U zaslužene penzije ispraćeni Jasmina Kabiljagić i Rasim Kozlica

07.09.2020. - Referent informisanja
Zaposlenici Direkcije ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa, u petak 04. septembra 2020. godine, ispratili su u zaslužene penzije svoje dugogodišnje radne kolege Jasminu Kabiljagić i Rasima Kozlicu. 

Zaposlenici Direkcije ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa, u petak 04. septembra 2020. godine, ispratili su u penziju svoju dugogodišnju radnu kolegicu Jasminu Kabiljagić. Jasmina je rođena      3. septembra 1955. godine u Bosanskoj Krupi. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u rodnom gradu, a zatim nastavila školovanje na Ekonomskom fakuletu Univerziteta u Sarajevu, gdje je diplomirala 1978. godine. Prvi radni odnos zasnovala je 01.02.1979. godine u trgovačkom preduzeću „4. juli“ u Bosanskoj Krupi. U ovom preduzeću obavljala je poslove ekonomiste do 1983. godine, kada prelazi u ZU „Dom zdravlja“ Bosanska Krupa, gdje radi sve do izbijanja oružane agresije na Bihaćki okrug aprila 1992. godine. Tokom ratnog perioda, Jasmina je dijelila istu sudbinu sa svojim sugrađanima. Bila je prognana iz rodnog mjesta i pune četiri godine, poput ostalih izbjeglica, bila izložena raznim patnjama i nedaćama. Po završetku rata, 1996. godine, zaposlila se kao ekonomista u Općinu Bosanska Krupa, a zatim i u „ABS Banku“. Radni odnos u  ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa zasnovala je 24. januara. Raspoređena je na dužnost rukovodioca Službe za financijske poslove gdje je radila sve do svog penzionisanja. Jasmina je bila omiljena među radnim kolegama koji su je zapamtili kao veoma tihu, susretljivu i pažljivu osobu, te vrijednu i stručnu radnicu. Nakon decenija rada i odricanja Jasmina je dočakala zasluženu mirovinu, koju će provoditi u društvu svojih najmilijih osoba. Mi joj želimo puno zdravlja i da penzionerske dane provodi u sreći, okružena brigom onih koji joj najviše znače u životu.

 

Pored kolegice Jasmine, u zasluženu penziju ispraćen je i Rasim Kozlica iz Bihaća. Rasim je poznat kao stari i iskusni šumar koji je u ŠPD-u obavljao više različitih dužnosti. Rođen je 30. augusta 1955. godine u Orašcu. Nakon završene osnovne i srednje škole, aprila 1978. godine,  zasnovao je prvi radni odnos u Građevinskom preduzeću „Vijadukt“ Zagreb, gdje je radio kao pomoćni skladištar. Bio je marljiv i snalažljiv radnik. Radio je i učio istovremeno, tako da je mimo svojih radnih obaveza uspio 1982. godine da završi srednju, a 1984. godine i  višu građevinsku školu.  Pravni fakultet u Zagrebu upisao je 1986. godine i uspio da završi dvije godine. Školovanje je morao prekinuti, kako zbog prevelikih obaveza u preduzeću, tako i zbog političkih turbulencija koje su  nagovještavale raspad države i izbijanje ratnih sukoba.

Radeći kao građevinski operativac u Splitu i Drvaru, završio je još Šumarsku tehničku školu u Drvaru 1991. godine, što će mu kasnije pomoći da savoju karijeru počne graditi kao šumar. U vrijeme izbijanja oružane agresije na Bosnu i Hercegovinu i Bihaćki okrug, Rasim se nalazio u Splitu, gdje napušta posao u GP "Vijadukt" i s teškom mukom se prebacuje u Bihać. Dolaskom na slobodni teritorij, stupio je u redove Armije BiH. Po okončanju rata, Rasim se zapošljava u ŠG „Risovac“ Bihać najprije kao lugar, a kasnije je obavljao i poslove primača, otpremača, poslovođe uzgoja i zaštite šuma i divljači, te projektanta u izdanačkim šumama. Radeći poslove projektanta, imao je težu povredu na radu, tako da je u posljednje vrijeme, kao invalid II kategorije; bio angažovan na obezbjeđenju objekata Preduzeća. Penzionisan je 31. augusta u 65. godini starosti. Penzionerske dane provodiće u društvu porodice i prijatelja. Želimo mu puno sreće, zdravlja i lijepih trenutaka koje će dijeliti sa onima koji mu najviše znače.

Podijeli: