Vlastitim primjerom pokazali kako se čuva okoliš

06.02.2020. - Referent informisanja
U utorak 04. februara 2020. godine zaposlenici ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa proveli su još jednu opsežnu akciju  uklanjanja smeća iz šuma. Akcija je provedena na području općine Bosanski Petrovac u odjelu 81. gospodarske jedinice „Grmeč – Krnjeuša“.  Ovaj put, radnici Sektora za ekologiju i zaštitne šume, prikupili su više od osam kubika različitog krutog otpada, koje su nesavjesni građani odložili u šumi pored putne komunikacije Bosanska Krupa – Bosanski Petrovac. 

Prikupljeni otpad, radnici ŠPD-a,  odvezli su na deponiju. Na ovaj način, kao i bezbroj puta do sada, naši su šumari vlastitim primjerom pokazali kako se voli i čuva priroda.

Apelujemo na sve građane da posvete više pažnje očuvanju prirode. Pokažite lice i narav civilizovanog čovjeka, a ne primitivnog divljaka.   Čuvajmo okoliš, jer njegovim onečišćenjem stvara se ružna slika o našem društvu, državi, kao i nama samima. Gdje nema zdrave prirode, nema ni života! 
Podijeli: