Snažan vjetar uzrokovao štete ŠPD-u

30.03.2006. - Referent informisanja
Snažan vjetar uzrokovao štete ŠPD-uŠtetni orkanski vjetar koji je puhao 26 i 27. novembra 2005.godine, „Unsko-sanskim šumama“ uzrokovao je velike štete i nevolje a koje se ogledaju pojavom vjetroizvala i vjetroloma...Štetni orkanski vjetar koji je puhao 26 i 27. novembra 2005.godine, „Unsko-sanskim šumama“ uzrokovao je velike štete i nevolje a koje se ogledaju pojavom vjetroizvala i vjetroloma. Najveće štete pričinjene su u Podružnici „Šumarija“ Ključ u rejonu Kozarice (uzvišenje nadmorske visine 787 m) koje je direktno pogodio orkanski vjetar zapadnog i jugozapadnog kvadranta. Svi ugroženi odjeli nalaze se u Gospodarskoj jedinici „Šiša-Palež“ u kojima je utvrđena visina štete od 880 m3 krupnog drveta.

Vjetrolomi i vjetroizvale primjećene su i u Podružnici „Šumarija“ Sanski Most u G.J. „Grmeč-Mijačica“ gdje su utvrđeni prelomi manjih grupa stabala jele i smrče. Sekcija za projektovanje iz Sanskog Mosta , pregledom terena utvrdila je oko stotinu polomljenih stabala čija drvna masa iznosi oko 200 m3. Stabla su neravnomjerno raspoređena u više odjela i to u 122,123,126,127,119/1, 119/2, 117 i 118. odjelu. Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa također se suočio sa razornim vjetrom. Na području G.J „Risovac-Krupa“ utvrđen je veći broj prelomljenih i izvaljenih stabala u odjelima 70,71,74/2,75,81,83/1,80,98,60,61,i 63 čija prociojenjena drvna masa iznosi 150 m3. Od ove mase sanirano je 48,24 m3 i to u odjelima 71,83/1,74/2,75,81,98 i 63. Doznaka i sanacija svih oštećenih odjela po podružnicama bit će realizovana čim to dozvole vremenski uslovi ali obavezno prije početka vegetacije.
Podijeli: