22.maj – Međunarodni dan biološke raznolikosti

Napisano od strane

„ÄŒovjek koji zasadi i odnjeguje makar jedno drvo ostavlja za sobom dobru uspomenu na Zemlji“.

Ujedinjene nacije su 1993.godine proglasile 22.maj kao Međunarodni dan biološke raznolikosti ili biodiverziteta, ukazujući na veliku ulogu biološke raznolikosti pri održivom razvoju. Ovaj datum je odabran kao spomen na 22.maj 1992.godine kada je usvojen tekst Konvencije o biološkoj raznolikosti. Kada je 2011.godine od strane Ujedinjenih nacija proglašena Međunarodnom godinom šuma, biodiverzitet šuma je bio tema Međunarodnog dana biodiverziteta.

Biodiverzitet, ili biološka raznolikost, predstavlja raznovrsnost gena, vrsta i ekosistema na Zemlji u svim svojim pojavnim oblicima, predstavljajući osnovu života na Zemlji i ima direktan uticaj na život svih ljudi. Ipak, svijet je u posljednjih nekoliko decenija počeo da gubi vrste i staništa rastućom i zabrinjavajućom brzinom, u prvom redu zbog ljudskih aktivnosti. Klimatske promjene i globalno zagrijavanje su direktno prouzročile nestajanje i ugrožavanje pojedinih vrsta.

Praćenje stanja biodiverziteta za cilj ima njegovo očuvanje, unapređenje i zaštitu, a usmjeren je na praćenje najreprezentativnijih vrsta i staništa od međunarodnog i nacionalnog značaja. Bosna i Hercegovina je bogata velikim i značajnim biodiverzitetom i genofondom biljnih i životinjskih vrsta i gljiva i predstavlja riznicu raznolikosti prirodne baštine i jednu od značajnih zemalja biološke raznovrsnosti u Evropi. Izvanrednu vrijednost, u ovom smislu, predstavljaju prašumski rezervati: prašuma Perućica u Nacionalnom parku „Sutjeska“, prašuma Ravna vala na planini Bjelašnici, prašuma u području Trstionice, kod Kaknja, prašuma Janj kod Šipova, prašuma Lom na planini Klekovači, prašuma na planini Plješevici. Pored ovih prašuma, šumarski stručnjaci su izdvojili nove rezervate na planinama Grmeču i Osječenici, koje zajedno imaju veliki znanstveni, obrazovni i kulturni značaj.

Trenutačna raznolikost živih bića može umanjiti učinke klimatskih promjena na okoliš i ljude, zato je neizostavno učiniti sve da se sačuva postojeća raznolikost živog svijeta na našoj planeti.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.