U planu zimsko čišćenje 464 km šumskih kamionskih puteva

14.01.2019. - Referent informisanja

Zima je stigla u pravom smislu riječi, ne samo kalendarski. Snijeg se u nizinama nije zadržao predugo ali u šumi, prvenstveno višim predjelima, ga ima prilično i neophodno je svakodnevno održavanje šumskih puteva kako bi prohodnost bila dobra. Održavanje šumskih kamionskih puteva u zimskim uvjetima od izuzetne je važnosti za proces proizvodnje ŠPD Unsko-sanske šume d.o.o. Bosanska Krupa a za taj dio poslova zadužena je Podružnica Građenja, mehanizacije i održavanja sa sjedištem u Bosanskom Petrovcu.

Pod održavanjem šumskih kamionskih puteva u zimskim uvjetima podrazumjevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti puteva za režim saobraćaja u zimskim uvjetima.

Zimska služba spremna

 Zimska služba počinje sa radom uvođenjem pripravnosti zavisno od očekivanih vremenskih uvjeta. Pripravnost zimske službe je počela od 15.11.2018. godine i trajat će do 15.03.2019. godine, a prema operativnom programu uvodi se stalno dežurstvo, te se osigurava potreban broj radnika i mehanizacije radi neophodnih intervencija. Planom se utvrđuju: pripremni radovi i mjesto pripravnosti kako bih na vrijeme i efektno djelovali na terenu te omogućili nesmetano odvijanje proizvodnje, naglašava Esad Družić, upravnik Podružnice Građenja, mehanizacije i održavanja Bosanski Petrovac.

Uposlenici Podružnice Građenja, mehanizacije i održavanja već su krenuli s određenim aktivnostima.

Od pripremnih radova obavljeno je ili je u toku:

- pregled i servis mehanizacije, vozila koja se angažuju za zimsku službu,

- popuna potrebne opreme i rezervnih dijelova,

- utvrđivanje dionica za zimsko održavanje,

- obilježavanje dionica puta sa štapovima,

Kada su u pitanju mjesta pripravnosti to su:

- Podružnica Šumarija’’ Bosanski Petrovac,

- Podružnica Šumarija’’ Ključ,

- Podružnica Šumarija’’ Bihać,

- Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa,

- Podružnica Šumarija’’ Sanski Most,

- Podružnica Šumarija’’ Cazin.

Dionice puta za čišćenje snijega na području Podružnice Šumarija Bosanski Petrovac su: Bravsko- Perjanovac u dužini od 15 km, Bravsko - Razboj 18 km, Tavani - Tunelska greda 15 km, Bosanski Petrovac - Gorinčani 3 km, Smoljana - Svinjci 12 km, Tavani - Milina dolina 20 km, Krndija - Skakavac 10 km, Oštrelj - Brizgać 15 km, Oštrelj - Tronoški plac 17 km, Oštrelj - Kosijer 20 km, Bosanski Petrovac - Revenik 5 km, Krnjeuša - Vodice 12 km, Krnjeuša - Bjelajske uvale 15 km, Krnjeuša - Rizvanov vrh 20 km, Smoljana - Dronjkuša 12 km, što u ukupnom iznosi 209 km.

Na području Podružnice Šumarija Ključ tokom zimskog održavanja šumskih kamionskih puteva planirano je održavanje jedne dionice puta i to Lanište - Prštale u dužini osam km.

Dionice za čišćenje na području Podružnice Šumarija Bihać su: Hrgar - Kozjen odjel 76 Risovac - Bihać u dužini 18 km, Hrgar - Mašinove doline - Tender 24 km, Hrgar - Lipa - Jado-vičke uvale 32 km, Plješivica - Zavalje - Duga Luka - Džakulinka 22 km.

 

Prioriteti i redosljed intervencija po nalogu naručioca

Dionice šumskih kamionskih puteva planirane zimskim održavanjem na području Pogona gospodarenja za Općinu Bosanska Krupa su: Vranjska - Radičke uvale 10 km, V. Radić - Ciganka - Kneževka 10 km, Podvran - Tabalica - Turska voda - Bukva voda 15 km, Turska voda - Radičke uvale pet km, Krnjeuška cesta - Risova Greda - odjel 11 pet km, Jasenica - Bjelajske uvale 10 km, Bjelajske uvale - Elezovac - Majkića do 10 km, Bjelajske uvale - Paleški vrh II devet km, Baštra - Otoka - Glodina - Ivanjska 10 km, Vojskova - G. Petrovići - odjel 104 dva km, ukupno 86 km.

Na području Podružnice Šumarija Sanski Most zimskim čišćenje planirane su slijedeće dionice: Stanići - Palež - Korčanica 12 km, Palanka - Majkići 10 km, Stanići - Žuti put - Mijačica osam km, Dabar - Crnovode 12 km, Klenovac - Mijačica sedam km, Podovi - Mulež 10 km, ukupno 59 km.

Na području Podružnice Šumarija Cazin u pitanju su slijedeće dionice: Osredak - Dubrava 3 km i Stabandža - Grljevac 3 km, ukupno 6 km.

Kada su u pitanju ostale odredbe, planom zimske službe na nivou ŠPD Unsko-sanske šume predviđeno je čišćenje 464 km šumske kamionske putne mreže, određene odgovorne osobe za izvršenje Plana, te rukovodioci Zimske službe. Svaka aktivnost i djelovanje zimske službe se evidentira u radnom nalogu i dnevniku zimske službe koji potpisuje rukovoditelj zimske službe i odgovorna osoba naručioca usluge. Na temelju podataka iz dnevnika vrši se obračun troškova po utvrđenim planskim cijenama. Prioriteti i redosljed intervencija se vrši po nalogu naručioca usluge za pojedino područje. Naručivanje usluga zimskog održavanja šumskih kamionskih puteva sa ugovorenim izvođačima se vrši po odobrenju izvršnog direktora za oblast šumarstva. Prioritet dionica za čišćenje na nivou područja ŠPD Unsko-sanske šume daje izvršni direktor za oblast šumarstva.
Podijeli: