Javni konkurs za izbor i iimenovanje izvršnih direktora

19.05.2023. - Referent informisanja
Na osnovu člana 8. i člana 9. stav (1) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH i člana 43., 54., i 62. Statuta ŠPD "Unsko - sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa, Nadzorni odbor ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa raspisuje Javni konkurs za imenovanje izvršnih direktora - članova Uprave ŠPD "Unsko - sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa koji možete preuzeti ovdje.


Podijeli: