Odlično finansijsko poslovanje ŠPD-a

14.11.2018. - Referent informisanja
ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa je Rebalanskom plana rada i poslovanja za 2018. Godinu planiralo prihode u iznosu od 32.071.323 KM. Prihodi bi trebali biti ostvareni prodajom šumskih drvnih sortimenata u količini od 381.861 m3, izgradnjom 6,2 km kamionskih puteva u vlastitoj režiji , prodajom proizvoda iz seperacije, proizvodnjom šumskih sadnica i ostalim prihodima. Uvidom u privremene finansijske pokazatelje ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa  je u periodu od 01.01.-30.09.2018. godine evidentiralo prihod od 23.889.473,91 KM i rashod od 22.584.782,00 KM. Na ostvarenju evidentiranih prihoda u ovom periodu bilo je angažovano 680 radnika na bazi sati rada.  Razlika evidentiranih prihoda i rashoda u prvih devet mjeseci je rezultat ostvarene dobiti u iznosu od 1.304.692,00 KM.  
Uprava ŠPD-a na svojoj zadnjoj sjednici donijela je zaključak kojim se utvrđuje najniža satnica za obračun plate u iznosu 2,90 KM po satu, počev od mjeseca oktobra 2018. godine, te obzirom na izvršenje proizvodnje za mjesec oktobar koje je veće za 11% od planiranog, kao i izvršenje proizvodnje za period I-X 2018. godine u iznosuod  99 %, da se dodatnom analizom predloži isplata manje isplaćene plate radnicima za ovaj period.

Na osnovu navedenih pokazatelja možemo zaključiti da je ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa u peridu od 01.01.2018 do 30.09. 2018. godine izuzetno dobro poslovalo, za što su zaslužni kako članovi Uprave, tako i svi zaposleni unutar ŠPD-a.  S obzirom da se predočeni finansijski pokazatelji odnose na period od prvih devet mjeseci poslovne 2018. godine, a svi raspoloživi podaci govore da je da je ŠPD i u mjesecu oktobru poslovalo uspješno, možemo očekivati da će konačni rezultat poslovanja ŠPD-a do kraja poslovne godine biti još bolji. 

Podijeli: