Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

08.11.2019. - Referent informisanja
Na osnovu člana 65. Statuta ŠPD "Unsko - sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa, člana 20a stav (1) i (2) Zakona o radu FBiH ("Službene novine FBiH" broj 26/16 i 89/18), člana 13. Pravilnika o radu ŠPD "Unsko - sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa i Odluke o raspisivanju javnog oglasa broj: 021-176-116 od 05.11.2019. godine, ŠPD "Unsko - sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme koji možete u potpunosti preuzeti ovdje.


Podijeli: