Javne nabavke


021-2249-1-18 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


021-2248-1-18 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


021-2215-1-18 Poziv za dostavljanje pouda za nabavku usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama Usluge vulkanizacije, špure, pranja motornih vozila i baždacije tahografa

021-2180-1/18 Poziv za dostavljanje pouda za nabavku usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama Usluge tehničkih pregleda motornih vozila

Specifikacije


021-2143-1-18 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


021-2142-1-18 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


021-2144-1-18 Usluge prevoza ogrijevnog drveta


021-2132-1-18 Preg. postupak, Izvođenje dodatnih radova na izgradnji šumskog kaionskog puta Bjelajske uvale, odjeli 38, 44, 45 i 49


021-2130-1-18 Nabavka nafte i naftnih derivata


021-1997-1-18 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


021-1996-4-18 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


021-1978-1-18 Radovi bušenja i miniranja


021-1955-1-18 Usluge prevoza ogr. drveta


021-1878-1-18 LOT Nasipnog materijala, sa utovarom, prijevozom i razgrtanjem za potrebe Podružnice „Šumarija“ Bihać.


021-1821-1-18 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


021-1588-1-18 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


021-1589-1-18 Sječa izvoz iznos (po starom sistemu)


021-1528-1-18 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


021-1492-1-18 Poziv za dostav. ponuda, Izjave, Nacrti ugovora i teh.specifikacije za oglas Usluge tehničkog pregleda, vulkanizerske usluge, usluge baždiranja tahografa i pranja mot.vozila


021-1473-1-18 Nabavka HTZ opreme


021-1468-1-18 Radovi miniranja


021-1467-1-18 Nabavka rezervnih dijelova


021-1415-1-18 Nabavka nafte i naftnih derivata Bos. Krupa i Cazin


021-1393-1-18


021-1390-1-18 Usluge prevoza ogrjevnog drveta


021-1414-1-18 Sječa-izvoz-iznos (po nstarom sistemu)


021-1413-1-18 Sječa izvoz iznos (po novom sistemu)


021-1394-1-18 Nabavka nasipnog materijala


021-1291-1-18 Nabavka nafte i naftnih derivata za Bihać i S.Most


021-1253-1-18 Nabavka kopirnih aparata, printera i fax aparata


021-1251-1-18 Nabavka građevinskog, vodomaterijala i vodomaterijala


021-1273-1-18 Nabavka rezervnih dijelova za Volkswagen, Audi i Škoda motorna vozila


021-1241-1-18 Sječa, izvoz, iznos (po novom sistemu)


021-1155-1-18


021-1111-1-18


021-980-1-18 Usluge stručnog usavršavanja


021-979-1-18 Usluge reprezentacije, usluge restorana i hotela


021-978-1-18 Notarske usluge


021-1008-1-18 Nabavka ulja i maziva.


021-1086-1-18 Sječa, izvoz, iznos (po novom sistemu)


021-961-1-18 Nabavka HTZ opreme.


021-932-1-18 Sječa, izvoz, iznos (po starom sistemu)


021-931-1-18 Sječa, izvoz, iznos (po novom sistemu)


021-934-1-18 Nabavka sredstava za kafe kuhinju i sredstava za higijenu

021-933-1-18 Usluge renoviranja tonera.


021-924-1-18


021-881-1-18 Nabavka nasipnog materijala


021-784-1-18 Radovi na adaptaciji zgrade na radilištu „Turske vode“


021-779-1-18 Sječa, izvoz, iznos (po novom sistemu)


021-780-1-18 Sječa, izvoz, iznos (po starom sistemu)


021-722-1-18 stručni pregled proizvodnje sadnog materijala i pregled sjemenskih sastojina. (Pregovarački postupak)


021-658-1-18 Nabavka opreme za šumarstvo


021-650-1-18 Sječa, izvoz, iznos (po starom sistemu)


021-607-1-18 Sječa, izvoz, iznos (po novom sistemu)


021-603-1-18 Nabavka jednog novog teretnog motornog vozila sa dizalicom i prikolicom.


021-445-1-18 Usluge izvršenja knjigovezačkih i grafičkih usluga.


021-488-1-18 Nabavka kancelarijskog materijala


021-444-1-18 Sječa, izvoz, iznos (po starom sistemu)


021-443-1-18 Sječa, izvoz, iznos (po novom sistemu)


021-362-1-18 Nabavka jednog novog buldozer-gusjeničar


021-185-1-18 Nabavka feromona


021-109-1-18 Nabavka rezervnih dijelova za LKT traktore


021-108-1-18 Nabavka alata, opreme i materijala za rasadnik i lovište


021-86-1-18 Nabavka obilježavajućih pločica za šumarstvo, sa pripadajućom opremom


021-85-1-18


021-78-1-18 Sječa, izvoz, iznos


021-77-1-18 Sječa, izvoz, iznos


021-3770-1-17 Nabavka četiri nova motorna kombi vozila


021-3697-1-17 Usluge servisiranja teretnih motornih vozila marke „IVECO“, van garantnog roka


021-3718-1-17 Sječa, izvoz, iznos

Pitanja vezana za predmet:

1) Da li u obrazac za ponudu stavljamo samo financijsku vrijednost ponude bez mogućeg financijskog odstupanja ili sa financijskim odstupanjem?

2)Da li u obrascu cijena ponude-usluga navodmo količinu i financijsku vrijednost bez mogućeg odstupanja ili sa financijskim odstupanjem?
Odgovor na Vaša pitanja glasi DA sa odstupanjem!

021-3507-1-17 Sječa, izvoz, iznos


021-3488-1-17 Nabavka kancelarijskog materijala


021-3484-1-17 Usluge osiguranja motornih vozila


021-3302-1-17 Sječa, izvoz, iznos


021-3242-1-17 Usluge izrade Studije o uticaju na vode


021-3151-1-17 Usluge remonta servo uređaja i obnavljanja frikcionih elemenata


021-3183-1-17 Usluge servisiranja radnih mašina i vatrogasne cisterne


021-3186-1-17 Nabavka peleta za grijanje


021-3166-1-17 Nabavka motornih pila i rezervnih dijelova


021-3115-1-17 Nabavka rezervnih dijelova


021-3112-1-17 Nabavka novih auto guma i lanaca


021-3175-1-17 Sječa, izvoz, iznos


021-2963-1-17 Nabavka ulja i maziva


021-3089-1-17 Nabavka metalnih polica za arhivu i metalnih ormara za kartoteku, po mjeri


021-3044-1-17 Nabavka alata i opreme


021-3021-1-17 Usluge prevoza ogrijevnog drveta


021-2959-1-17 Usluge revizije financijskih izvještaja


021-2958-1-17 Nabavka informatičke opreme


021-2940-1-17 Sječa, izvoz, iznos


021-2504-1-17 Nabavka nafte Bos. Petrovac


021-2853-1-17 Sječa, izvoz, iznos


021-2598-1-17 Nabavka peleta


021-2561-1-17 Nabavka lima


021-2589-1-17 Sječa, izvoz, iznos


021-2504-1-17 Nabavka nafte i naftnih derivata Bosanski Petrovac


021-2503-1-17 Nabavka kombi vozila


021-2038-1-17 Vulkanizerske usluge


021-2416-1-17 Sječa, izvoz, iznos


021-2325-1-17 Usluge prevoza ogrijevnog drveta


021-2282-1-17 Sječa, izvoz, iznos


021-2196-1-17 Nabavka peći za centralo grijanje na pelet, sa ugradnjom


021-2195-1-17 Nabavka motornih pila i rezervnih dijelova


021-2056-1-17 Usluge izrade projekata za šumske kamionske puteve


  021-2056-1-17 Usluge izrade projekata za šumske kamionske puteve


  021-2055-1-17 Usluge servisiranja radnih mašina i servisiranja vatrogasne cisterne


  021-2054-1-17 Usluge servisiranja hidrauličnih sklopova radnih mašina i servisiranja sistema ubrizgavanja goriva i auto dijagnostike


  021-2139-1-17 Sječa, izvoz, iznos


  021-1905-1-17 Nabavka namještaja


  021-1776-1-17 Nabavka ulja i maziva


  021-1970-1-17 Sječa, izvoz, iznos


  021-1858-1-17 Sječa, izvoz, iznos


  021-1816-1-17 Nabavka nasipnog materijala


  021-1627-1-17 Sječa, izvoz, iznos


  021-1533-1-17 Tehnički pregledi i vulkanizerske usluge


  021-1515-1-17 Sječa, izvoz, iznos


  021-1490-1-17 Nabavka boja i lakova


  021-1489-1-17 Nabavka kancelarijskog materijala


  021-1488-1-17 Nabavka dijelova - kamioni


  021-1487-1-17 Nabavka informatičke opreme


  021-1485-1-17 Nabavka nafte i naftnih derivata na području općina Bos. Krupa i Cazin


  021-1484-1-17 Nabavka bagera  021-1492-1-17 Usluge sječe, izvoza, iznosa


  021-1279-1-17 Usluge sječe, izvoza, iznosa


  021-1022-1-17 Nabavka motornih vozila


  021-1025-1-17 Usluge sječe, izvoza, iznosa


  021-1051-1-17 Usluge vještačenja


  021-867-1-17 Nabavka kopirnih aparata,printera i fax uređaja, sa pripadajućom opremom


  021-866-1-17 Radovi bušenja i miniranja na majdanu Bukovača


  021-865-1-17 nabavka nasipnopg materijala


  021-834-1-17 Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila Volkswagen,Audi i Škoda


  021-777-1-17 Nabavka građevinskog, elektro i vodo materijala


  021-730-1-17 Nabavka motornih vozila


  021-411-1-17 Renoviranje tonera


  021-409-1-17 Nabavka robe za kafe kuhinju


  021-589-1-17 Nabavka opreme za šumarstvo


  021-588-1-17 Nabavka feromona


  021-527-1-17 Nabavka obilježavajućih pločica za šumarstvo sa pripadajućom opremom


  021-526-1-17 Nabavka grafičkih i knjigovezačkih usluga


  021-525-1-17 Pregovarački - Unsko sanske novine


  021-201-1-17 Nabavka rez. dijelova LKT


  021-200-1-17 Nabavka nafte i naftnih derivata


  021-211-1-17 Sječa, izvoz, iznos drvnih sortimenata


  021-4125-1-16 Stručne, obrazovne i savjetodavne usluge u šumarstvu  021-4126-1-16 Sječa, izvoz, iznos drvnih sortimenata  021-3843-1-16 Sječa, izvoz, iznos drvnih sortimenata  021-3722-1-16 Sječa, izvoz, iznos drvnih sortimenata  021-3505-1-16 Sječa, izvoz, iznos drvnih sortimenata  021-3306-1-16 Usluge zdravstvene i socijalne usluge  021-3180-1-16 Sječa,izvoz,iznos drvnih sortimenata
  021-3178-1-16 Nabavka GPS uređaja
  021-3177-1-16 Usluge ispitivanja gromobranske i elektro instalacije
  021-3106-1-16 Izvođenje krovopokrivačkih radova
  021-3105-1-16 Nabavka fiskalnih kasa
  021-3055-1-16 Nabavka nafte i naftnih derivata za općine Bos. Krupa i Ključ
  021-2992-1-16 Izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade turske vode

  Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
  Radnička bb, 77280 Bos. Krupa
  T: + 387 (0)37 476 901
  F: + 387 (0)37 476 929
  [email protected]
  Cjenovnik


  Rječnik šumarskih pojmova
  Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
  Radnička bb, 77280 Bos. Krupa
  T: + 387 (0)37 476 901
  F: + 387 (0)37 476 929
  [email protected]
  FSC logo


  ©Sva prava zadržana 2015 - ŠPD Unsko - sanske šume d.o.o. Bosanska Krupa