Javne nabavke


021-3770-1-17 Nabavka četiri nova motorna kombi vozila


021-3697-1-17 Usluge servisiranja teretnih motornih vozila marke „IVECO“, van garantnog roka


021-3718-1-17 Sječa, izvoz, iznos

Pitanja vezana za predmet:

1) Da li u obrazac za ponudu stavljamo samo financijsku vrijednost ponude bez mogućeg financijskog odstupanja ili sa financijskim odstupanjem?

2)Da li u obrascu cijena ponude-usluga navodmo količinu i financijsku vrijednost bez mogućeg odstupanja ili sa financijskim odstupanjem?
Odgovor na Vaša pitanja glasi DA sa odstupanjem!

021-3507-1-17 Sječa, izvoz, iznos


021-3488-1-17 Nabavka kancelarijskog materijala


021-3484-1-17 Usluge osiguranja motornih vozila


021-3302-1-17 Sječa, izvoz, iznos


021-3242-1-17 Usluge izrade Studije o uticaju na vode


021-3151-1-17 Usluge remonta servo uređaja i obnavljanja frikcionih elemenata


021-3183-1-17 Usluge servisiranja radnih mašina i vatrogasne cisterne


021-3186-1-17 Nabavka peleta za grijanje


021-3166-1-17 Nabavka motornih pila i rezervnih dijelova


021-3115-1-17 Nabavka rezervnih dijelova


021-3112-1-17 Nabavka novih auto guma i lanaca


021-3175-1-17 Sječa, izvoz, iznos


021-2963-1-17 Nabavka ulja i maziva


021-3089-1-17 Nabavka metalnih polica za arhivu i metalnih ormara za kartoteku, po mjeri


021-3044-1-17 Nabavka alata i opreme


021-3021-1-17 Usluge prevoza ogrijevnog drveta


021-2959-1-17 Usluge revizije financijskih izvještaja


021-2958-1-17 Nabavka informatičke opreme


021-2940-1-17 Sječa, izvoz, iznos


021-2504-1-17 Nabavka nafte Bos. Petrovac


021-2853-1-17 Sječa, izvoz, iznos


021-2598-1-17 Nabavka peleta


021-2561-1-17 Nabavka lima


021-2589-1-17 Sječa, izvoz, iznos


021-2504-1-17 Nabavka nafte i naftnih derivata Bosanski Petrovac


021-2503-1-17 Nabavka kombi vozila


021-2038-1-17 Vulkanizerske usluge


021-2416-1-17 Sječa, izvoz, iznos


021-2325-1-17 Usluge prevoza ogrijevnog drveta


021-2282-1-17 Sječa, izvoz, iznos


021-2196-1-17 Nabavka peći za centralo grijanje na pelet, sa ugradnjom


021-2195-1-17 Nabavka motornih pila i rezervnih dijelova


021-2056-1-17 Usluge izrade projekata za šumske kamionske puteve


021-2055-1-17 Usluge servisiranja radnih mašina i servisiranja vatrogasne cisterne


021-2054-1-17 Usluge servisiranja hidrauličnih sklopova radnih mašina i servisiranja sistema ubrizgavanja goriva i auto dijagnostike


021-2139-1-17 Sječa, izvoz, iznos


021-1905-1-17 Nabavka namještaja


021-1776-1-17 Nabavka ulja i maziva


021-1970-1-17 Sječa, izvoz, iznos


021-1858-1-17 Sječa, izvoz, iznos


021-1816-1-17 Nabavka nasipnog materijala


021-1627-1-17 Sječa, izvoz, iznos


021-1533-1-17 Tehnički pregledi i vulkanizerske usluge


021-1515-1-17 Sječa, izvoz, iznos


021-1490-1-17 Nabavka boja i lakova


021-1489-1-17 Nabavka kancelarijskog materijala


021-1488-1-17 Nabavka dijelova - kamioni


021-1487-1-17 Nabavka informatičke opreme


021-1485-1-17 Nabavka nafte i naftnih derivata na području općina Bos. Krupa i Cazin


021-1484-1-17 Nabavka bagera021-1492-1-17 Usluge sječe, izvoza, iznosa


021-1279-1-17 Usluge sječe, izvoza, iznosa


021-1022-1-17 Nabavka motornih vozila


021-1025-1-17 Usluge sječe, izvoza, iznosa


021-1051-1-17 Usluge vještačenja


021-867-1-17 Nabavka kopirnih aparata,printera i fax uređaja, sa pripadajućom opremom


021-866-1-17 Radovi bušenja i miniranja na majdanu Bukovača


021-865-1-17 nabavka nasipnopg materijala


021-834-1-17 Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila Volkswagen,Audi i Škoda


021-777-1-17 Nabavka građevinskog, elektro i vodo materijala


021-730-1-17 Nabavka motornih vozila


021-411-1-17 Renoviranje tonera


021-409-1-17 Nabavka robe za kafe kuhinju


021-589-1-17 Nabavka opreme za šumarstvo


021-588-1-17 Nabavka feromona


021-527-1-17 Nabavka obilježavajućih pločica za šumarstvo sa pripadajućom opremom


021-526-1-17 Nabavka grafičkih i knjigovezačkih usluga


021-525-1-17 Pregovarački - Unsko sanske novine


021-201-1-17 Nabavka rez. dijelova LKT


021-200-1-17 Nabavka nafte i naftnih derivata


021-211-1-17 Sječa, izvoz, iznos drvnih sortimenata


021-4125-1-16 Stručne, obrazovne i savjetodavne usluge u šumarstvu021-4126-1-16 Sječa, izvoz, iznos drvnih sortimenata021-3843-1-16 Sječa, izvoz, iznos drvnih sortimenata021-3722-1-16 Sječa, izvoz, iznos drvnih sortimenata021-3505-1-16 Sječa, izvoz, iznos drvnih sortimenata021-3306-1-16 Usluge zdravstvene i socijalne usluge021-3180-1-16 Sječa,izvoz,iznos drvnih sortimenata
021-3178-1-16 Nabavka GPS uređaja
021-3177-1-16 Usluge ispitivanja gromobranske i elektro instalacije
021-3106-1-16 Izvođenje krovopokrivačkih radova
021-3105-1-16 Nabavka fiskalnih kasa
021-3055-1-16 Nabavka nafte i naftnih derivata za općine Bos. Krupa i Ključ
021-2992-1-16 Izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade turske vode021-3013-1/16 Sječa, izvoz, iznos drvnih sortimenata


021-2991-1-16 Nabavka nafte po općinama021-2834-1-16 Nabavka nasipnog materijala021-2837-1-16 Servisiranje VW motornih vozila u garantnom roku021-2840-1-16 Nabavka priključaka za poljoprivredne mašine021-2838-1-16 Nabavka novih auto guma i lanaca021-2835-1/16 Usluge teh. pregleda motornih vozila021-2836-1-16 Izvođenje krovopokrivačkih radova limom021-1851-1-16 Usluge servisiranja Iveco teretnih vozila van garantnog roka


021-2608-1-16 Kamionski put Bjelajske uvale


021-2112-1-16 Oprema za gašenje požara


021-2701-1/16 Sječa, izvoz, iznos drvnih sortimenata


021-2325-1/16 Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila Lada Niva021-2324-1/16 Nabavka pumpe za istakanje i točenje goriva


021-2431-1/16 Sječa, izvoz, iznos drvnih sortimenata021-2346-1/16 Nabavka kancelarijskog materijala


021-2179-1/16 Nabavka rezervnih dijelova za rovokopač JCB 4CX


021-1852-1-16 Usluge servisiranja hidrauličnih sklopova radnih mašina


021-2179-1/16 Nabavka nafte i naftnih derivata Cazin


021-2155-1/16 Osiguranje motornih vozila


021-2109-1/16 Nabavka HTZ opreme


021-2000-1/16 Sječa, izvoz, iznos drvnih sortimenata


021-2144-1/16 Nabavka nasipnog materijala


021-2099-1/16 Nabavka naftnih derivata na području općine Bosanski Petrovac


021-2105-1/16 Nabavka boja i lakova


021-2114-1/16 Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila Jeep i Iveco


021-1850-1/16 Usluge tehničkog pregleda, vulkanizerske usluge i usluge špure


021-1987-1-16 Nabavka alata opreme i materijala


021-1986-1-16 Motorne pile


021-1828-1-16 Ulja i maziva


021-1654-1-16 Nabavka kopir aparata i printera


021-1653-1-16 Nabavka novih autoguma i lanaca


021-1652-1-16 Nabavka naftnih derivata na maloprodajnoj pumpi za područje Bosanski Petrovac


021-1651-1-16 Nabavka nafte i naftnih derivata za područje Bosanski Petrovac pretakanjem u cisternu


01-1630-1/16 Usluge izrade projektne dokumentacije za šumske kamionske puteve


021-1569-1-16 Usluge prijevoza ogrijevnog drveta


01-1629-1-16 Sječa izvoz-iznos drvnih sortimenata


021-1363-1-16 Usluge stručnon investitorskog nadzora nad gradnjom objekata


01-1340-1/16 Sječa-izvoz-iznos drvnih sortimenata


1339-7-1-127-3-128/16 Kancelarijski materijal


01-1315-1/16 Sanitarna sječa


021-1011-1/16 Izrada planova


021-954-1/16 Nabavka računara i računarske opreme


021-953-1/16 Prevoz drva


021-950-1/16 Alati i oprema za lovišta


021-949-1/16 Motorne pile


021-948-1/16 Stručni pregled sadnog materijala


01-878-1/16 Usluge sječe-izvoza-iznosa u odjelima 34 i 17 GJ „Grmeč-Palanka“ i 81 i 111 „Grmeč-Mijačica“ Podružnica „Šumarija“ Sanski Most“


01-877-1/16 Usluge sječe-izvoza-iznosa u odjelima 50,106 i 110 GJ „Grmeč-Mijačica“ Podružnica „Šumarija“ Sanski Most


01-814-1-16 Usluge sječe-izvoza-iznosa u odjelima 1, 111 i 122 GJ „Glinica“ Podružnica „Šumarija“ Cazin


01-813-1-16 Usluge sječe-izvoza-iznosa u odjelu 1 GJ„Kladušnica“ Podružnica „Šumarija“ Cazin


021-804-1-16 Nabavka rezervnih dijelova za teretna vozila i građevinske mašine


021-788-1-16 Nabavka feromona01-728-1-16 Nabavka htz opreme01-727-1-16 Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila JEEP i IVECO01-726-1-16 Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila Hyundai, Nissan, Mazda i Ford01-725-1-16 Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila Volkswagen,Škoda i Audi


01-723-1-16 Nabavka građevinskog materijala


01-722-1-16 Nabavka boja i lakova


01-721-1-16 Nabavka roba za kafe kuhinju i sredstava za higijenu


01-715-1-16 Nabavka dijelova za buldozer Libherr 722 Litronic


01-582-1-16 Nabavka pločica za šumarstvo, sa pripadajućom opremom


01-372-1-16 Bankarske usluge

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77280 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik


Rječnik šumarskih pojmova