Snijeg ponovo obustavio proizvodnju u Unsko-sanskim šumama

01.02.2019. - Referent informisanja

Snježne padavine koje su krajem 2018-te i početkom 2019. godine pogodile područje Unsko-sanskog kantona, skoro u potpunosti su zaustavili odvijanja proizvodnje u ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa. Najteže stanje je u podružnicama „Šumarijama“ Bihać, Bosanski Petrovac , Sanski Most i Ključ gdje se visina snježnog pokrivača kreće od 40 do 80 centimetara. Iako je krajem januara i početkom februara 2019. godine došlo do povećanja temperatura, visina snježnog pokrivača i dalje je  velika pa će proizvodnja šumskih drvnih sortimenata morati  da sačeka povoljnije vremenske uslove.

U  Podružnici "Šumarija" Bihać visina snijega kreće se od 60 do 80 centimetara zavisno od terena što u potpunosti onemogućava izvođenje radova na sječi, izvozu i iznosu drvnih sortimenata.  S obzirom da su putni pravci prema Hrgaru znatnim dijelom prohodni  za kamione bez prikolica, otprema šumskih drvnih sortimenata vrši se u rejonu Mašinovih dolina na Hrgaru.  Kako se intenzivnije radi na uklanjanju snijega u ovoj podružnici,  za očekivati je da će od ponedjeljka  4. februara biti omogućen saobraćaj i za kamione s prikolicom, kao i transport drvnih sortimenata iz nekih odjela na Plješevici.

Proizvodnja drvnih sortimenata u Podružnici "Šumarija" Bosanski Petrovac također je obustavljena zbog velikog snijega čija  visina prelazi 70 centimetara. Otprema drvnih sortimenata, zadnje sedmice u januaru,  iako u krajnje otežanim uslovima, realizovana je u količini od oko 1200 m3.  Čišćenje puteva u ovoj podružnici  vrši se u više pravaca od kojih je najaktuelniji put prema Crnom vrhu. Trenutno je  prohodna i glavna  ceste prema Oštrelju, kao i putni pravac od Bravskog prema Tavanima i Milinoj dolini.     

U  Podružnici "Šumarija" Cazin proizvodnja drvnih sortimenata također je obustavljena. S obzirom da je početkom februara došlo do otopljenja, visina snijega ubrzano se smanjuje i kreće se do 20 centimetara zavisno od terena. Iako je posljednjih dana otprema vršena u ovoj podružnici, trenutno je obustavljena, ne zbog snijega, nego zbog oštećenih puteva.

Snijeg visine od 40 do 50 centimetara zaustavio je i proizvodnju šumskih drvnih sortimenata u  Podružnica "Šumarija" Ključ . Otprema je vršena u manjim količinama. Većina šumskih puteva i dalje je neprohodna za kamione. Dionica puta od Laništa prema Pištalima trenutno je prohodna .  Od ponedjeljka  4. februara očekuje se intervencija Podružnice "Građenje, mehanizacija i održavanje" iz  Bosanskog Petrovca,  koja će se uključiti u aktivnosti oko čišćenja puteva, kako bi se omogućio pristup drvnim sortimentima koji se u značajnijoj količini nalaze na međustovarištima.

U Pogonu gospodarenja za općinu Bosanska Krupa sječa, izvoz i iznos šumskih drvnih sortimenata  su obustavljeni zbog snijega čija visina iznosi oko 30 centimetara. S obzirom da se intenzivno radilo na održavanju saobraćajnica,  50 posto  šumskih kamionskih puteva trenutno je prohodno. Otprema šumskih drvnih sortimenata vrši se sa međustovarišta u radilištu Bjelajske uvale.

Teško stanje evidentirano je i u Podružnici "Šumarija" Sanski Most, u kojoj su radovi na sječi izvozu i iznosu šumskih drvnih sortimenata obustavljeni zbog velikog snijega čija se visina kreće od 60 do 70 centimetara.  Dio putnih pravaca u ovoj podružnici prohodan je za kamione pa je  otprema drvnih sortimenata moguća u nižim odjelima u radilištima Majdan i Mulež.  S obirom da je u međuvremenu došlo do otapanja snijega, planirano je da od ponedjeljka  4. februara ove godine, Podružnica  „Šumarija“ Sanski Most vlastitom radnom snagom otpočne sa radovima na sječi drvnih sortimenata u koju bi bile uključene tri partije sjekača.  
Podijeli: