Obavijest o vremenu rada blagajni ŠPD-a u vremenu pandemije;

25.03.2020. - Referent informisanja
U svjetlu trenutne situacije i aktivnosti koje se provode sa ciljem borbe protiv širenja corona virusa, ŠPD Unsko-sanske šume rade smanjenim kapacitetom. S tim u vezi , blagajne u podružnicama Unsko-sanskih šuma će raditi po slijedećem rasporedu u vrijeme trajanja pandemije kako slijedi:

Šumarija Bihać - Utorak i četvrtak u vremenu od 08:00-11:00 sati
Šumarija Bos. Petrovac - Ponedeljak i četvrtak vremenu od 08:00-11:00 sati
Šumarija Bos. Krupa - Ponedeljak i četvrtak vremenu od 08:00-11:00 satić
Šumarija Sanski Most- Utorak i četvrtak u vremenu od 08:00-11:00 sati
Šumarija Ključ - Utorak i četvrtak u vremenu od 08:00-11:00 sati
Šumarija Cazin - Srijeda i petak u vremenu od 08:00-11:00 satiPodijeli: