Majske kiše uzrokovale ogromne štete i na šumskim kamionskim putevima - Sanacija još u toku

27.06.2019. - Referent informisanja

  Prema snimljenom stanju na terenu, štete pričinjene na šumskim kamionskim putevima procijenjene su na 135.750 KM

 

Mjesec maj ove godine, ne samo u našoj zemlji već i šire, ostat će upamćen po obilnim padavinama koje su uzrokovale izlijevanje rijeka, plavljenje stambenih objekata i poljoprivrednih površina. Obilne padavine uzrokovale su brojne probleme i šumarskim poduzećima. Konkretno u ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa ističu kako su kiše izazvale bujice usljed čega je došlo do pojave klizišta i velikih oštećenja na kolovoznoj konstrukciji gornjeg sloja šumskih kamionskih puteva. Zbog nastalih šteta bilo je neophodno pristupiti hitnoj sanaciji na dionicama koje se koriste za prijevoz šumskih drvnih sortimenata do kupaca ŠPD-a.

Uposlenici Podružnice „Građenja, mehanizacije i održavanja“ Bosanski Petrovac snimili su stanje i poduzeli konkretne radnje kako bi putevi što prije bili prohodni i bezbjedni za nastavak proizvodnje.

-          Obilaskom terena utvrdili smo nastala oštećenja i uradili Plan sanacije šumskih kamionskih puteva s ciljem dovođenja istih u stanje mogućeg korištenja tj. sigurnog odvijanja saobraćaja kako bi se održao kontinuitet proizvodnje. Sanacija šumskih kamionskih puteva zahtijeva u prvom redu nasipanje puteva kamenim nasipnim materijalom, planiranje nasipnog materijala, čišćenje rigola i sanaciju klizišta. Svi pravci šumskih kamionskih puteva, koji su za vrijeme obilnih padavina bili blokirani su osposobljeni ali još nisu dovedeni u odgovarajuće stanje, te je potrebno  poduzeti adekvatne mjere na njihovoj  sanaciji, odnosno rekonstrukciji, zavisno od stepena oštećenja. S velikim naporima se do danas obezbjeđivala prohodnost puteva. Stalno se interveniše na šumskim kamionskim putevima obzirom da su još uvijek ugrožena klizištem te se kontinuirano radi na osposobljavanju istih, ističe Esad Družić, upravnik Podružnice „Građenja, mehanizacije i održavanja“ Bosanski Petrovac.

Štete nastala uslijed obilnih padavina na šumskim kamionskim putevima procijenjene su na 136.750 KM. Sukladno usvojenom Planu slijedi dalja sanacija kako bi se putevi doveli u prijašnje stanje.     
Podijeli: