Prodaja celuloznog drveta

06.02.2006. - Referent informisanja
Prodaja celuloznog drvetaOglašavamo prodaju četinarske celuloze u dugom i četinarske cijepane celuloze (1-2m) na područjima (lokacijama) šumarija...Oglašavamo prodaju četinarske celuloze u dugom i četinarske cijepane celuloze (1-2m) na područjima (lokacijama) šumarija.
LOKACIJA
Cetinarska celuloza (m3)
Cetinarska celuloza cijepana (m3)
Bos. Krupa
1.134
1.667
Bos. Petrovac
1.824
4.336
Kljuc
320
1.133
Sanski Most
2.102
2.968
Bihac
127
955
UKUPNO
5.507
11.059

Po cijeni od 58,50 KM/m3 za četinarsku celulozu u dugom, te 36,30 KM/m3 za četinarsku celulozu cijepanu (I-II klasa) i 21,10 KM/m3 za četinarsku celulozu cijepanu (III klasa) .
Podijeli: