O nama


Puni naziv našeg poduzeća je ŠUMSKO PRIVREDNO DRUŠTVO «Unsko - sanske šume» d.o.o. sa sjedištem u Bosanskoj Krupi, Ul. Radnicka bb.
Skupština Unsko - sanskog Kantona je osnovala ovo privredno društvo radi ostvarivanja posebnog državnog i općeg interesa u gospodarenju državnim šumama i šumskim zemljištem na teritoriju Unsko-sanskog kantona.

ŠPD "Unsko - sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa je jedinstven pravni subjekt koji posluje putem Direkcije društva i poslovnih jedinica.

ŠPD van sjedišta ima sedam podružnica od toga pet podružnica "ŠUMARIJA", Podružnicu "Rasadnik" Cazin, Podružnica "Građenje, mehanizacija i održavanje" Bosanski Petrovac i iste nemaju svojstvo pravnog lica ali se upisuju u registar društva gdje je upisano ŠPD.
U okviru Direkcije je formiran Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa i deset sektora koji objedinjuju poslovanje ŠPD-a, opslužuju podružnice, ali imaju i samostalan djelokrug rada.
Direkcija i podružnice su komunikacijski uvezane. U toku je postupak kompletnog umrežavanja, iako dislociranost poslovnih jedinica iziskuje i određene troškove koji su i dalje prisutni bez obzira na stepen uvezanosti a vezani su za specifičnu djelatnost ŠPD-a. 

Djelatnosti kojima se bavimo:

 • Lov, stupicarenje (traperstvo) i briga o divljaci ukljucujuci i odgovarajuce usluge
 • Uzgoj i zaštita šuma
 • Iskorištavanje šuma
 • Šumarske usluge
 • Vađenje šljunka i pijeska
 • Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta
 • Proizvodnja gotove betonske smjese
 • Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
 • Trgovina drvetom na veliko 
 • Trgovina na veliko gradevinskim materijalom i sanitarnom opremom (pijeskom, šljunkom, gipsom)
 • Trgovina na malo proizvodima od drva, pluta i pruca
 • Trgovina na malo gorivima-trgovina na malo loživim uljem za kućanstvo, plinom u bocama, ugljenom i ogrijevnim drvetom
Misija
Održivo (ujednačeno, neprekidno i dugoročno) gospodarenje šumskim ekosistemima na području USK-a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, promjenjivim zahtjevima društveno-političkog okruženja i karakterom šumskih resursa kao javnog dobra.

Vizija
Postati lider u FBiH u praćenju svjetskih trendova u sektoru šumarstva, primjeni dostignuća šumarske nauke u praksi i posvećenosti, poštivanju međunarodnih principa i kriterija gospodarenja šumskim resursima.

Pravni status naše firme je DRUŠTVO OGRANIČENE ODGOVORNOSTI SA VEĆINSKIM DRŽAVNIM KAPITALOM,
IDENTIF. BROJ: 4263074140004


Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik

Licitacije / Nabavke


Rječnik šumarskih pojmova
Procedura pravedne
kompezacije