April - mjesec čistoće u Cazinu: Apel nadležnim da se obračunaju sa onima koji narušavaju i zagađuju okoliš

04.04.2019. - Referent informisanja

Ekološka akcija pod nazivom „april-mjesec čistoće“ koja se već dugi niz godina organizuje u brojnim općinama BiH tokom mjeseca aprila,  zvanično je otpočela. Jedan od gradova, koji je na neki način postao prepoznatljiv po učešću u ovoj akciji je Cazin, gdje ovdašnja općina, javna preduzeća i brojna udruženja i organizacije daju svoj doprinos čišćenju i uljepšavanju okoliša. Među brojnim savjesnim pojedincima i organizacijama koji već tradicionalno ovoj akciji daju svoj doprinos, ubrajaju se i zaposlenici   Podružnice  "Šumarija"  Cazin.

Ovi vrijedni ljubitelji zdrave i čiste sredine  potrudili su se da, ove godine,  budu zapamćeni  kao jedni od najvrijednijih i najaktivnijih. Svoju namjeru pretočili su u djelo i u srijedu 3. aprila otpočeli su sa akcijom uklanjanja smeća na lokalitetu Bašče - Donja Koprivna u općini Cazin gdje su pored regionalne ceste Cazin-Bužim prikupili oko 20 m3 različitog otpada. Svoj doprinos dali su i zaposlenici JKP „Čistoća“ Cazin koji su prikupljeno smeće odvezli na deponiju.

Akcija „april-mjesec čistoće“ u  Podružnici  "Šumarija" Cazin bit će nastavljena i u narednim danima. Naši savjesni šumari, planirali su da krajem aprila provedu sličnu akciju čišćenja putnog pravca Gornja Koprivna - Karaula. Ovakvim konkretnim aktivnostima, naši šumari pokazali su da nije dovoljno samo pričati o zaštiti prirode, već da treba prionuti na posao i naš okoliš učiniti ljepšim i naprednijim. Šumari su uputili i važnu poruku, kojom se traži od građana da otpad  odlažu na predviđena mjesta, a od nadležnih organa da i oni daju svoj doprinos očuvanju zdrave životne sredine. Nadležnim je ovom  prilikom upućen i apel da  počnu napokon kažnjavati sve oni koji nesavjesno narušavaju i uništavaju čovjekovu okolinu. 
Podijeli: