Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

09.06.2021. - Referent informisanja
Na osnovu člana 65. Statuta ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa, člana 20a stav (1) i (2) Zakona o radu FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 26/16 i 89/18), člana 13. Pravilnika o radu ŠPD "Unsko-sanke šume" d.o.o. Bosanska Krupa, Odluke o raspisivanju javnog oglasa broj:021-1610-1/21 od 01.06.2021. godine i Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju javnog oglasa broj: 021-1610-2/21 od 08.06.2021. godine, ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme koji možete u potpunosti preuzezi ovdje.

Upravnik Podružnice „GMO“ Bosanski Petrovac Esad Družić ispraćen u penziju

07.06.2021. - Referent informisanja
Početkom juna ove godine, rukovodioci i zaposlenici ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa, ispratili su u zasluženu mirovinu dugogodišnjeg upravnika Podružnice „Građenje, mehanizacija i održavanje“ Bosanski Petrovac Esada Družića.  Esad Družić rođen je 1956. godine u Bosanskom Petrovcu gdje završio osnovnu i srednju školu nakon čega je u Zagrebu upisao Fakultet prometnih znanosti, smjer cestovni saobraćaj. Studij je okončao 1979. godine stekavši stručno zvanje inžinjera cestovnog saobraćaja. Neposredno po završetku studija zaposlio se u preduzeću ŠIPAD ''OŠTRELJ''  OOUR ''Autotransport '' Bosanski Petrovac na radno mjesto šefa saobraćaja. U istom preduzeću je obavljao jedno vrijeme i dužnost direktora. 


U zaslužene mirovine ispraćeni zaposlenici Refik Selimagić i Redžo Ramić

07.06.2021. - Referent informisanja
U petak 04. juna 2021. godine, u zaslužene mirovine ispraćena su dvojica dugogodišnjih zaposlenika Pogona gospodarenja za općinu Bosanska Krupa: Refik Selimagić zvani Keks i Redžo Ramić. Povodom 5. juna - Svjetskog dana zaštite životne sredine

02.06.2021. - Referent informisanja

Životna sredina jeste skup prirodnih i otvorenih vrijednosti čiji kompleksni međusobni odnosi čine okruženje, odnosno prostor i uslove za život; to su svi uslovi, okolnosti i uticaji koji okružuju i utiču na razvoj jednog organizma ili grupe organizama, uticaji dolaze kako od žive tako i od nežive prirode. Životnu sredinu čini svijet prirode (biljke, životinje, zemljište, vazduh i voda), koji je postojao milijardama godina prije čovjeka i svijet objekata, predmeta i institucija koje je čovek sam izgradio koristeći tehniku, tehnologiju i nauku da bi stvorio okruženje koje odgovara njegovim potrebama. Životna sredina ili čovjekova okolina predstavlja sve ono što nas okružuje, odnosno sve ono sa čime je direktno ili indirektno povezana čovjekova životna i proizvodna aktivnost.

Životna sredina jeste skup prirodnih i otvorenih vrijednosti čiji kompleksni međusobni odnosi čine okruženje, odnosno prostor i uslove za život; to su svi uslovi, okolnosti i uticaji koji okružuju i utiču na razvoj jednog organizma ili grupe organizama, uticaji dolaze kako od žive tako i od nežive prirode. Životnu sredinu čini svijet prirode (biljke, životinje, zemljište, vazduh i voda), koji je postojao milijardama godina prije čovjeka i svijet objekata, predmeta i institucija koje je čovek sam izgradio koristeći tehniku, tehnologiju i nauku da bi stvorio okruženje koje odgovara njegovim potrebama. Životna sredina ili čovjekova okolina predstavlja sve ono što nas okružuje, odnosno sve ono sa čime je direktno ili indirektno povezana čovjekova životna i proizvodna aktivnost.


LICITACIJA ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA

28.05.2021. - Referent informisanja

Na osnovu člana 8., 9., 10. i 11. Procedure o privremenom oduzimanju (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zapljenjenih drvnih sortimenata  i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. BOSANSKA KRUPA od 29.01.2019. godine, Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. BOSANSKA KRUPA broj 011-3067-2/20 iz decembra 2020. godine, Komisija pokreće postupak prodaje Licitacije putem Javnog poziva kojeg možete preuzeti ovdje.


Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik


Rječnik šumarskih pojmova
Procedura pravedne
kompezacije