Obilježen Dan planete Zemlje

23.04.2019. - Referent informisanja

Sektor za ekologiju i zaštitne šume je povodom 22.aprila-Dana planete Zemlje proveo akciju uklanjanja otpada kojeg su bacili nesavjesni i neodgovorni građani u šumama na području „Šumarije“ Bosanski Petrovac. Akciji su se pridružili i uposlenici Podružnice „Šumarija“ Bosanski Petrovac, Elida Jašarević - Poslovođa uzgoja i zaštite šuma i Zemir Ferizović - Čuvar šuma. Uklanjanje otpada provedeno je u odjelu 201 G.J. „Grmeč - Bosanski Petrovac“  i odjelu 70 G.J. „Osječenica-Bosanski Petrovac“. Prikupljeno je 18 kubika različitog plastičnog i metalnog otpada koje je bilo bačeno u šumu i pored putnih komunikacija. Prikupljeni otpad je odvežen na gradsku deponiju općine Bosanski Petrovac.

Podijeli: