15.maj – Dan akcije za klimu

Napisano od strane

Danas se obilježava svjetski Dan akcije za klimu, cilj obilježavanja ovog datuma je upozoravanje na klimatske promjene i uticaj čovjeka na klimu.  

Sektor za ekologiju i zaštitne šume je tim povodom izradio info letak na temu „Uticaj šume na vode“. Ovom temom se želi skrenuti pažnja na važnost, očuvanje i opće korisne funkcije šume, koje se ogledaju kroz hidrološku, protuerozijsku i vodozaštitnu ulogu šuma, a koje doprinose u borbi protiv klimatskih promjena.

NULL

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.