Za samo tri dana zasađeno 15 300 sadnica

05.04.2018. - Referent informisanja

Dolaskom toplijih dana, odnosno poboljšanjem vremenskih uvjeta, krenula je i intenzivnija realizacija šumsko uzgojnih  radova u svim podružnicama ŠPD-a.  S obzirom da se pošumljavanje, kao vrsta šumsko uzgojnih radova,  ne može provoditi tokom cijele godine, ovih dana posvećena je posebna pažnja pošumljavanju goleti i popunjavanju degradiranih površina.

Kao dobar primjer uspješne realizacije pošumljavanja možemo izdvojiti Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa,  čiji zaposlenici su za samo tri dana,  3, 4 i 5. aprila ove godine, pošumili  oko jedanaest hektara.  Zasađeno je ukupno 15.300  lišćarskih sadnica. Popunjavanje i pošumljavanje provodilo se  u rejonu Ćorkovače u odjelima 54/01 i 59/02 Gospodarske jedinice „Baštra-Ćorkovača“.  Svi  radovi izvođeni su vlastitom radnom snagom sa oko dvadesetak uposlenika Pogona.

Plan proljetnog pošumljavanja Pogona gospodarenja za općinu Bosanska Krupa za 2018. godinu obuhvata površinu od  11,1 hektara  na kojoj  je planirano zasađivanje 20000 sadnica lišćarskih vrsta bukve, javora i jasena.
Podijeli: