LICITACIJA ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA

08.12.2021. - Referent informisanja

Na osnovu člana8.,9.,10.i 11. Procedure o privremenom oduzimanju (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zaplkeenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“doo Bos.KRUPA 2018. Godine , Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“ doo Bos.Krupa 08.12..2021, Komisija pokreće postupak prodaje Licitacije koju možete preuzeti ovdje.

 


LICITACIJA ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA

06.12.2021. - Referent informisanja
Na osnovu člana 8., 9., 10. i 11. Procedure o privremenom oduzimanje (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zapljenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa 2021. godine, Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa 06.12.2021., komisija pokreće postupak prodaje Licitacije koju možete preuzeti ovdje.

LICITACIJA ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA

29.11.2021. - Referent informisanja
Na osnovu člana 8., 9., 10. i 11. Procedure o privremenom oduzimanje (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zapljenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa 2021. godine, Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa 29.11.2021., komisija pokreće postupak prodaje Licitacije koju možete preuzeti ovdje.

Akcija pošumljavanja

24.11.2021. - Referent informisanja

U petak 19.11. Pogon gospodarenja Bosanska Krupa organizirao je akciju pošumljavanja u kojoj su učešće uzeli učenici JU MSŠ „Safet Krupić“. Kao dio naše kampanje i sveukupnog cilja osvještavanja mladih o značaju očuvanja i zaštite prirode, učenici od 1. do 4. razreda šumarskog smjera uz pratnju profesora bili su dio ekipe koja je zajedno sa zaposelnicima Unsko-sanskih šuma posadila oko 7 000 sadnica bukve.


Javni poziv za dostavljanje dokumentacije

23.11.2021. - Referent informisanja
Sljedeće pozive možete preuzeti na pripadajućim linkovima:
  • Poziv za dostavljanje dokumentacije radi sklapanja Ugovora za kupovinu četinarske celuloze (1-2m), četinarske celuloze u dugom, lišćarskog ogrjeva u dugom u 2022. godini (preuzmite ovdje)
  • Poziv za dostavljanje dokumentacije radi sklapanja Ugovora za kupovinu četinarskih i lišćarskih trupaca (preuzmite ovdje)
Ovdje možete preuzeti Izjavu koju je potrebno popuniti i dostaviti.

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik

Obrasci za prijavu

VII Šumarijada FBiH 2021


Licitacije / Nabavke


Rječnik šumarskih pojmova
Procedura pravedne
kompezacije