupa