Š umari u akciji uređenja obala Une i izletišta Š ujnovac

Napisano od strane

Zaposlenici ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, oduvijek su bili korisni članovi društvene zajednice. Pored svojih redovnih poslova i radnih zadataka, često provode i razne aktivnosti od opće koristi i značaja. Primjer za to nalazimo u Bosanskoj  Krupi gdje je općinski načelnik Armin Halitović u saradnji sa pomoćnikom upravnika Pogona gospodarenja za općinu Bosanska Krupa Sebihom Pašalić i direktorom JKP „10. juli“ Zihadom Jašaragićem pokrenuo akciju čišćenja i uređenja izletišta Šujnovac. 

Akcija je otpočela u četvrtak 16. jula 2020. godine, a na uređenju izletišta svakodnevno radi oko šest radnika. Kako saznajemo od pomoćnika upravnika Pogona gospodarenja za općinu Bosanska Krupa, Sebihe Pašalić, planirano je da se izvrši uređenje kompletnog izletišta u ukupnoj dužini 2,5 kilometara, te da se obnovi oštećena infrastruktura izletišta. Radovi na uređenju  trajaće narednih sedmicu dana do kada je planirano da sve aktivnosti budi privedene kraju. Uporedo sa uređenjem izletišta, trenutno se odvijaju i aktivnosti na uređenju obala Une u koju svrhu je općina Bosanska Krupa angažovala 14 lica sa Biroa rada. Pod nadzorom vođe sekcije za pripremu proizvodnje Nedima Ćehića, vršeno je uklanjanje niskog raslinja i drveća na potezu između Mosta žrtava srebreničkog genocida i naselja Bužimkići. 

   
Jasmin Grošić
   

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.