JAVNI POZIV ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA PUTEM LICITACIJE

22.12.2020. - Referent informisanja
Na osnovu člana 8., 9., 10. i 11. Procedure o privremenom oduzimanju (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zapljenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa 2018. godine, Cjenovnika za prodaju roba i usluga  ŠPD „UNSKO-SANSNKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa 22.12.2020.godine, Komisija pokreće postupak prodaje Licitacije putem Javnog poziva koje možete preuzeti ovdje za:
Podijeli: