Akcijska prodaja četinarskih trupaca I-III klasa od 24.02.2010. do 26.03.2010.godine

Napisano od strane

Akcijska prodaja četinarskih trupaca I-III klasa od 24.02.2010. do 26.03.2010.godineŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa oglašava akcijsku prodaju četinarskih trupaca I – III klasa u periodu od 24.02.2010. godine do 26.03.2010. godine

Uslovi prodaje: da su kupci pravna lica upisana u sudski registar i dokaz o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti rezanja drveta, polufinalne i finalne prerade ili da ispunjavaju uslove daljeg prometa šumskih drvnih sortimenata (I-III kl.), da imaju transakcijski račun kod banke i PDV broj.
I. ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa oglašava akcijsku prodaju četinarskih trupaca I – III klasa u periodu od 24.02.2010. godine do 26.03.2010. godine.

II. Uslovi prodaje: da su kupci pravna lica upisana u sudski registar i dokaz o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti rezanja drveta, polufinalne i finalne prerade ili da ispunjavaju uslove daljeg prometa šumskih drvnih sortimenata (I-III kl.), da imaju transakcijski račun kod banke i PDV broj.

1) Količina četinarskih trupaca za prodaju po akciji je 13.000 m3 I – III klase, od toga su predviđene tri vrste paketa za prodaju:
– prvi paket od 5000 m3 1 kom (5000 m3)
– drugi paket od 3000 m3 1 kom (3000 m3)
– treći paket od 1000 m3 5 kom (5000 m3)

2) Akcijska prodaja će trajati 30 dana od dana objavljivanja oglasa

3) Za kupovinu 5000 m3 četinarskih trupaca za avansno plaćanje se odobrava rabat u od 10% i roka isporuke – preuzimanja 90 dana od dana potpisivanja ugovora,

4) Za kupovinu 3000 m3 četinarskih trupaca za avansno plaćanje se odobrava rabat u od 8% i roka isporuke – preuzimanja 60 dana od dana potpisivanja ugovora,

5) Za kupovinu 1000 m3 četinarskih trupaca za avansno plaćanje se odobrava rabat u od 5% i roka isporuke – preuzimanja 30 dana od dana potpisivanja ugovora,

6) Kupci količina četinarskih trupaca pod R/B 3,4 i 5 će 50% avansa uplatiti odmah po potpisivanju ugovora, 25% avansa do završetka isporuke količine za uplaćeni prvi dio avansa, a 25% avansa do završetka isporuke količine za uplaćeni drugi dio avansa.

7) Za slučaj da kupac odustane od dalje isporuke preuzimanja količina nakon uplate pojedinačnog avansa 50%, odnosno 25%, kupac će se obavezati ugovorom da do tada isporučenu količinu plati po cijeni iz Cjenovnika o prodaji roba i usluga ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa za 2010. godinu.

8) Cijene četinarskih trupaca po Cjenovniku ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa za 2010. godinu bez rabata (sa uračunatim PDV) su:
– I klasa – 161,46 KM
– II klasa – 146,25 KM
– III klasa – 127,53 KM

Dinamika isporuke u dogovoru sa kupcem, kd preuzimanja na međustovarištu moguća reklamacija što će se regulisati ugovorom.

Prijave za akcijsku prodaju četinarskih trupaca u pismenoj formi dostaviti Službi za komercijalne poslove ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa gdje možete dobiti i dodatne informacije (tel. broj: 037 / 473-670 i mob.broj: 061 / 784-135).

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.