Unsko-sanske šume i Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva F BiH potpisali još jedan ugovor za realizaciju projekata iz oblasti održivog gospodarenja šumama

27.03.2018. - Referent informisanja
U ponedjeljak 26. marta 2018. godine u poslovnoj zgradi „Risovac“ u Bihaću, upriličeno je potpisivanje ugovora imeđu ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH o implementaciji projekta pošumljavanja goleti, degradiranih površina i požarišta. Ovaj projekat u vrijednosti oko 250 000 KM,  realizirao bi se u okviru projekta Globalnog fonda za okoliš (GEF) kojeg finansira resorno ministarstvo posredstvom Svjetske banke za obnovu i razvoj. Ugovor su potpisali: direktor Ureda za implementaciju projekata resornog ministarstva Alojz Dunđer, dok je ispred ŠPD-a, po pismenom ovlaštenju direktora ŠPD-a Harisa Mešića, ugovor potpisala v.d izvršnog direktora za oblast prava Alma Jusić-Demirović. 

Ovom, za Unsko-sanske šume značajnom događaju, prisustvovali su Ministar PVŠ F BiH Šemsudin Dedić, premijer Vlade USK-a Husein Rošić te brojni predstavnici medija.

 ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa u aprilu 2014. godine, preko Jedinice za implementaciju projekata Ministarstva poljoprivrede, vodoprovrede i šumarstva,   aplicirala je finansiranje dva projekta održivog upravljanja šumama i krajolikom koji bi se realizirao u okviru projekta  Globalnog fonda za okoliš (GEF).   Radi se o projektima mjera njege u šumskim kulturama starosti iznad 10 godina i pošumljavanja požara, goleti i degradiranih šuma i produženju FSC certifikata. Okvirno je na početku realizacije 2014. godine predviđeno 495.632,95 KM za projekte koji budu valorizirani i prihvatljivi, a sredstva je obezbijedilo  resorno ministarstvo preko Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

„Početkom 2018. godine, ŠPD je već potpisalo  jedan ugovor sa resornim ministarstvom  u iznosu 150 000 KM za projekat prorede šumskih kultura starosti iznad 10 godina. Ugovor koji smo danas potpisali odnosi se na realizaciju projekta pošumljavanja goleti, degradiranih površina i požarišta i njegova vrijednost iznosi 250 000 KM. U okviru ovog projekta ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa će pošumiti ukupno 120 hektara površine na kojoj će biti zasađeno oko 300 000 sadnica uglavnom hrasta kitnjaka, smrče i crnog bora.  Za projekte u okviru GEF-a preostalo je još 95 000 KM te se očekuje da će biti prihvaćeni projekti certificiranja šuma kojima gazduje ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa.“ Izjavio je Mensud Tuzlak izvršni direktor za oblast šumarstva pri ŠPD-u.

Alojz Dunđer, direktor ureda za implementaciju projakata pri Federalnom ministarstvu PVŠ izjavio je da ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa spada među sedam preduzeća koji su partneri projekta koji se finansira iz Globalnog fonda Ujedinjenih naroda za okoliš (GEF) iza kojeg stoji Svjetska banka.  „Ova tri projekta na području Unsko-sanskih šuma su tri od ukupno trideset projekata koji se implementiraju na teritoriju F BiH i sveukupni cilj tih projekata jeste da se ojačaju organizacijski kapaciteti preduzeća i organizacija koja gospodare šumama u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno da se promovira održivo gospodarenje šumama u Federaciji. Projekti će biti implementirani u roku od dvije godine s tim da će se u 2018. godini radovi pošumljavanja izvoditi na površini od 60 hektara, dok će radovi na preostalih 60 hektara biti provedeni naredne godine. Svi radovi moraju biti urađeni u skladu sa Planom upravljanja okolišom koji je sastavni dio samog ugovora“  istakao je Alojz Dunđer, direktor ureda za implamentaciju projakata pri Federalnom ministarstvu PVŠ.  

„Ovim projektom obuhvatićemo tri općine na području Unsko-sanskog kantona a to su općina Bosanski Petrovac, Cazin i Sanski Most. Očekujemo da ćemo kroz realizaciju ovakvih i sličnih projekata popraviti stanje kada su u pitanju naša prirodna bogatstva,  a posebno kada su u pitanju naše šume.“ Istaknuo je Šemsudin Dedić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine.

Izvedbeni projekat za šumsko-uzgojne radove-mjere njege u šumskim kulturama starosti iznad 10 godina po GEF projektu održivog upravljanja šumama i krajolikom već  je izradio Amir Dizdarević, pomoćnik upravnika u  Podružnici "Šumarija" Cazin. Izvedbeni projekat urađen je u skladu sa Zakonom o šumama USK-a i pravilima struke i dostavljen je na usvajanje nadležnom organu. Projekat obuhvata mjere njege u kulturama iznad 10 godina starosti u Šumsko-gospodarskim područjima  „Unskom, Bosanskopetrovačkom i Sanskom.  U ŠGP „Unsko“ mjere njege radiće se u odjelu 26 G.J „Gata“ i 28, 74, 76 i 79.  G.J „Gomila“.

U ŠGP „ Bosanskopetrovačko“ mjere njege vršiće se u odjelu 202 G.J „Grmeč- Bosanski Petrovac i 103/2 G.J „Grmeč-Krnjeuša“. Mjere njege u ŠGP „Sansko“ vršiće se u odjelu 114. G.J. „Čelić – Kosa“.

Izvedbeni projekat za šumsko- uzgojne radove – pošumljavanje goleti, opožarenih površina i degradiranih šuma izradio je Muhidin Hadrović – šef Sekcije pri Sektoru uređivanja. Projekat se odnosi na pošumljavanja u odjelima 38, 39, 47 i 48. G.J „Ljutoč-Kulen Vakuf“ u  Podružnici "Šumarija" Bihać.  Realizacija navedenih projekata otpočeće tokom 2018. godine i bit će završena najkasnije do kraja decembra 2019. godine.  Koordinator projekta bit će Rasim Mehmedović- rukovodilac Sektora uzgoja i zaštite šuma i divljači. 
Podijeli: