LICITACIJA ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA

24.07.2020. - Referent informisanja

Na osnovu člana 8., 9., 10. i 11. Procedure o privremenom oduzimanju (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zapljenjenih drvnih sortimenata  i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. BOSANSKA KRUPA od 29.01.2019. godine, Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. BOSANSKA KRUPA broj 011-3488-3/19 iz novembra 2019. godine, Komisija pokreće postupak prodaje Licitacije putem Javnog poziva koji možete preuzeti ovdje.
Podijeli: