Preuzimanje dugovanja d.o.o ŠIP "UNA" Bos. Krupa prema IBF Sarajevo u cilju spriječavanja stečajnog postupka ŠIP UNA

29.08.2005. - Referent informisanja
Preuzimanje dugovanja d.o.o ŠIP Preuzimanje dugovanja d.o.o ŠIP "UNA" Bos. Krupa prema IBF Sarajevo u cilju sprječavanja stečajnog postupka, tema je sastanka održanog u utorak 19.jula 2005.godine u prostorijama direkcije ŠPD Unsko-sanske šume d.o.o. Bos.Krupa. Sastanku su prisustvovali direktor ŠPD Đevad Muslimović, predsjednik Nadzornog odbora ŠPD mr.Nevzet Veladžić, načelnik općine Bos.Krupa Hamdija Grošić, te predstavnici "UNA-OM" d.o.o. Bos.Krupa Haris Terzimehić i Lucija Vlahović...Preuzimanje dugovanja d.o.o ŠIP "UNA" Bos. Krupa prema IBF Sarajevo u cilju sprječavanja stečajnog postupka, tema je sastanka održanog u utorak 19.jula 2005.godine u prostorijama direkcije ŠPD Unsko-sanske šume d.o.o. Bos.Krupa. Sastanku su prisustvovali direktor ŠPD Đevad Muslimović, predsjednik Nadzornog odbora ŠPD mr.Nevzet Veladžić, načelnik općine Bos.Krupa Hamdija Grošić, te predstavnici "UNA-OM" d.o.o. Bos.Krupa Haris Terzimehić i Lucija Vlahović.

U uvodnom izlaganju prisutnima se obratio načelnik općine Bosanska Krupa koji je istakao sveopći interes i važnost zaustavljanja stečajnog postupka ŠIP „Una“ te obećao punu podršku općine u rješavanju ove problematike. U svom obraćanju Lucija Vlahović obrazložila je detalje sastanka u Sarajevu sa menadžmentom IBF Sarajevo i spremnost otkupa hipotekarnog duga preduzeća ŠIP „Una“. Prema riječima g-đe Vlahović, spremnost na otkup duga zavisi od dobivanja garancije od mkenadžmenta ŠPD USŠ da će „Una-om“ godišnje dobivati najmanje 20.000 m3 bukovih i eventualno dio drugih vrsta lišćara i četinara sa regulisanim ugovorenim dinamikama i isporukama. Bez ovakve garancije „Una-om“ nije spremna ući u novu investiciju i zapošljavanje. Direktor ŠPD USŠ Đevad Muslimović, u svom izlaganju pohvalno se izrazio na poslovnu saradnju sa Una-om d.o.o koja regularno i na vrijeme izvršava sve preuzete obaveza i na inicijativu o eventualnoj novoj investiciji „Una-om“ d.o.o. Također, direktor se isto tako ogradio od mogućnosti davanja garancije za tražene količine, jer još uvijek postoje određeni problemi u realizaciji planirane i povećane dinamike. Direktor „Una-om“ d.o.o ukazao je i obrazložio sve poteškoće i negativne efekte diskontinuiteta isporuke sirovine i finansijske posljedice izazvane u sadašnjem trenutku , bez obzira što je količina po ugovoru postignuta u ljetnom periodu.

Predsjednik Nadzornog odbora ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o Bos.Krupa Nevzet Veladžić je također podržao pokušaj spriječavanja stečajnog postupka Šip Una. Istakao je da zahtjev Una-om d.o.o nije nerealan, jer preuzimanjem pogona ŠIP Una d.o.o i njihovih predviđenih količina sirovine, uz male napore mo-e biti izvodiv, te da o svemu treba raspraviti na sjednici Nadzornog odbora.
Podijeli: